Gen. Karel Řehka: KVAČR 2035 nemá být vnímán jako pouhý seznam nákupů moderní techniky a vybavení

 31. 01. 2024      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Bezpečnostní situace na Ukrajině a v Izraeli, nedávno schválená Koncepce výstavby Armády České republiky 2035 nebo plánované pořízení obrněných vozidel pro ženijní vojsko – to byla klíčová témata pro první letošní zasedání Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskutečnilo včera na parlamentní půdě. Kromě ministryně obrany Jany Černochové a náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Karla Řehky se jednání zúčastnili také náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky generálmajor Radek Hasala, první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálporučík Miroslav Hlaváč, ředitel Vojenského zpravodajství generálporučík Jan Beroun a další hosté.

Foto: Výbor pro obranu mimo jiné řešil bezpečnostní situaci na Ukrajině a v Izraeli a schválenou Koncepci výstavby Armády České republiky 2035 | Jan Zilvar / CZ DEFENCE
Foto: Výbor pro obranu mimo jiné řešil bezpečnostní situaci na Ukrajině a v Izraeli a schválenou Koncepci výstavby Armády České republiky 2035 | Jan Zilvar / CZ DEFENCE

Více než hodinu se výbor věnoval informacím o vývoji na Ukrajině a v Izraeli. Jde o pravidelnou součást zasedání, která probíhá v rámci uzavřeného jednání, kdy jsou poslanci informováni o vývoji v obou zmíněných oblastech. Součástí jednání výboru bylo také projednání účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo naše území a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2024. Celkem půjde o 168 cvičení našich jednotek mimo území ČR a 58 cvičení jiných států na našem území. Celková částka na tato cvičení dosáhne 154 milionů korun. Ministryně obrany Jana Černochová k tomuto bodu uvedla, že prioritním cílem cvičení se zahraničními partnery v tomto roce je prověřit a zvýšit úroveň připravenosti ozbrojených sil České republiky v obraně v součinnosti s dalšími spojenci. „Dalším cílem je příprava na společné působení vojsk v operacích a pohotovostních silách mezinárodních organizací,“ uvedla ministryně. Náčelník generálního štábu v této souvislosti připomněl největší cvičení NATO od dob studené války Steadfast Defender 2024, které začalo tento týden a kterého se účastní na 90 000 vojáků. Zdůraznil také celkovou změnu přístupu k plánům na společná cvičení. Podobně chce podle něj postupovat také Armáda ČR na svých cvičeních se zahraniční účastí.

Poslanci se poté v dalším bodu jednání vrátili ke schválené Koncepci výstavby Armády České republiky 2035, kterou projednávali již dříve (20. listopadu 2023) na svém výjezdním zasedání ve Vyškově. Finální verzi koncepce po schválení vládou poslanci obdrželi po 21. prosinci 2023. Ministryně k této věci uvedla, že nová koncepce vytyčuje jasnou vizi rozvoje schopností armády jako celku. „Zdůrazňuje potřebu strategického plánování, aby prostředky navrhované na obranu státu nebyly vynakládány neefektivně. Koncepce rovněž naplňuje zadání stanovené Obrannou strategií České republiky 2023,“ sdělila Jana Černochová, podle které je v dokumentu racionálně a smysluplně vyvážena potřeba připravit se na konflikt vysoké intenzity, je zde zohledněn enormní vnitřní dluh armády z předchozích let a počítá se v něm s navýšením obranných výdajů a s překotným pokrokem v technologiích. „Koncepce se zároveň významně věnuje našemu nejcennějšímu zdroji, to znamená lidem, vojákům,“ uvedla ministryně obrany.

Foto: Vize výstavby AČR | Jan Zilvar / CZ DEFENCE
Foto: Vize výstavby AČR | Jan Zilvar / CZ DEFENCE

Generál Řehka poté zdůraznil, že KVAČR 2035 reaguje na novou realitu konfliktu. „Jde o ozbrojený konflikt velkého rozsahu vysoké intenzity s technologicky vyspělým protivníkem, který má jaderné zbraně,“ uvedl k danému bodu genpor. Řehka s odkazem na přijatou obrannou strategii. Zároveň upozornil na to, že KVAČR 2035 nemá být vnímán jako pouhý seznam nákupů moderní techniky a vybavení. „Koncepce není všeobjímající kniha o armádě. Dává nám základní rámec, kam se máme ubírat a vyvíjet. Probíhá detailní rozpracování do celé řady dalších podřízených koncepcí nižšího řádu, které jdou pak do větších detailů,“ řekl generál a dodal: „KVAČR 2035 řeší především strategická východiska, strategickou vizi. Řeší, kam směřuje armáda, řeší strategické cíle, kterých chce dosáhnout a obecný postup, jak toho chce dosáhnout, jak bude nakládat s přidělenými zdroji.“

Foto: „Můj hlavní a jediný cíl je bojeschopnost,“ uvedl náčelník generálního štábu,“ uvedl ve své řeči genpor. Karel Řehka (ilustrační foto) | mjr. Ladislav Kabát
Foto: Podle genpor. Řehky nemá být KVAČR 2035 vnímán jako pouhý seznam nákupů moderní techniky a vybavení | pplk. Ladislav Kabát

V následné rozpravě poslanci řešili nejen posuny některých armádních nákupů v rámci nové koncepce, jako například časový odklad získání samohybných minometů, lehkých útočných vozidel či schopnosti C-RAM (Counter Rocket, Artillery and Mortar). Poslanci však také probírali změnu přípravy koncepce po obsahové stránce. Otázky také směřovaly na analýzu situace na ukrajinském bojišti. Náčelník generálního štábu genpor. Řehka v reakci na to uvedl, že jedním z cílů KVAČR 2035 je její provázání s cyklem obranného plánování v Alianci. „Cyklus obranného plánování v Alianci je čtyřletý. Začíná politickou směrnicí, pak se identifikují minimální požadavky, vytvoří se cíle výstavby, a ty se přidělí jednotlivým zemím. Pak se to implementuje a hodnotí,“ upozornil generál Řehka. A právě harmonizace s tímto systémem plánování je podle něj jeden z cílů nové koncepce. Současně generál Řehka připomněl, že armáda situaci na Ukrajině analyzuje pravidelně.

Foto: Strategické cíle výstavby AČR | Jan Zilvar / CZ DEFENCE
Foto: Strategické cíle výstavby AČR | Jan Zilvar / CZ DEFENCE

Pokud jde o nákupy vojenské techniky, generál Řehka konstatoval, že ani 2 % HDP na obranu nestačí na okamžité pokrytí všech potřeb a dluhů z minulosti a plnění cílů výstavby schopností. „Pokud se nám podaří někde ušetřit nebo prostředky uvolnit, tak počítáme s tím, že bychom nákupy přesunuli v čase. Z tzv. podčarových projektů jsou u mě priorita číslo jedna samohybné minomety, podobně jako lehké útočné vozidlo,“ sdělil náčelník generálního štábu.

Foto: Hlavní opatření rozvoje AČR 2035 | Jan Zilvar / CZ DEFENCE
Foto: Hlavní opatření rozvoje AČR 2035 | Jan Zilvar / CZ DEFENCE

V otázce nákupu systému C-RAM je pak armáda zdrženlivější a nákup posouvá, protože tato potřeba byla definována předchozí zkušeností statické ochrany objektů v misích v Aghánistánu. Generál Řehka následně k nové koncepci uvedl, že byť počítá s protivníkem, který disponuje jadernými zbraněmi, neznamená to však rovnou jejich použití. „Protivník vybavený jadernými zbraněmi neznamená jadernou válku. Strategie nám říká, že Rusko je v současné době pro Českou republiku přímá a největší hrozba. Ale zdůrazňuji, že příprava je především o tom, abychom se jí vyhnuli, abychom měli účinné odstrašení, a tak jsou postaveny i alianční plány,“ vysvětlil poslancům náčelník generálního štábu.

V následné debatě s místopředsedou výboru Pavlem Růžičkou, týkající se množství munice, kterou AČR dnes disponuje a má podle koncepce v plánu disponovat (munice na 30 dní) a také množství potřeb, které armáda musí dohánět, generál Řehka sdělil, že armáda hledá cesty a možnosti, jak být v modernizaci efektivní a získat co nejvíce moderní výzbroje. „My lehká útočná vozidla potřebujeme, ale potřebujeme i další věci. To není jenom o vozidlech, to je třeba i o protitankových zbraních a o některých těžších zbraních, které potřebujeme. Co se týká raketometů, dejte nám tři procenta HDP a budeme mít raketomety. S dvěma procenty nejsem schopen doplnit mezery, které nám chybí z minulosti,“ uvedl náčelník generálního štábu. Generál Hlaváč pak v závěru diskuse řekl, že vojáci budují schopnosti armády, které jsou popsány v koncepci. „Je důležité mít připraveny síly, prostředky a schopnosti armády vyčleněné do kolektivní obrany Aliance a zároveň je třeba mít připravenou armádu, která bude zabezpečovat úkoly zde na území ČR a bude zajišťovat její obranu,“ řekl generál Hlaváč.

Na žádost ministryně obrany pak výbor dále projednal bod pořízení obrněných vozidel pro ženijní vojsko. Jana Černochová uvedla, že připravovaný tendr na obrněná vozidla pro ženijní vojsko je v současné době v tzv. předakviziční fázi, což jinými slovy znamená, že nic není v tuto chvíli rozhodnuto. „Kolegové z resortu obrany a armády shromažďují všechny potřebné informace a podklady pro následující rozhodnutí,“ řekla ministryně a doplnila, že zahájení přípravy projektu s názvem „univerzální kolová platforma ženijního vojska“ sahá až do roku 2018, kdy byla následně zadána analýza trhu, v rámci které bylo posuzováno několik výrobců, včetně českých firem jako nejvhodnější a především splňující požadavky Armády ČR. Jako nejvhodnější byla pak tehdy označena obrněná vozidla Bushmaster. „Byly zde splněny požadavky týkající se mimo jiné hmotnosti, využití v rámci spojeneckých ozbrojených sil nebo bojového nasazení v operacích. Právě díky splnění posledních dvou kritérií, tj. zavedením a bojovými zkušenostmi, se chce armáda vyhnout často vleklým potížím, které jsou spojené s vývojem a následným zaváděním nových vozidel,“ uvedla k danému tématu Černochová. Po analýze trhu pak v roce 2021 následovala studie proveditelnosti a i zde bylo vozidlo Bushmaster identifikováno jako jediné splňující armádou požadované vlastnosti a parametry. Tato akvizice nebyla podle ministryně dokončena za předchozí vlády z důvodu nedostatku financí. Po navýšení rozpočtu obrany v tomto volebním období pak bylo rozhodnuto v daném tendru pokračovat. Nyní probíhá aktualizace průzkumu trhu, kterou připravuje státní podnik VOP CZ. „Po dokončení aktualizace průzkumu trhu bude rozhodnuto o nejvhodnějším a nejefektivnějším způsobu pořízení, a to jak z hlediska požadovaných kritérií a potřeb Armády ČR, tak z hlediska ceny a míry zapojení českého obranného průmyslu. Konečné rozhodnutí o způsobu zadání veřejné zakázky by mělo padnout ještě letos,“ dodala ohledně akvizice univerzální ženijní platformy ministryně.

Poslanci v následné diskusi upozorňovali na fakt, že v České republice se nacházejí hned tři výrobci 4 druhů těchto vozidel. Náčelník ženijního vojska plk. František Richter přítomné poslance ubezpečil, že český obranný průmysl bude mít v aktualizaci tohoto tendru své místo a zároveň uvedl, že nové obrněné vozidlo pro ženijní vojsko by mělo splňovat několik technických kritérií. Jednak jde o samotné využití vozidla, kdy se musí vzít v úvahu nasazení v městských aglomeracích. Dále jde o ženijní pomůcky, a to upínací zařízení, které ženisté v předchozích misích bohatě využili a tzv. roller. Svou roli při pořízení nového ženijního vozidla hraje také možnost přepravy letounem typu C-130 Hercules, hmotnost vozidla do 20 tun či prostor pro devítičlennou osádku.

Poslanci na závěr svého zasedání vyslechli informace o zrušení zakázky na modernizaci 10 kusů vrtulníků W-3A Sokol polského výrobce PZL-Świdnik, které armáda využívá pro zajištění letecké záchranné služby. Důvodem zrušení zakázky bylo navýšení původní celkové ceny z 250 milionů na 850 milionů korun. Provoz tak bude do roku 2028 zajištěn již existující servisní smlouvou s výrobcem. 

V souvislosti s nedávno schválenou Koncepcí výstavby Armády České republiky 2035 jsme poslancům položili následující otázky:

1. Je podle vás materiál Koncepce výstavby Armády České republiky 2035 v něčem jiný, než byly předchozí koncepční materiály?

2. Odráží podle vás KVAČR 2035 potřeby vševojskové armády?

Lubomír Metnar (ANO), předseda výboru

1. Je jiný, je obecnější, méně vypovídající a chybí v něm jasný progres do budoucna. KVAČR 2035 byl schválen bez hlubší analýzy války na Ukrajině a dalších bezpečnostních konfliktů ve světě, rovněž tak byl schválen bez předchozího schválení obecnějšího dokumentu, kterým je dlouhodobý výhled obrany, ze kterého měl vycházet.
Oproti KVAČRu 2030, kromě pořízení F-35, nebyly definovány nové modernizační projekty, jako například raketomety či rozšíření protivzdušné obrany. Přes výrazné a skokové navýšení rozpočtu oproti KVAČRu 2030, došlo k nedostatečnému odůvodnění posunutí realizace projektů, jako jsou tanky, lehká útočná vozidla nebo minomety. Kromě zmíněných se nebudou během 3 let realizovat žádné významné projekty, tedy alespoň o nich nevíme. Je otázka, zda je to dopad špatného akvizičního managementu nebo vysokých záloh, např. v roce 2024 jde téměř 16 miliard na projekt F-35.

2. V KVAČRu 2035 není konkrétněji řešen problém nedostatečného pokrytí území ČR pozemními protivzdušnými prostředky, nebo alespoň není zmínka, zdali se ČR zapojí do německého projektu protivzdušné ochrany, který se jmenuje European Sky Shield Initiative (ESSI).

S ohledem na současnou bezpečnostní situaci vidíme neuspokojivé výsledky v náborech. V roce 2022 byl čistý přírůstek pouze 219 vojáků z povolání. Všichni známe plány v roce 2030, tedy 30 000 vojáků z povolání, kdy je v současnosti odchodovost velmi vysoká. Naše armáda má druhý nevyšší věkový průměr a zmrazení platů na příští rok, po skokovém navýšení rozpočtu, je to další nesmyslný krok ministerstva obrany. Obdobně je to u aktivních záloh, kde je plán do roku 2030 10 000 aktivních záloh. Taktéž poměr mandatorních výdajů v rámci celkového schváleného rozpočtu v roce 2024 klesne z 19 % na 14 %.

Rovněž v KVAČRu 2035 není dostatečně řešena, jak vyplývá z dokumentu obranná strategie, příprava naši armády na vedení dlouhotrvajícího konfliktu obranné války vysoké intenzity s technologicky vyspělým protivníkem. Tedy v KVAČRu 2035, není dostatečně řešeno rozvinutí válečné armády, a s tím související kroky.

Josef Flek (STAN), místopředseda výboru

Na nové KVAČR se mi líbí především, že klade větší důraz na spolupráci v rámci NATO. Při koncipování této nové strategie se vycházelo samozřejmě i z informací získaných kvůli válce na Ukrajině. Zhodnoceny byly silné i slabé stránky armády. Dáváme větší apel na schopnost rychlého nasazení. Záleží nám na tom, abychom měli plnou bojeschopnost a abychom mohli vést boj proti vyspělým nepřátelům, kterých bohužel spíše přibývá.

Jan Hofmann (ODS), místopředseda výboru

Koncept KVAČRu byl výboru představen na výjezdním zasedání v Bučovicích v listopadu loňského roku a 30. 1. letošního roku jsme jako výbor, byli seznámeni s finální verzí. Současná verze je rozšířena právě o body tykající se vševojskové armády, rozšiřuje možné působení armády i zpravodajců a zároveň aktualizuje potřeby pořízení důležité techniky v čase tak, aby při schválených výdajích na obranu v rámci 2 % HDP byla tato modernizace ufinancovatelná. To vše i vzhledem ke zkušenostem z nedalekého konfliktu na Ukrajině a s jasnou definicí možného protivníka.

Pavel Růžička (ANO), místopředseda výboru

1. Hned na úvod bych zmínil, že pan generál Řehka říká, že za 4 roky může Rusko napadnout státy NATO nebo Českou republiku. Já když jsem se podíval do KVAČRu, tak podpisem akvizice na nákup F-35, které bychom měli mít v roce 2035 (ono to může být taky v roce 2040), takže za ty čtyři roky, jak říká pan generál, nám tato letadla moc nepomůžou. Stěžejní projekty armáda odsunula. Pásová BVP se posouvají cca o pět let, bojový tank o dva roky, systém řízení palby o čtyři roky, samohybné minomety o deset let, plovoucí a dopravní mosty o čtyři roky, modernizace Pandurů o další rok, lehké útočné vozidlo o 11 let a schopnost C RAM, tedy protivzdušnou obranu o neuvěřitelných osm let. Takže mě by docela zajímalo, jak se pan generál na tu válku s Ruskem tedy připravuje. Nemáme systém řízení palby, nebudeme mít tanky, nebudeme mít BVP, nebudeme mít protivzdušnou obranu České republiky. Mohu říct, že my bychom to dělali úplně obráceně. V první řadě bychom začali makat na tom, abychom měli těžkou brigádu, precizně zpracovanou, abychom měli protivzdušnou obranu ČR a potom bychom se až zajímali o to, jestli se mají koupit nějaká nadzvuková letadla, protože do roku 2035 je čas a gripeny nám tu službu udělají asi stejně kvalitně.

2. Mně tady furt chybí nějaká zkušenost z Ukrajiny. Nikdo nás neseznámil, co válka na Ukrajině řekla nebo jaké ponaučení si z toho vzala Česká republika. My tady na výboru neustále slyšíme, že při výcviku ruských vojáků sbíráme spoustu zkušeností. Ale jaké zkušenosti? Proč nemáme například znova zpátky ve výzbroji salvové raketomety? Takové to zdůvodnění, že nemáme divizní systém. Na to může skočit panu generálovi Řehkovi nebo generálnímu štábu pouze laik. Jestliže máme výsadkový pluk, tak to je taky divizní systém. Takže u něčeho to platí a u něčeho ne. KVAČR podle mě není dobře zpracovaný a je tam spousta chyb a vševojsková armáda podpisem smlouvy na F-35 prostě trpí. Odsouvají se projekty. Uvidíme, jak to bude vypadat dál a hlavně jaký bude nárůst ceny u F-35, na to se musíme všichni připravit. 

Stanislav Blaha (ODS), člen výboru

1. KVAČR 2035 je určitě jiná, a to z mnoha důvodů. Dřívější KVAČR přijatá v roce 2019 definovala budoucí směřování, rozvoj a modernizaci armády v době, kdy jsme už zaznamenávali zhoršující se bezpečnostní prostředí. Nikdo ale v tu dobu nebyl s to predikovat, jak a kdy na evropském teritoriu vypukne válka. KVAČR 2019 konstatovala, avšak nedefinovala konkrétní bezpečnostní hrozbu pro ČR a země NATO, kterou se zcela otevřeně stalo v mezičase Rusko. Vpád Ruska na Ukrajinu nevratně naprosto překreslil bezpečnostní prostředí v Evropě a nová KVAČR přijatá na konci loňského roku to jasně konstatuje. A také na základě této skutečnosti zdůrazňuje priority, které je nutno v rámci modernizace AČR realizovat. Vidíme i v ostatních státech NATO, že válka na Ukrajině mění bezpečnostní strategie členských států, a tím i celé NATO. KVAČR 2035 je v tomto určitě konkrétnější a řekl bych, že i pro veřejnost lépe pochopitelná. Jasně říká, proč která součást musí být budována a rozvíjena a jakého cíle musí AČR dosáhnout. A velkým rozdílem oproti KVAČR z roku 2019 je zcela jistě i v současnosti pevně daný finanční rámec, ve kterém se AČR bude pohybovat. To vidím jako jeden ze zásadních rozdílů oproti všem dřívějším koncepčním materiálům.

2. KVAČR 2035 je určitě oproti dřívějším koncepcím vševojskové armádě úměrné našim možnostem nejblíže. Je nutné vnímat realitu a uvědomit si, že plně samostatnou a soběstačnou vševojskovou armádu po vzoru větších států nebudujeme a ani budovat nechceme. Nicméně, myslím, že KVAČR konkrétně zmiňuje rozvoj jednotlivých druhů vojsk a sil, klade důraz na dělostřelectvo, taktické letectvo, bezpilotní prostředky a kybernetické síly. Budujeme armádu úměrnou ekonomickým, ale i personálním možnostem. Aktualizovaná KVAČR podle mého tak řeší maximum možného. Je nutné také ale vnímat i technologické změny, které vidíme v konfliktu na Ukrajině, kde se výrazně mění charakter války. To KVAČR 2035 rovněž zmiňuje a pokrývá.

Jiří Horák (KDU-ČSL), člen výboru

1. Koncepce výstavby Armády České republiky 2035 je oproti předchozím koncepčním materiálům jiná zejména v tom, že reaguje na výrazné zhoršení bezpečnostního prostředí a vychází z Bezpečnostní strategie státu přijaté v loňském roce. Konkrétně tak koncepce musí reagovat na stav, kdy pravděpodobnost napadaní ČR, popř. států NATO či EU – je největší za několik posledních desítek let, kdy jen pár set kilometrů od nás zuří nejhorší válka na evropském kontinentu od roku 1945. Koncepce musí také reagovat na nástup různých přelomových technologií, na rostoucí moc Číny, kdy budou zesilovat tlaky na změny ve světovém uspořádání. Zásadní změnou je také stav, kdy od letošního roku máme zákonem stanovené minimální výdaje na obranu ve výši 2 % HDP. Poprvé v historii tak může naše armáda dlouhodobě plánovat různé investice, aniž by hrozilo krácení jejího rozpočtu v budoucnosti. To považuji za naprosto klíčové, pokud chceme systematicky pracovat na vybudování moderní a akceschopné armády. 

2. K tomu, aby Armáda ČR byla do roku 2035 schopna čelit novým výzvám a bezpečnostním rizikům, je zapotřebí zejména nemalých investic. A to nejen do vybavení a výzbroje armády, ale také do lidských zdrojů. Odjakživa platilo, že války nevyhrávají stroje, ale zejména člověk se svými schopnostmi, zkušenostmi a dovednostmi. A proto jsem rád, že se Koncepce zaměřuje na tuto oblast. Cílem je kontinuálně navyšovat počet vojáků a zvyšovat úroveň jejich znalostí a dovedností. Pokud chceme mít ty nejlepší vojáky, tak je musíme umět zaplatit. Také kvituji, že koncepce sleduje nové trendy a dává větší váhu investicím do digitalizace systému velení a řízení nebo do zavádění nových technologií. Nezbytností je také prohlubování mezinárodní spolupráce a rozvoj interoperability. Koncepce tak dle mého názoru odráží potřeby vševojskové armády.

Michaela Opltová (STAN), členka výboru

1. V jedné důležité myšlence jsou materiály stejné, a to v tom, že svět se stále mění a musí se tomu přizpůsobit i armáda. Velení AČR si uvědomuje, že nikdy nebude armáda na 100 % připravena a vyzbrojena tím nejnovějším způsobem. Vždy je na čem pracovat a musí se inovovat, jak po technické stránce, tak i taktické. V čem je aktualizovaná koncepce jiná je především reakce na dobu, ve které byla tvořena a se kterou pracuje. Oproti koncepci před pěti lety armáda ví, proti komu ji čeká nejpravděpodobnější střet a podle toho taky uzpůsobuje svoji koncepci výstavby. Koncepce jasně dokládá, že si je armáda vědoma svých silných stránek, ale i slabin a ví, kam se chce posunout.

2. Ačkoliv se s tímto termínem v dokumentu setkáte jenom dvakrát, tak je to zapsáno v DNA celé koncepce výstavby AČR. Vždy se najdou názory, že by se do některých složek mělo investovat více než do jiných, ale pouze kompaktní a profesionální armáda ve všech složkách bude akceschopná a efektivní.

Radovan Vích (SPD), člen výboru

1. KVAČR se vždy mění podle toho, jaké jsou aktuální priority a objevují se nové strategické a významné projekty, ke kterým patří například pořízení stíhacího letounu F-35, který po nás NATO ani nikdo jiný nepožaduje. Tato akvizice zásadním způsobem ovlivní modernizaci armády na následující léta, kdy jsme doposud platili ročně za splátky pronájmu letounů JAS-39 Gripen 1,7 miliardy korun a nyní k tomu budeme platit 14 miliard korun ročně, přičemž stále ještě nemáme PBVP CV-90 a kdo ví, jak to s nimi nakonec dopadne, jestli se nebude muset začít od nuly.

2. Tento dokument vůbec nereaguje na potřeby vševojskové armády s možností rozvinutí na válečné počty, a to jak s nákupy výzbroje, techniky, munice a potřebného materiálu. Na válečný konflikt se připravujeme pouze různými prohlášeními.

Zdroj: Výbor pro obranu

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP