Na mimořádném jednání Výboru pro obranu se řešily nominace na post NGŠ AČR a náčelníka VP

 03. 06. 2022      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

V pátek od sedmé ranní se konalo mimořádné zasedání Výboru pro obranu. Toto narychlo svolané jednání mělo potvrdit předchozí rozhodnutí vlády o očekáváné nominaci na post náčelníka Generálního štábu (NGŠ) Armády České republiky a trochu překvapivou výměnu na pozici nového náčelníka Vojenské policie. Na návrh ministryně obrany Jany Černochové se má novým NGŠ AČR podle vládního usnesení stát brigádní generál Ing. Karel Řehka a novým náčelníkem VP plukovník Mgr. Otakar Foltýn. Oba by se měli svých funkcí ujmout od 1. července. O den dříve by podle zvyku mělo proběhnout slavnostní předání v Památníku na Vítkově.

vybor_cerven_01Foto: Narychlo svolané jednání Výboru pro obranu mělo potvrdit předchozí rozhodnutí vlády o očekáváné nominaci na post náčelníka Generálního štábu (NGŠ) Armády České republiky a trochu překvapivou výměnu na pozici nového náčelníka Vojenské policie. | Jan Zilvar / CZ DEFENCE

Přestože resortní výbor má tyto nominace pouze projednat, aby mohl být proces jmenování dokončen, jména obou kandidátů vzbudila mezi členy výboru a ministryní diskusi. Základními zpochybňujícími argumenty některých poslanců v případě gen. Řehky byl nejen věk, dosažená hodnost, ale také jeho jmenování „mimo systém“ potenciálních kandidátů. Jméno generála Řehky padlo celkem překvapivě poté, co byla v médiích v rámci budoucího nástupce NGŠ AČR uváděna jména 1. zástupce NGŠ Opaty generálporučíka Jaromíra Zůny, nebo ředitele Sekce rozvoje sil MO generálmajora Ivo Střechy. Oba jmenovaní jsou v aktivní vojenské službě. Generál Řehka je v současnosti, vzhledem ke svému angažmá v Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), veden mimo službu, tedy v záloze.

Výše uvedené argumenty ministryně Černochová v následné diskusi odmítla a zdůraznila naopak přednosti nového NGŠ, mezi které patří např. zkušenost s velením divize v rámci svého působení v pozici zástupce velitele Mnohonárodní divize Severovýchod v Polsku. Další výhodou generála Řehky je podle ministryně právě jeho dvouleté řízení NÚKIB. Jak uvedl člen výboru a předseda Výboru pro bezpečnost Pavel Žáček: „Válka budoucnosti je něčím jiným než válka, kterou sledujeme dnes.“ Žáček dále připomněl Řehkovu identifikaci se speciálními jednotkami, kterou bude muset upozadit ve prospěch armády jako celku. Všichni přítomní poslanci pak ocenili Řehkovy zkušenosti v jeho předchozích působeních. Místopředseda výboru Pavel Růžička nicméně upozornil, že kyberprostor není válčiště, je to další bojiště. A tomu je potřeba podřídit priority rozvoje schopností armády.

vybor_cerven_02Foto: V pátek od sedmé ranní se konalo mimořádné zasedání Výboru pro obranu | Jan Zilvar / CZ DEFENCE

Další část poslanecké debaty se věnovala případným personálním hrozbám spojeným se jmenováním generála Řehky. Zde paní ministryně uvedla, že po jmenování nového NGŠ proběhne důkladný rozbor priorit a úkolů, se kterým bude spojena také otázka stanovení příštího týmu nového náčelníka. V současnosti podle paní ministryně končí kontrakt asi 12 generálům, což je příležitost pro případnou obměnu. Výbor následným usnesením, které schválilo 13 ze 14 poslanců, potvrdil projednání této nominace, takže následné jmenování generála Řehky náčelníkem Generálního štábu AČR prezidentem Milošem Zemanem nic nebrání.

Zajímavější průběh měla rozprava k novému náčelníkovi Vojenské policie Otakaru Foltýnovi, který nahradí současného náčelníka generála Murčeka. Někteří poslanci poukazovali na Foltýnovu nevhodnou komunikaci na sociálních sítích, což z něj podle některých poslanců, vzhledem k obsahu komunikace, činí osobu s politickými ambicemi. Někteří poslanci také poukazovali na Foltýnovo předchozí fungování na misi v Afghánistánu. Pro tyto členy výboru byl údajně problém, že nikomu dosud nevelel a nemá proto potřebné zkušenosti s řízením organizace, ve které pracuje 1500 vojenských policistů. Také v případě plukovníka Foltýna bylo poukazováno na jeho nižší hodnost a mimosystémové jmenování. Podle poslance Wenzla lze dnes ve vedení policie najít až čtyři vhodné kandidáty s větší zkušeností. Ministryně Černochová k tomuto uvedla, že: „Výroky některých nejenom vojáků, ale i policistů na sociálních sítích jsou nešvar.“ Zároveň požádala oba budoucí velitele, aby se zdrželi takovýchto komentářů. I v tomto případě následné usnesení výboru potvrdilo projednání nominace plukovníka Foltýna na pozici náčelníka Vojenské policie poměrem hlasů: 8 pro, 5 proti a jeden poslanec se zdržel. V tomto okamžiku tak může ministryně Černochová nového náčelníka VP jmenovat.

V souvislosti s výše uvedeným jsme všem členům výboru položili otázku, jak hodnotí výběr nového náčelníka Generálního štábu AČR. Níže uvádíme reakce těch, kteří nám odpověděli:

Lubomír Metnar (ANO), předseda výboru

Pana generála Řehku považuji za dobrého vojáka a odborníka. Musíme si však uvědomit, že takto rychlým kariérním postupem přeskočil v armádní hierarchii řadu dobrých vojáků a generálů. Nominace je tak podle mě „mimo kariérní systém“.

Josef Flek (STAN), místopředseda výboru

Rozhodně pozitivně. Karel Řehka je zkušený představitel AČR. Má bohaté zahraniční i vnitrostátní zkušenosti. Účastnil se řady zahraničních misí. Působil ve vedení vojenských struktur NATO – jednalo se o Mnohonárodní divizi severovýchod v Elblagu. Momentálně zastává post ředitele Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost. Rozumí válčení ve 21. století, všem jeho novým aspektům a nástrahám. A taky skvěle píše. Všem vřele doporučuji jeho knihu Informační válka. Pod čarou dodávám, že mě jako tišnovského poslance a patriota těší, že se náš rodák dostal takto vysoko!

Jan Hofmann (ODS), místopředseda výboru

Já jsem s touto volbou spokojen, byť generála Řehku osobně neznám. Je to člověk se zkušeností z vojenských operací v Kosovu a Afghánistánu a zároveň působil i jako poradce na ministerstvu obrany. Navíc tento návrh byl předjednán s prezidentem, tak by s jeho jménem neměl být problém.

Pavel Růžička (ANO), místopředseda výboru

Pan generál Řehka je jediný náčelník generálního štábu, který prošel alespoň nějakým výběrovým řízením na ředitele NÚKIB a za to jsem velice rád. Bylo to za naší vlády a tuto funkci plnil výborným způsobem, NÚKIB pozvedl. Válkou v kyberprostoru se armáda také zabývá, proto nový NGŠ má na co navazovat. Je zkušený manažer, proto organizační věci, jako jsou odchody generálů, příchody nových pracovníků, určitě zvládne.

Stanislav Blaha (ODS), člen výboru

Hodnotím to velmi pozitivně. Karel Řehka je dobrým kandidátem s bohatou vojenskou zkušeností z boje i velení. V čele Generálního štábu by měl stát člověk, který umí vést lidi a má chuť do armády přinášet inovace ze zahraničí. Naše armáda potřebuje ve vedení někoho, kdo ví, že hrozby ve 21. století už nejsou jen tanky a stíhačky. Myslím si, že jeho resumé dává naději, že do armády přinese svěží vítr a pomůže nám ji zmodernizovat.

Jiří Horák (KDU-ČSL), člen výboru

I když se může zdát, že by si pan Řehka na tuto funkci mohl ještě nějakou chvíli počkat, musím říct, že na mě působí jeho profesní i osobnostní profil velmi dobře.

Miloslav Janulík ( ANO), člen výboru

Nemám výhrad, za mě v pořádku. Odborník. Zkušený.

Karel Krejza (ODS), člen výboru

Přečetl jsem si pozorně životopis pana brigádního generála Řehky a musím uznat, že za 47 let toho stihl opravdu mnoho. Oceňuji nejen jeho účast na misích, ale též jeho zahraniční studium, a to jak ve Velké Británii, tak USA. Prokázal svoje kvality už při řízení NÚKIBu a musím uznat, že i s minimálním rozpočtem dosahoval dobrých výsledků.

Petr Liška (STAN), člen výboru

S výběrem gen. Řehky na pozici NGŠ souhlasím, dle mých informací je způsobilým pro funkci a jeho zkušenost na NÚKIB může být výhodou v situaci kdy kybernetická bezpečnost je jednou z klíčových oblastí obrany státu, tj. i v oblasti armády.

Radovan Vích (SPD), člen výboru

Je to proti všem zvyklostem a je to absolutně špatné rozhodnutí. NGŠ by měl být někdo z tří hvězdičkových generálů, tedy zástupců NGŠ. Řehka nemá průběh služební kariéry takový, aby měl předpoklady vykonávat nejvyšší funkci v armádě. Nejvyšším vojákem se tak poprvé v historii stává generál druhé kategorie, navíc ředitel NÚKIB. Je to plivnutí do tváře všem generálům, kteří by v úvahu přicházeli. Je to i ohrožení naší bezpečnosti, kdy se někdo mylně domnívá, že příští válka bude vedena v kybernetickém prostoru. Očekávám velký odpor ze strany velení armády, který bude znamenat jejich odchod ze služebního poměru a tím pádem i destabilizaci velení armády.

Lubomír Wenzl (ANO), člen výboru

Pan generál Řehka je velice zkušený profesionální voják a kvalitní manažer. Je dobře, že došlo k dohodě mezi paní ministryní obrany a vrchním velitelem OS panem prezidentem. Přesto jsem přesvědčen, že měl  „dokončit svoji započatou misi“ na NÚKIB a poté se vrátit do AČR - projít strukturami GŠ. Na dnešním výboru jsem jeho volbu podpořil.

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP