Mezinárodní záchranná spolupráce – USAR odřady

 07. 10. 2023      kategorie: Téma
Přidat na Seznam.cz

Mezinárodní spolupráce zahrnuje oblasti související se vzájemnou pomocí v situacích, kdy hrozí nebo již existuje nebezpečí, které bezprostředně ohrožuje životy obyvatel státu. Jednou z těchto situací je také poskytnutí pomoci v případě postihnutí přírodními katastrofami. Česká republika je vázána svými mezinárodními, ale přímo i bilaterálními smlouvami a členstvím v mezinárodních organizacích poskytnout bezprostřední humanitární pomoc v případě ohrožení lidských životů přírodními katastrofami v cizím státě, jeli pomoc žádaná či přímo nabídnuta Českou republikou. 

V rámci mezinárodních záchranných operacích existují čtyři formy toho, jak poskytnout humanitární pomoc postiženému státu a které se navzájem prolínají a doplňují. Materiální, finanční a poradenská forma humanitární pomoci poskytuje státu prostředky umožňující postiženému státu zajistit efektivní pomoc svým obyvatelům, snížení škod a další úkony potřebné pro minimalizaci vzniklého nebezpečí. Další z forem poskytnutí humanitární pomoci je i bezprostřední přítomnost záchranářských jednotek České republiky v postiženém státě. Pro tyto účely byl v rámci Evropské unie vytvořen Mechanismus civilní ochrany Unie, který je hlavním dokumentem EU pro zajištění civilní ochrany obyvatel. Tento dokument zajišťuje spolupráci a koordinaci záchranných složek v rámci uskutečňování a průběhu mezinárodních záchranných operací uvnitř i mimo Evropskou unii při mimořádných událostech způsobených přírodními katastrofami či katastrofami způsobenými člověkem. Mechanismus civilní ochrany EU mimo jiné vytvořil systém modulů neboli zásahových jednotek, které jsou rozděleny podle druhu potřebných zásahů a které se odvíjejí dle podstaty dané mimořádné události. Česká republika v současné době disponuje sedmi registrovanými moduly, jejichž součástí jsou také tři USAR odřady. 

Do zahraničí jsou pak vysílány speciálně utvořené odřady, které reagují na vzniklé bezpečností hrozby a rizika. Odřady jsou složeny ze členů Hasičského záchranného sboru, kynologických brigád, Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, Správy úložišť radioaktivních odpadů, Policie České republiky anebo z lékařů. Při výskytu mimořádných událostí v cizím státě, které mohou být zaviněny přírodními katastrofami, se po schválení poskytnutí humanitární pomoci vysílají právě tyto odřady, které mají za úkol pomoci lidem v postižených oblastech. 

Jedním z těchto odřadů jsou USAR odřady (Urban Search and Rescue), což jsou logisticky soběstačné jednotky specializované na vyhledávání a záchranu osob, které uvízly pod sutinami zřícených objektů. Působnost USAR odřadů je nejen na úrovní národní, ale i na úrovni mezinárodní, kdy pomáhají s nalézáním  a vyprošťováním lidí, kterým následně poskytují prvotní zdravotní péči. Kromě záchrany osob ze zřícených objektů je jejich úkolem také zajistit co možná nejvíce bezpečné podmínky pro práci záchranářů. USAR disponují svými vlastními technickými a materiálním prostředky, a tudíž jsou po určitou časovou dobu nezávislé na podmínkách panujících v postižené oblasti.

USAR odřady se pak dále dělí na lehké, střední a těžké odřady, které se rozdělují podle pole působnosti, na kolika různých místech je v daný čas USAR odřad schopen zasáhnout a doby, kdy je schopen nepřetržitě poskytovat na daném/daných místě/místech pomoc. Těžký USAR odřad České republiky, který dokáže poskytovat pomoc na dvou místech najednou nepřetržitě 24 hodin po dobu až 10 dní a který může být vyslán do zahraničí, se skládá z 56 členů Hasičského záchranného sboru z Prahy a Moravskoslezského kraje, 1 statika, 2 lékařů a 10 kynologů. 

Na začátku tohoto roku byl USAR odřad v rámci mezinárodní záchranné operace vyslán do Turecka, které bylo společně se Sýrii zasaženo zemětřesením, za účelem humanitární pomoci primárně spočívající ve hledání a vyprošťování přeživších z trosek, které se zřítily v důsledku zemětřesení. Další mezinárodní záchranné operace se USAR účastnil v roce 2020, kdy pomáhal při hledání a vyprošťování osob ze sutin způsobených explozí skladu v bejrútském přístavu. Exploze tehdy zasáhly nejen samotný přístav, ale i několik sousedících čtvrtí. Co se týká působení v České republice, USAR odřad zasahoval a pomáhal s vyprošťováním lidí v obcích na Hodonínsku a Břeclavsku, jimiž se v roce 2021 prohnalo tornádo a způsobilo zničení tamních budov.

Foto: Ve dnech 6. – 11. srpna 2020 působil český střední USAR odřad v Bejrútu v Libanonu | USAR
Foto: Ve dnech 6. – 11. srpna 2020 působil český střední USAR odřad v Bejrútu v Libanonu | USAR

V reakci na rozsáhlé povodně, které zasáhly Slovinsko v souvislosti s vydatnými dešti na začátku srpna tohoto roku, aktivovalo Slovinsko Mechanismus s žádostí o bagry, mosty a vrtulníky. Několik členských států včetně ČR nabídlo pomoc, přičemž ze strany České republiky byly 7. srpna 2023 nabídnuty tři těžké mostové soupravy. Nabídku Slovinsko obratem akceptovalo.

Foto: V srpnu tohoto roku zasáhly Slovinsko rozsáhlé povodně | USAR
Foto: V srpnu tohoto roku zasáhly Slovinsko rozsáhlé povodně | USAR

Záchranný útvar HZS ČR a Armáda ČR vyslali na místo k posouzení rekognoskační skupinu, aby vyhodnotila nejvhodnější lokace pro vyložení a výstavbu všech tří mostů. Rekognoskační skupina působila na místě od 16. do 17. srpna 2023 ve spolupráci se zástupci slovinské civilní ochrany. Materiál poté připravila pro vyslání Správa státních hmotných rezerv (SSHR), převoz zabezpečil ZÚ HZS ČR a samotnou stavbu v postižených místech, tj. Črna na Koroškem, Mežica a Ljubno ob Savinji, zajistila Armáda ČR.

Zdroj: hzscr.cz, usar.cz

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP