Media days České zbrojovky Uherský Brod

 18. 10. 2021      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Na konci minulého týdne se na dva dny pootevřely brány České zbrojovky Uherský Brod pro odborné novináře z celého světa. Zhruba čtyřicítka pozvaných hostů mohla nejen navštívit provozy továrny České zbrojovky, ale také si mohla vyzkoušet téměř všechny druhy zbraní z produkce CZUB. Zmíněná akce proběhla jako součást oslav 85. výročí založení podniku. Ten vznikl v roce 1936 jako součást obranných aktivit našeho státu proti rostoucímu napětí v Evropě. Dnes, díky téměř 97% exportu, CZUB přispívá k dobré kondici tuzemského obranného průmyslu.

czub_10Foto: Tento týden se na dva dny se pootevřely brány České zbrojovky Uherský Brod pro odborné novináře z celého světa. | Jan Zilvar / CZ Defence

Tovární komplex prochází permanentní modernizací podle vývoje možností a potřeb trhu. Výroba jednotlivých druhů zbraní není unifikovatelná činnost, proto zde mají odborně vyškolení a zkušení pracovníci svou nezastupitelnou roli. Na místě pak můžete zahlédnout klasické spolehlivé stroje, které zde slouží již několik dekád, ale i nejnovější počítačově řízené komplety.  A stejné je to s lidmi. Spolu se zkušenými „starými bardy“ jsou tu i mladí lidé, kteří se zdejším řemeslům učí.

České zbrojovka za svou existenci prošla opravdu zajímavým vývojem. Ostatně nejvýmluvněji to lze vidět v tzv. Síni slávy podniku, kde jsou k vidění exponáty zbraní, které se nesmazatelně zapsaly do české historie či zbraní, které jsou vzácné svou unikátností.

czub_07Foto: Tzv. Síň slávy podniku, kde jsou k vidění exponáty zbraní, které se nesmazatelně zapsaly do české historie či zbraní, které jsou vzácné svou unikátností. | Jan Zilvar / CZ Defence

Mezi významné roky, vztahující se k České zbrojovce, zmiňme např. rok 1959, kdy byl uveden dnes již legendární samopal vz. 58. V roce 1975 se pak objevila první pistole CZ 75, která se v České zbrojovce vyráběla až do roku 2007 a díky svým skvělým vlastnostem se stala oblíbenou zbraní po celém světě.

czub_09Foto: Pistole CZ 75 se sériovým číslem 00001 | Jan Zilvar / CZ Defence

Z novodobé historie je pak určitě zajímavým milníkem rok 2016, kdy začala produkce útočných pušek BREN 2, která definitivně znamenala expanzi na trh obranných složek. Roky 2019 (začátek produkce pistole CZ P-10 v USA) resp. 2021 (nákup americké společnosti COLT).

czub_06Foto: Procentuální znázornění destinací v rámci exportu produktů České zbrojovky | Jan Zilvar / CZ Defence

Kromě významných historických událostí byl novinářům představen také současný stav zbrojovky a její  perspektivy do budoucna. Zajímavým faktem je, že se České zbrojovce v minulém roce podařilo, navzdory velkým problémům způsobeným pandemií koronaviru, nakonec dosáhnout úctyhodného prodeje 402 830 kusů zbraní, což bylo o 71 449 kusů zbraní více nežli v roce 2019. 

czub_05Foto: V roce 2020 se České zbrojovce podařilo dosáhnout úctyhodného prodeje 402 830 kusů zbraní, což bylo o 71 449 kusů zbraní více nežli v roce 2019. | Jan Zilvar / CZ Defence

Společnost i nadále očekává celkový růst prodaných zbraní, což je zajímavá informace pro český trh, na kterém je CZUB významným spolutvůrcem celkového objemu obchodu a výroby (CZUB dodává do 90 zemí světa).  V současné době se očekává, že v roce 2025 CZUB dosáhne v rámci prodejů celkového objemu 7 mld. Kč.

czub_04Foto: V současné době se očekává, že v roce 2025 CZUB dosáhne v rámci prodejů celkového objemu 7 mld. Kč. | Jan Zilvar / CZ Defence

Novináři byli také seznámeni s technickými novinkami, produkty a plány, které by měly ke splnění výše uvedeného cíle přispět. Součástí akce České zbrojovky bylo také praktické seznámení odborných novinářů s jednotlivými zbraněmi CZUB.

czub_01Foto: Součástí akce České zbrojovky bylo také praktické seznámení odborných novinářů s jednotlivými zbraněmi CZUB. | Jan Zilvar / CZ Defence

czub_02Foto: Součástí akce České zbrojovky bylo také praktické seznámení odborných novinářů s jednotlivými zbraněmi CZUB. | Jan Zilvar / CZ Defence

Na čtyřech tematicky rozdělených střeleckých stanovištích si tak novináři mohli prohlédnout a samozřejmě i zastřílet ze všech druhů zbraní, které jsou v nabídce továrny. Jednalo o zbraně určené pro ozbrojené složky, lovecké či sportovní pistole a pušky. Mohli jsme si tak vyzkoušet střelbu z různých modifikací útočné pušky BREN 2, samopalu SCORPION EVO 3 či pistolí ze série CZ P-10, CZ SHADOW 2 apod. 

czub_03Foto: Součástí akce České zbrojovky bylo také praktické seznámení odborných novinářů s jednotlivými zbraněmi CZUB. | Jan Zilvar / CZ Defence

Mimo jiné nám byly představeny také horké novinky z portfolia loveckých zbraní České zbrojovky, o kterých vás budeme informovat na začátku příštího roku.

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP