Leopard 2: Národní a regionální důvody pro akvizici v rámci AČR

 19. 04. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Jedním z nejžhavějších kandidátů na nový hlavní bojový tank pro AČR je německý Leopard 2. Ten se zejména v posledních verzích A6, A7 a A7A1 může řadit k současným nejmodernějším tankům na světě. V tomto článku se pokusím nastínit hlavní pozitiva varianty, kdyby se Česká republika vydala výše uvedenou cestou modernizace tankového vojska.

Náš severní soused, Polsko, provozuje 142 kusů tanku Leopard 2 verze A4 a 105 kusů verze A5. Verzi A4 chtějí Poláci modernizovat na standard 2PL. Polský koncern PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa), který má modernizaci na starosti, již dodal první kusy polské armádě v průběhu minulého roku. Všechny tanky by pak měly být modernizovány a předány armádě do konce roku 2023. Vzhledem ke složení techniky v tankovém vojsku a snahám o modernizaci se dá předpokládat, že Polsko bude chtít provozovat pouze jeden druh tanku – německý Leopard. Zároveň se nedá předpokládat, že by Polsko „vyhodilo peníze z okna“ za modernizaci tanků PT-91 a T-72.

leopard2PLFoto: Polský modernizovaný tank Leopard 2PL | Polska Grupa Zbrojeniowa / CC BY-NC-ND

Druhým případem a České republice také blízkým státem je Maďarsko, jehož pozemní síly v poslední době zažívají velký technologický skok. Maďarská armáda nakoupila 12 kusů tanku Leopard 2 verze A4 a 44 kusů verze A7+. Kromě tanků nakupují pozemní síly také pásová bojová vozidla pěchoty Lynx KF41 a samohybné houfnice PzH 2000. Oba typy techniky pochází, stejně jako Leopard 2, z Německa.

4320
Foto: Tank Leopard 2A7+ | Krauss-Maffei Wegmann / CC BY-SA 3.0

Třetím České republice blízkým státem, ve kterém by se mohly, i na základě výše zmíněných dvou příkladů, objevit tanky Leopard, je Slovensko. Našeho nejbližšího spojence čeká modernizace tanků, jelikož, stejně jako ČR, stále používá tanky T-72, která mají v 21. století velmi nízkou bojovou hodnotu.

Náš jižní soused, Rakousko, v současné době také používá 114 kusů tanku Leopard 2 verze A4. Podle rakouských strategických dokumentů je potřeba tyto tanky po roce 2020 modernizovat. Dá se tedy logicky předpokládat, že Rakousko bude během následujících deseti let modernizovat své tanky minimálně na verzi A6.

Leopard_2A4_Austria_4Foto: Náš jižní soused, Rakousko, v současné době také používá 114 kusů tanku Leopard 2 verze A4 (na snímku) | Böhringer Friedrich / Wikimedia Commons / CC BY 3.0

Největší výhodou pro ČR by byl fakt, že se jedná o německý tank. Výroba a servis probíhá u našich západních sousedů, čímž odpadávají logistické problémy s náhradními díly a podobně. Při posuzování možných kandidátů je také potřeba vzít v úvahu, že nejen naši nejbližší sousedé a spojenci používají tento typ tanku. Mezi další evropské uživatele se řadí Dánsko, Finsko, Řecko, Nizozemsko, Norsko, Španělsko nebo Švédsko. Většinou tyto státy používají verze A4 nebo A5 a dá se předpokládat, že tyto tanky v blízké budoucnosti projdou modernizací a tank Leopard 2 bude minimálně dalších 15-20 let hlavním typem tanku napříč evropskými armádami.

V případě potřeby a nasazení českých mechanizovaných jednotek společně s ostatními evropskými armádami v rámci NATO nebo EU by tak odpadly logistické problémy s náhradními díly. Další výhodou je možnost nákupu náhradních dílů nebo munice společně s dalšími státy, např. v rámci V4, kde se nedávno povedl společný nákup munice do ručních zbraní. Vzhledem ke geografické poloze naší země můžeme mluvit také o společném výcvikovém programu, ať už v rámci V4 nebo širšího kolektivu států. Česká republika má tradici ve výcviku pilotů v rámci pardubického Centra leteckého výcviku. V případě akvizice tanků Leopard 2 lze uvažovat o vybudování mnohonárodního výcvikového centra tankových vojsk po vzoru zmíněného Centra leteckého výcviku.

Koncepce výstavby AČR 2030 počítá s tanky jakou součástí mechanizovaného vojska. Obecně se mluví o náhradě „kus za kus“ – provozujeme kategorii MBT (Main Battle Tank), nahradíme současné tanky kategorií MBT. Vzhledem k nejistotě ve financování AČR je otázkou kolik tanků Leopard 2 by mohla České republika nakoupit. Jako možné řešení složité situace českého tankového vojska se také nabízí možnost pronájmu tanků na určitou dobu, podobně jako u letounů JAS-39 Gripen, který by částečně řešil problém s financováním a zároveň by bylo zajištěno zachování schopností tankového vojska v AČR a byl by položen základ pro budoucí odkup pronajatých tanků.

V případě nákupu německých tanků Leopard 2 by nedošlo pouze k „integraci“ výzbroje s dalšími evropskými armádami, ale také k výrazné podpoře české obranného průmyslu. Lze zmínit například nedávnou dohodu o spolupráci mezi českým holdingem CSG a německou společností Rheinmetall, jejíž cílem je, kromě vybudování nového závodu v Kopřivnici, také spolupráce v rámci států V4. Je tedy otázkou, nakolik by se holding CSG mohl zapojit do případné realizace zakázky na tanky Leopard 2 pro AČR, nicméně výše zmíněná dohoda s německým gigantem dokazuje, že český obranný průmysl nehraje a do budoucna nebude hrát druhé housle.

Závěrem lze tedy uvést, že tank Leopard 2 je perspektivní platformou, kterou využívá řada evropských států. Lze se domnívat, že tomu tak bude ještě následujících 15-20 let, jelikož výrobce tanku, společnost Krauss-Maffei Wegmann (KMW), pracuje na vylepšeních nejnovější verze A7. Například nedávno představená verze A7A1 je vybavena izraelským systémem aktivní ochrany Trophy.  Akvizicí tanku Leopard 2 by se české tankové vojsko posunulo do 21. století. Spolu s ním může český obranný průmysl získat know-how využitelné v zemích V4, kde je německé pásová technika již hojně zastoupena. Pokud mluvíme o budoucnosti, nesmíme zapomenout ani na projekt Main Ground Combat System, neboli „eurotank“, který je vyvíjen společnostmi KMW a Nexter. Právě tento „eurotank“ má podvozek a motor tanku Leopard 2A7 a věž francouzského tanku Leclerc. Akvizice tanku Leopard 2A7 by tak usnadnila i případný budoucí přechod na společnou evropskou platformu.

 Autor: Jan Feryna

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP