Gen. Rudolf Straka: Získání plných operačních schopností nových vrtulníků je otázka až dvou let

 04. 03. 2024      kategorie: CZ DIALOGY
Přidat na Seznam.cz

Součástí Vzdušných sil Armády České republiky je 22. vrtulníková základna u Náměště nad Oslavou. Ta je určena k poskytování přímé letecké podpory a zabezpečení činnosti jednotek pozemních sil, provádění vzdušné přepravy, aeromobilních operací, vizuálního průzkumu či plnění úkolů CASEVAC. Mezi hlavní úkoly základny patří letecký výcvik vrtulníkových posádek, předsunutých leteckých návodčích a ostatních specialistů letectva určených k nasazení na území České republiky i v zahraničí. V současné době základna postupně přechází v rámci modernizace své techniky na americké bitevní vrtulníky AH-1Z Viper a víceúčelové stroje UH-1Y Venom. Součástí základy je také nové Simulační centrum H-1 určené pro výcvik pilotů nových vrtulníků. Velitelem základny je brigádní generál Rudolf Straka, se kterým jsme v našem diskusním pořadu CZ DIALOGY probrali nejen novou techniku, ale i celkovou připravenost základny na současné i budoucí výzvy a úkoly.

Video: Rozhovor s velitelem 22. vrtulníkové základny brigádním generálem Rudolfem Strakou / CZ DEFENCE

Podle velitele 22. vrtulníkové základny je výměna vrtulníků Mi-24/35 Hind logická, protože již neodpovídaly potřebám armády a s novým typem vrtulníků zaznamená AČR posun k 21. století. To potvrzuje již tzv. Bílá kniha o obraně, která v 2009 označila tyto stroje za nevyhovující kvůli zastaralé avionice, slabé balistice a neinteroperabilitě s jednotkami NATO. Proto se přechází na nový typ vrtulníků. Samotný postupný přechod však neznamená, že základna „stojí“. Naopak běží normální výcvik, vojáci se účastní vojenských cvičení, a navíc se podle plánu postupně zprovozňují nové vrtulníky. „Dneska máme celkem osm vrtulníků –  čtyři vrtulníky AH-1Z Viper a čtyři vrtulníky UH-1Y Venom. Poslední čtyři kusy očekáváme v tomto roce, nejlépe v první polovině tohoto roku tak, aby byla kompletní dodávka ukončena,“ říká generál Straka.

Posádky vrtulníků a vyškolený pozemní personál v současnosti s obdrženými americkými stroji již intenzivně pracuje. Jedná se o personál, který dříve prošel školením ve Spojených státech. Milníkem pro 22. vrtulníkovou základnu pak bude zařazení nových strojů do výcviku sil NATO. To však bude ještě nějakou dobu trvat. „Jsme na začátku. Ještě čekáme na zbývající stroje a uvidíme, jak se tempo výcviku podaří udržet. V současnosti výcvik probíhá s americkými instruktory, kteří jsou pod kontraktem, který mezi sebou podepsaly vlády. Až dosáhneme vycvičené části našeho personálu na úroveň instruktorů, tak se zapojí do výcviku. Očekáváme akceleraci výcviku,“ plánuje generál Straka.

viperACR
Foto: Bitevní vrtulník AH-1Z Viper | Jan Suchánek / CZ DEFENCE

Důležitým parametrem zavedení nové výzbroje v podobě amerických vrtulníků do schopností AČR je také infrastruktura. Proto nás zajímalo, jak byla v této souvislosti masivní přestavba objektů na základně. „Infrastruktura byla víceméně připravená. Jediné, co bylo nutné udělat, bylo postavit halu na simulátor. Toho se ujal státní podnik LOM PRAHA a simulátor, který má armáda ve vlastnictví, je již umístěný,“ říká velitel základny a doplňuje, že do budoucna také počítá s rozšířením schopností v rozsahu opravárenské činnosti. Pokud by tato ambice vyšla, znamenalo by to výstavbu hangárů, ve kterých by se tato práce mohla provádět. „A samozřejmě se záměrem rozšíření flotily systému H-1 budeme zřejmě v budoucnu potřebovat nějaké kryty pro tyto vrtulníky,“ říká generál Straka.

Zeptali jsme se také na proces výběru a kvalitativní hodnotící kritéria nových strojů. „Já to beru operačně. My se bavíme o celém systému, kde jsou dvě platformy vrtulníku, plus simulátor a další vybavení. Výběr probíhal několik let. U tohoto typu byla smlouva podepsána v roce 2019, ale k zahájení průzkumů a výběru nové platformy došlo už v roce 2013, takže je to dlouhý proces,“ říká velitel základny.

Významným prvkem nové vrtulníkové platformy je i výzbroj. U bitevního vrtulníku Viper je oproti předchozí výzbroji na strojích Mi-24/35 Hind posun znát. „Nabízí nám použití protitankových střel Hellfire a neřízených raket Hydra, kde jsou tyto rakety ve dvou modifikacích – s konvenční hlavicí a hlavicí naváděnou laserem. Dále 20mm kanón a záměrný systém na velice vysoké úrovni dosahu až dvaceti kilometrů. Takže výzbroj je na tom pro nás opravdu excelentní,“ vysvětluje generál Straka rozdíl oproti výzbroji předchozích typů bitevních vrtulníků.

Foto: Víceúčelový vrtulník UH-1Y Venom, v pozadí bitevní vrtulník AH-1Z Viper | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Víceúčelový vrtulník UH-1Y Venom, v pozadí bitevní vrtulník AH-1Z Viper | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

„Jak jsem naznačil, jejich dosah, použití zbraní a přesnost použití a celý zbraňový systém je úplně na jiné úrovni. Další schopností je samotné vybavení, kde máte digitální kabinu, průhledové displeje, helmové zaměřovače s výnosy dalších systémů, takže nás tyto schopnosti posouvají i z pohledu přežití na bojišti. I systémy vlastní ochrany jsou už moderní a na vysoké úrovni,“ doplňuje velitel 22. vrtulníkové základny.

Některým lidem může znít překvapivě, že nové vrtulníky Viper jsou typově „útočné“. Podle generála Straky to zapadá do obranné strategie ČR. „Úvahy o výběru vrtulníku byly směřovány k víceúčelovému. Někdy jsme se dostali do situace, že jak se rozšiřovala klientela, tak se navyšovaly požadavky na to, co by nový vrtulník mohl umět. V jednom momentě armáda vypadala hloupě, že takový vrtulník ani neexistuje. My jsme cestu víceúčelového vrtulníku hledali. Je ale pravdou, že některé schopnosti prostě nelze nahradit. Platforma v kombinaci AH-1 a UH-1 nabízí větší variabilitu, a hlavně je cílená, je tedy pro podporu pozemních sil,“ popisuje schopnosti vrtulníků generál Straka. 

venom_viper_namest
Foto: Víceúčelový vrtulník UH-1Y Venom, v pozadí bitevní vrtulník AH-1Z Viper | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Zajímali jsme se také o technické vlastnosti nových strojů, o kterých se říkalo, že neumí pracovat za snížené viditelnosti a mají problém s provozem v mrazu. Generál Straka se k tomuto tématu vyjádřil následovně: „No, s mrazem nemá problémy. Samozřejmě je pravdou, že tento vrtulník nemá vyhřívání listů nosného rotoru, ale i některé jiné vrtulníky, které se ve světě používají, toto nemají. Vlastnosti karbonových kompozitních listů, které tam jsou, umožňují setřást námrazu vibrací, ale prvořadě je zásadní, že se podmínkám létání v námraze vyhýbáme,“ vysvětluje generál. 

Role vrtulníkového letectva se po modernizaci, ani po přijatých strategických obranných dokumentech ČR nezmění. „Koncepce je vize, je to směr. Jak se připravujeme pro úkoly, které jsou nám dány ve prospěch pozemních a speciálních sil, není třeba v tomto směru koncepci řešit. Samozřejmě vidíme, jak se mění bezpečnostní situace, a proto se může koncepce vždy přehodnotit,“ říká generál Straka. 

Foto: V tomto díle našeho diskusního pořadu CZ DIALOGY jsme si popovídali s velitelem 22. vrtulníkové základny brigádním generálem Rudolfem Strakou | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: V tomto díle našeho diskusního pořadu CZ DIALOGY jsme si popovídali s velitelem 22. vrtulníkové základny brigádním generálem Rudolfem Strakou | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Zeptali jsme se, zdali je pořízení vrtulníků H-1 v souladu se změnou pohledu na rozvoj a modernizaci armády a přípravou na příští konflikt. „Ano i ne. Samozřejmě tak, jak jsou studie o budoucích konfliktech, tak sami víme, že dynamika vývoje je v posledních letech strašně rychlá. Ono se to těžko predikuje. Každopádně systém, který máme, bude naplňovat požadavky našich brigádních uskupení a pro ně jsou, myslím si, dostačující,“ hodnotí velitel základny.

Velmi často se v rámci obranné strategie hovoří o České republice i v rámci struktur Aliance jako o zemi, která bude plnit roli tzv. „Host Nation Support“, čili zabezpečení hostitelským státem. Zajímalo nás, zdali je 22. základna na tuto činnost připravena. „Může u nás přistát jakýkoliv alianční vrtulník. Samozřejmě jako letiště s betonovou dráhou jsme připraveni nebo se připravujeme pro přijmutí i tzv. křídlatých aliančních jednotek,“ potvrzuje generál Straka.

Jak uvedl náčelník Generálního štábu AČR generál Řehka, už si nevystačíme pouze se závazkem jedné těžké brigády pro Alianci. Pokud by nastala nějaká hrozba, bude využit kompletní potenciál Armády České republiky, kromě sil zajišťujících chod a obranu státu. V této souvislosti jsme se generála Straky zeptali, kdy dosáhnou nové stroje plného operačního nasazení a zdali je celkový budoucí počet nových vrtulníků dostatečný. „Bude to určitě ještě nějakou dobu trvat, než dosáhneme plných operačních schopností. Je to otázka až dvou let. Samozřejmě výcvik bude probíhat a na nějaké dílčí úkoly budeme připraveni daleko dříve. A zařazení bude záležet na tom, jaké druhy úkolů budou úkolová uskupení plnit,“ říká v rozhovoru generál Straka a doplňuje, že v současnosti máme dostatečný počet strojů. „Dynamika bezpečnostní situace v Evropě přiměla všechny ke změně konceptu. Současnému vedení ministerstva obrany se také podařilo domluvit dar, a tím původní flotilu doplnit. My jsme si před pár lety mysleli, že nám to dostačovat bude. Teď se ukázalo, že by nám to nestačilo,“ říká velitel 22. základny vrtulníkového letectva brigádní generál Rudolf Straka.

viper_namest
Foto: Bitevní vrtulník AH-1Z Viper | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

V rámci rozhovoru jsme se dále bavili o dalších možných dislokacích vrtulníků AČR, výcviku pilotů a pozemního personálu, úrovni spolupráce českých firem obranného průmyslu, či kam půjdou vyřazené stroje Mi-24/35 Hind. Pokud se chcete dozvědět více, pusťte si celý rozhovor v úvodu tohoto článku.

Zdroj: CZ DEFENCE

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP