Když nás NATO vyzve, musíme být připraveni

 29. 11. 2020      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Výstavba předsunuté základny společně s přistávací plochou pro vrtulníky a příprava vodní překážky k přemostění – to bylo hlavním úkolem vojáků 152. ženijního praporu v rámci průpravně ženijního taktického cvičení čety. V letošním roce poprvé v novém složení si vyzkoušeli, jaké by to bylo při reálném nasazení v rámci koaličního spojenectví s NATO.

V rámci reorganizace 15. ženijního pluku a také na základě požadavků Severoatlantické aliance vznikl v letošním roce nový ženijní prapor, který má přednostně podporovat koaliční jednotky. „Kvůli omezení výcviku způsobeném koronavirovou krizí a dalšími úkoly, zejména údržbou vojenských výcvikových prostorů ve prospěch Armády ČR, jsme zatím neměli možnost nově vzniklé roty všeobecné ženijní podpory pořádně procvičit. Alespoň v závěru roku se nám tak podařilo zorganizovat cvičení, při kterém si naši vojáci zase připomněli práci se stroji pod taktickým námětem,“ popsal současnou situaci zástupce velitele 152. ženijního praporu major Pavel Brabec.

1_4654Foto: Příprava vodní překážky k přemostění (T-815 UDS – 214 (Univerzální dokončovací stroj),T- 815 S3 (Sklápeč) | army.cz

Kvůli COVID-19 v rouškách a po skupinách

Kvůli přísným hygienickým opatřením se dvoudenní výcvik konal přímo na ženijním cvičišti v posádce Bechyně. Ze dvou rot se vytvořila jedna zesílená ženijní stavební četa, kterou si velitelé rozdělili do tří oddělených skupin. „Každá měla na starosti jiný úkol tak, aby vojáci spolupracovali jen v samostatných skupinách a se svým velitelem družstva. Zároveň se po celou dobu nosily roušky,“ upřesnil dodržování hygienických pravidel velitel 1. roty všeobecné ženijní podpory kapitán Jan Dvořák.

Výstavba pro NATO

V bojovém rozkaze dostali cvičící za úkol vybudovat improvizovaný heliport. „Kromě toho měli provést úpravu vodní překážky tak, aby se tam dal později zřídit provizorní most. Třetí skupina pak stavěla základnu pro rozmístění vlastních vojsk. Všechno jsou to činnosti, které jsou obsaženy v souhrnu schopností a dovedností požadovaných v NATO," dodal zástupce velitele 2. roty všeobecné ženijní podpory nadporučík Tomáš Herka.

4_3522
Foto: Přípravná fáze před zahájením ženijních prací (JCB 4CX) | army.cz

„Pro mě to bylo velmi poučné cvičení. Zaprvé jsem si vyzkoušel práci se svými lidmi. Navíc jsme neustále jeli v režimu možného napadení, takže kromě samotné práce s ženijními stroji jsme si museli hlídat svůj perimetr a být neustále připraveni na případnou obranu. To je zase něco jiného, než když během roku děláte na různých údržbách, kde vás nic zásadního nemůže překvapit," přiblížil velitel ženijní stavební čety poručík Filip Hrdlička.

Výcvik i stavební a zemní úpravy

Roty všeobecné ženijní podpory 152. ženijního praporu se mimo vlastního výcviku věnují také různým zemním i stavební úpravám objektů a cvičišť ve prospěch vojenských útvarů. V letošním roce například upravovali plochu kvůli stavbě nového radaru v Třebotovicích, pomáhali s údržbou cest a cvičiště ve výcvikových prostorech v Boleticích nebo v táborské posádce. „Jsme tam, kde nás potřebují. Zároveň ale potřebujeme i cvičit, abychom byli připraveni, až nás NATO vyzve. Doufám, že v příštím roce budeme mít víc možností a že covidová krize poleví,“ doplnil major Brabec.

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP