MESIT: česká společnost dodávající produkty nejen pro NASA

 23. 08. 2022      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

MESIT – člen skupiny OMNIPOL – je kapitálově a technologicky provázaná skupina společností, které se zabývají vývojem a výrobou leteckých systémů, systémů taktické komunikace a přístrojů pro průmyslovou techniku. Kromě výrobků z vlastního výzkumu a vývoje poskytují komplexní strojírenské služby. Pyšní se dlouhou tradicí, která sahá až do poloviny minulého století, čímž v letošním roce oslavil 70 let od svého založení.

intercom_01Foto: MESIT je spolehlivým dodavatelem Armády České republiky i zahraničních ozbrojených sil | MESIT

V průmyslovém parku MESIT v Uherském Hradišti jsou umístěny strojní a slévárenské haly, montážní dílny, testovací komory i speciální vývojové laboratoře. Klíčovou výhodou areálu MESIT jako uceleného technologického celku je přítomnost mnoha potřebných technologií a služeb pro zajištění výrobního procesu výrobků. V současnosti skupina MESIT zaměstnává přibližně 800 odborníků. Nezanedbatelné je také působení v oblasti vzdělávání – ve střední škole MESIT získalo kvalifikaci v technických oborech již přes 4000 absolventů.

Vlastní vývoj po téměř sedm desetiletí 

Historie MESIT začíná v roce 1952, kdy vznikl podnik AEROPAL jako pobočka pražského podniku AEROPAL MODŘANY. Podnik vystřídal několik názvů, než se přejmenoval na MESIT, což zkráceně znamená měřicí a signalizační technika. Od té doby také MESIT používá typické logo se znakem ručky měřicího přístroje. Prvními produkty byla převzatá výroba z mateřského podniku v podobě motoampérmetrů, zásuvek a zástrček, ale již v roce 1953 byla založena technická laboratoř, jejíž vznik můžeme považovat za počátek vlastního výzkumu a vývoje MESIT. Po ukončení licenční výroby prvních výrobků se firma začala primárně orientovat na letecké přístroje. Zapojila se do všech významných leteckých programů v tehdejším Československu. Dodávala avioniku například pro cvičné proudové letouny L-29 Delfín, L-39 Albatros a sady přístrojů pro dopravní a transportní turbovrtulové letouny L 410. Typickými výrobky byly přístroje pro měření fyzikálních veličin, zpravidla v soupravě vysílač – ukazovatel, ovladače a tlačítka.

leteckepristrojeFoto: MESIT se účastní značné části leteckých programů na území České republiky, například pro L 410NG vyvinul a v současné době dodává systém měření paliva, elektronické součásti pro řízení odledňování draku letounu, systém vyhřívání čelních skel, řízení vytápění kabiny a systém kontroly dodávek elektrické energie pro ohřev sond statického a celkového tlaku. | MESIT

Významným výrobkem byla také letecká palubní radiostanice VKP-10 známá pod názvem Hradišťan. Nové výrobky pocházejí z vlastního výzkumu a vývoje, jenž je pro firmu charakteristický až do dnešní doby. Prototypy elektronických systémů jsou zkoušeny ve specializovaných laboratořích, které jsou vybaveny simulátory extrémních podmínek. Tradičním oborem zůstalo sice letectví, ale dlouholeté zkušenosti z náročné letecké výroby jsou aplikovány i do dalších oborů. Výrobky MESIT naleznete na palubách letounů téměř všech tuzemských výrobců, díky exportu finálních letounů však létají po celém světě. MESIT také vyvíjí ucelené a provázané systémy taktické komunikace pro podporu velení a řízení vojenských operací. Je spolehlivým dodavatelem Armády České republiky a také zahraničních ozbrojených sil. Konkrétně rádiové systémy a interkomy pracují ve více než 30 zemích světa. Dalším nezanedbatelným pilířem činnosti je obor průmyslové techniky. Vizí MESIT je posilovat a provádět vlastní vývoj technicky náročných výrobků a pokračovat v rozvoji exportu, a to jak pokročilých elektronických systémů, tak i precizních mechanických dílů pro nejrůznější obory a odvětví lidské činnosti.

radiostanice_01Foto: MESIT je spolehlivým dodavatelem Armády České republiky a také zahraničních ozbrojených sil. Konkrétně rádiové systémy a interkomy pracují ve více než 30 zemích světa. Na snímku
rádiový systém DICOM®RF40 | MESIT

interkom_01Foto: Digitální interkom VICM 200 COMBAT | MESIT

      

Bezpečné letecké elektronické systémy

MESIT disponuje v oblasti letectví mimo jiné i unikátní schopností vývoje bezpečného leteckého softwaru dle požadavků standardu RTCA/DO-178. To znamená, že letecké výrobky obsahují programové vybavení, které zajistí, že nemůže dojít ke kritickým chybám a ohrožení bezpečnosti. Jeho vývoj zvládnou jen ti nejlepší. Klíčovými skupinami výrobků jsou palivoměrné systémy, řídicí jednotky motorů a pomocných energetických jednotek, systémy odlednění, vytápění a klimatizace.

MESIT se účastní značné části leteckých programů na území České republiky, například pro L 410NG vyvinul a v současné době dodává systém měření paliva, elektronické součásti pro řízení odledňování draku letounu, systém vyhřívání čelních skel, řízení vytápění kabiny a systém kontroly dodávek elektrické energie pro ohřev sond statického a celkového tlaku. Pro letoun L-39NG vyvinul řídicí jednotku klimatizace, ovladač a signalizátor polohy podvozku, moderní palubní interkom, spouštěcí zařízení pro odpal palubní výzbroje, řídicí prvky HOTAS apod.

Moderní taktické komunikační komplety

Portfolio MESIT rovněž zahrnuje špičkové výrobky ve vojenské a průmyslové technice. MESIT se stal v průběhu minulých let významným a spolehlivým dodavatelem vojenské komunikační techniky na tuzemském i zahraničním trhu. V oblasti taktické komunikace je významný podíl exportu, včetně účasti na vývoji nových výrobků pro zahraniční zákazníky ze západní Evropy. MESIT disponuje schopností dodávek komplexního systému komunikace na taktické úrovni – od rádiových systémů, přes digitální vozidlové interkomy, systémy oslovení okolí vozidla až po náhlavní hovorové soupravy.

helma_01Foto: MESIT disponuje schopností dodávek komplexního systému komunikace na taktické úrovni – od rádiových systémů, přes digitální vozidlové interkomy, systémy oslovení okolí vozidla až po náhlavní hovorové soupravy. | MESIT

Taktický komunikační systém dokáže přizpůsobit požadavkům uživatele, lze jej snadno instalovat na všechny typy vojenských vozidel, od lehkých průzkumných vozidel až po těžké obrněné transportéry nebo hlavní bojové tanky. Třetí a nejnovější ucelený systém rádiové komunikace RF40 přidává k osvědčeným vlastnostem svých předchůdců z řad RF13 a RF20 širokopásmové MANET sítě pro pásma VKV i UKV, široký kmitočtový rozsah, navigaci pomocí tří systémů GNSS (GPS, Galileo a GLONASS), vícekanálový provoz a koncept tzv. mission modulů. Jádrem systému je ruční vícepásmová radiostanice RF40, kterou je možno doplnit kompaktním zesilovačem VA40 a vytvořit tím vozidlovou sestavu. Také lze sestavit přenosnou „manpack“ variantu. V oblasti náhlavních hovorových souprav MESIT vyvinul a uvedl na trh několik generací souprav VICM 180, respektive M10(A) s aktivním i pasivním potlačením hluku, včetně chrániče sluchu M20.

sluchatka_01Foto: V oblasti náhlavních hovorových souprav MESIT vyvinul a uvedl na trh několik generací souprav VICM 180, respektive M10(A) s aktivním i pasivním potlačením hluku, včetně chrániče sluchu M20 (na snímku). | MESIT

Tyto soupravy poskytují optimální ochranu sluchu spolu se schopností odposlechu okolního prostředí. Škodlivé zvuky s vysokou hladinou akustického tlaku jsou komprimovány na bezpečnou úroveň, zatímco zvuky nízké úrovně jsou zesíleny pro zvýšení srozumitelnosti. Soupravy umožňují integraci s celou řadou komunikačních systémů a používaných přileb. Modulární design pak umožňuje efektivní výměnu komponentů. Zejména v zahraničí oceňovaným výrobky obranné techniky je exterkom VICM 300, což je elektronický systém, který zvyšuje bezpečnost posádky vozidla v nebezpečných podmínkách zejména asymetrických konfliktů. Umožňuje posádce hlasitě oslovit osoby nacházející se v okolí vozidla, aniž by musela vozidlo opustit. Systém se skládá z řídicí elektronické jednotky a soustavy reproduktorů. Řídicí jednotka je instalována ve vnitřním prostoru vozidla. Vysoce odolné reproduktory jsou umístěny na otočné věži, popř. na korbě bojového vozidla podle požadavku konkrétní aplikace. Exterkom lze provozovat buď jako zcela autonomní systém, nebo jej lze integrovat s vozidlovým interkomem např. VICM 200, který je podobně jako jeho předchůdce VICM 100 rovněž vyvinut a vyráběn společností MESIT. Odolné provedení uvedených zařízení umožňuje jejich použití i ve velmi náročných terénních či klimatických podmínkách.

Průmyslová technika nejen pro NASA

Třetím pilířem, na kterém stojí samostatný vývoj, je obor průmyslové techniky zahrnující elektronická zařízení pro dopravní techniku a unikátní přístroje z oblasti časoměrné techniky. Dopravní technice dominují tachografy pro vozidla městské hromadné dopravy, které MESIT dodává řadě dopravních podniků nejen v Česku. Ze zkušeností letecké výroby těží kapacitní hladinoměry s přesným měřením hladiny pohonných hmot u silničních i železničních vozidel. Speciální zařízení pro hlídání izolačního stavu u trolejbusů a elektrobusů slouží k zajištění bezpečnosti cestujících před úrazem elektrickým proudem. Časoměrnou techniku tvoří přístroje k porovnávání času a kmitočtu prostřednictvím družicových navigačních systémů GPS, GLONASS, Galileo a BeiDou, které nacházejí uplatnění v metrologii nebo jako součást komunikačních a měřicích systémů. Jsou dodávány do laboratoří CERN ve Švýcarsku, NASA ve Spojených státech amerických a dalších špičkových vědeckých pracovišť a laboratoří po celém světě, podílejících se mimo jiné na kosmických projektech.

casomer_01Foto: Časoměrnou techniku tvoří přístroje k porovnávání času a kmitočtu prostřednictvím družicových navigačních systémů GPS, GLONASS, Galileo a BeiDou, které nacházejí uplatnění v metrologii nebo jako součást komunikačních a měřicích systémů.| MESIT

 Autor: Petr Žák

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP