Je to jako hra na kočku a myš. Mnohonárodní prapor na Slovensku cvičil v plné sestavě bojové nasazení

 26. 02. 2023      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Přesunout své pozice – takto zněl rozkaz pro Mnohonárodní bojové uskupení na Slovensku při aktivaci praporu do bojové pohotovosti. Národy pěti armád nedávno cvičili ve vojenském prostoru Lešť základní schopnosti a funkce jednotky v rámci fiktivního scénáře, který se nejvíce podobá reálnému nasazení. 

eská minometná četaFoto: Česká minometná četa | kpt. Zuzana Králová

Cvičení FTX (Field Tactical Excercise) mnohonárodního praporu, kterému velí česká strana, představuje nejvyšší stupeň prověření jednotky jako celku. Je dalším krokem k certifikaci bojového uskupení jako „Combat Ready“. „Dává nám možnost v podmínkách blízkých reálnému nasazení prověřit, že zvládáme to, k čemu jsme se zavázali – být připraveni bránit východní křídlo aliance proti jakékoliv agresi,“ vyzdvihl význam celého cvičení velitel MN BG SVK plukovník Karel Navrátil. 

Především velení a řízení patřilo mezi hlavní cíle praporního vyvedení. „Nejvyšší pravomoc v této sestavě má velitel praporu, který je zodpovědný za všechny úkoly stanovené nadřízeným prvkem. Štáb praporu je nástroj, jak celý kolos přibližně 200 kusů techniky a osmi stovek vojáků různých národností zkoordinovat,“ upřesnil určitá fakta velitel mezinárodního praporu podplukovník Jiří Staněk, pro kterého je Slovensko už třetí zahraniční operací.

FTX 1Foto: Prapor Mnohonárodního bojového uskupení na Slovensku nacvičoval bojovou pohotovost | kpt. Zuzana Králová

Právě sladit jednotlivé složky jednotky sestavené z pěti národů byla pro řídící prvek velká výzva. Veškerá komunikace se odehrávala v anglickém jazyce, i proto se kladl velký důraz na pochopení stanovených úkolů: „Na rozdíl od běžného praporního cvičení v domácích podmínkách jsme museli brát ohledy i na další konkrétní specifika. Např. vozidla aliančních partnerů vyžadují rozdílné servisní postupy. S tím se musela vypořádat především naše logistika, která v rámci celého cvičení sehrála zásadní roli,“ popsal některé z odlišností, náčelník štábu mnohonárodního praporu major B. K. Rozdíly jsou např. i v taktické činnosti. „Hlášení pohotovosti palebného systému obrany mají Němci jiné, než jaké provádíme v české armádě. Zatímco my hlásíme jednotlivé mezistupně, oni nám dávají vědět, až když mají celkově vybudovanou obranu roty. I to jsou postupy, které se nám podařilo v rámci společného výcviku sladit dohromady,“ doplnil velitel praporu podplukovník Jiří Staněk. 

FTX 2Foto: Prapor Mnohonárodního bojového uskupení na Slovensku nacvičoval bojovou pohotovost | kpt. Zuzana Králová

Organizace praporního cvičení se rozdělila do několika úrovní. Jedna část vojáků simulovala činnost nadřízeného stupně tzv. HICOM. „Měli jsme vyčleněnou malou skupinku lidí, která vymýšlela celý koncept cvičení. Psali jsme scénáře a připravili jsme také bojový rozkaz pro prapor,“ upřesnil svoji pozici v rámci rozehry řídící cvičení z německé jednotky a zároveň zástupce velitele praporu major M. S. 

Právě vydání bojového rozkazu zahájilo hned po plánování hlavní část samotného cvičení. „Nepřátelské jednotky prolomily prvoliniovou obranu východního křídla aliance a prapor obdržel úkol přesunout se z prostoru aktuálního rozmístění do nových pozic. Tady měl vybudovat obranu s cílem zastavit postup jednotek protivníka,“ přiblížil stěžejní námět cvičení německý major, který organizoval i skupinu OPFOR simulující činnost nepřítele.

přesun kolony vozidelFoto: Přesun kolony vozidel | kpt. Zuzana Králová

V prostoru vojenského obvodu Lešť, který nabízí až 10 km výcvikové plochy, tak jednotky tzv. BLUEFOR (mnohonárodního praporu) vybudovaly na základě zadaného úkolu v bojovém rozkaze nejprve obrannou linii. „Následně pak cvičili dělostřelecký přepad protivníkem, reakci na drony (což je na Ukrajině velmi aktuální téma), nebo aktivitu při chemickém napadení a boji v kontaminovaných prostorech,“ vylíčil příklady několika akcí velitel praporu podplukovník Jiří Staněk. Během třech dní se musely jednotky potýkat s celou řadou bojových scénářů, kterých se účastnila i kolová obrněná technika jako německé Boxery, slovinská Patria nebo české Pandury. Výcvik podpořily i vrtulníky Black Hawk. V rámci rozehry nechyběly ale ani menší incidenty. „Připravili jsme úplně obyčejnou situaci s nepojízdným vozidlem. Sice se to nezdá, ale i taková okolnost může vojákům zamotat hlavu. Musí vědět, kam vozidlo odvézt, jak ho převézt, co s ním dál... Jsou to běžné věci, které se v reálném životě mohou stát kdykoliv a je nutné se na ně také připravit,“ doplnil řídící cvičení major M. S. Všechny fiktivní události a reakce na ně hodnotili v průběhu celé akce operační rozhodčí. Zaměřovali se především na dodržování bezpečnostních opatření a respektování imitace při jednotlivých incidentech. 

tok v kontaminované oblasti 1Foto: Útok v kontaminované oblasti | kpt. Zuzana Králová

Svoji zásadní roli v sestavě praporu sehrála i palebná podpora, kterou představovala česko-slovenská minometná baterie. V rámci napadení fiktivním protivníkem poskytovala dělostřeleckou podporu v obraně. „Střílíme z minometu 98 mm. Má sice menší ráži, než minomet české jednotky (120 mm), ale ničivý účinek i maximální dostřel 8 km má prakticky stejný. Liší se od sebe především hmotností a konstrukcí," porovnal technické údaje jednotlivých zbraní velící poddůstojník slovenské minometné čety rotmistr J. H.. Rychlost palebné podpory je klíčová, protože minometná baterie poskytuje hlavní a nejsilnější účinek. „ Zároveň se musí jednotka po palebném útoku rychle přemístit do nových palebných pozic, aby ji nepřítel nezničil. Jednoduše je to jako hra na kočku a myš, kdy vycvičenost a rychlost hraje klíčovou roli ve schopnosti zničit síly protivníka a přitom nebýt sám zničen,“ doplnil náčelník štábu major B. K. 

letecký přesunFoto: Letecký přesun | kpt. Zuzana Králová

Po úspěšném absolvování praporního sladění teď mnohonárodní bojové uskupení na Slovensku čeká další příprava na nejdůležitější část jejich působení v zahraniční operaci, a to je certifikace praporu. Uskuteční se v rámci mezinárodního vojenského cvičení Slovak Shield v polovině března 2023.

  • Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 24. března 2022 schválila mandát na vyslání až 650 příslušníků Armády České republiky na území Slovenska. 
  • Vytvoření Mnohonárodního bojového uskupení Slovensko (MN BG SVK) je součástí snahy posílit východní křídlo Severoatlantické aliance kvůli nevyprovokované agresi Ruska vůči Ukrajině. NATO proto rozhodlo o zajištění alianční přítomnosti na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku.
  • Hlavním úkolem uskupení je svojí přítomností demonstrovat odhodlání spojenců bránit státy na východním křídle Severoatlantické aliance, odstrašit možného agresora a v případě napadení území Slovenska jej bránit. Součástí mnohonárodního štábu jsou i národní prvek podpory, jednotka Vojenské policie.
  • Pod velením pozemní části Mnohonárodního bojového uskupení působí mnohonárodní prapor, který je dislokován v prostoru Lešť. V jeho podřízenosti je mnohonárodní velení a štáb praporu, bojové jednotky v síle roty z České republiky (včetně vojáků AZ), Německa, Slovinska a Spojených států amerických, jednotka bojové podpory z České republiky a Slovenska a jednotky bojového zabezpečení.

Zdroj: Armáda ČR

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP