Ministerstvo obrany chystá nákup bezpilotních průzkumných prostředků za téměř 121 milionů korun

 06. 11. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Předmětem připravované veřejné zakázky je pořízení 4 kusů kompletu malého bezpilotního prostředku „UAS PUMA 3 AE“ (Unmanned Aerial Systems). Každý komplet se skládá ze 3 draků letounů, tj. celkem se jedná o 12 ks letounů. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 99,9 mil. Kč bez DPH (120,90 mil. Kč včetně DPH). 

Pořízení výše uvedeného vojenského materiálu podléhá zvláštním procedurálním pravidlům mezinárodní organizace NSPA „NSPO Procurement Regulations“ v rámci členství České republiky v Partnerství zastřešeného NSPA. NSPA je mezinárodní organizací zabezpečující všechny členské státy NATO, která byla založena státy NATO v roce 2012 za účelem realizace akvizičních potřeb členských států a ke které ČR přistoupila na základě mezinárodní smlouvy. Výhodou nákupu přes NSPA je možnost konsolidace dodávek v rámci nákupu materiálu a služeb, a tedy realizace úspor z množstevního rozsahu. NSPA touto svou rolí přispívá k zabezpečení unifikace a interoperability členských armád zejména při pořizování munice a logistické podpory zbraňových systémů. 

Puma_3_AE_24x36_highresFoto: Předmětem připravované veřejné zakázky je pořízení 4 kusů kompletu malého bezpilotního prostředku „UAS PUMA 3 AE“ (Unmanned Aerial Systems) | AV AeroVironment

Česká republika je platným členem Partnerství od ledna 2018. V současné době má Ministerstvo obrany ČR s NSPA uzavřenou smlouvu na zajištění servisní podpory a náhradních dílů pro bezpilotní prostředky UAS RAVEN a WASP s finančním limitem 60,5 mil. Kč bez DPH, která je platná do konce roku 2023. Od roku 2024 je plánováno pokračovat v zajištění servisní podpory pro všechny mini bezpilotní prostředky UAS RAVEN, WASP a PUMA uzavřením návazné smlouvy s NSPA. 

Nákup je proveden za účelem využití v rámci akcí NATO. Bezpilotní prostředky jsou určeny zejména pro podporu působení Armády ČR v rámci mezinárodních operací NATO. Bezpilotní prostředky užívané AČR představují zásadní taktickou schopnost podpory vojsk při provádění průzkumu a širokého spektra souvisejících úkolů zejména v zahraničních operacích. Komplet malého bezpilotního prostředku „UAS PUMA 3 AE“ naplňuje taktickou schopnost provádění vzdušného průzkumu k přímé bojové podpoře a ochraně nasaditelných jednotek Pozemních sil AČR.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 99,9 mil. Kč bez DPH (120,90 mil. Kč včetně DPH). Výše uvedená předpokládaná hodnota byla stanovena na základě informace od dodavatele (NSPA) poskytnuté v rámci žádosti o předběžnou cenovou nabídku a na základě oficiálního ceníku platného pro všechny členy Partnerství „Unmanned Aerial Systems Support Partnership“ v projektu RAVEN-WASP PUMA, jehož je Česká republika členem od roku 2018.

Nabídková cena ve výši 4,416 mil. USD (cca 94,443 mil. Kč bez DPH přepočteno pevným kurzem pro rok 2021) byla posouzena expertní komisí zadavatele, a to z hlediska toho, jestli je cenou v místě a čase obvyklou. Expertní komise konstatovala, že vzhledem k charakteru předmětu veřejné zakázky a vzhledem ke způsobu pořízení, tj. uzavřením smlouvy s NSPA za podmínek stanovených v rámci Partnerství, které jsou totožné pro všechny členy Partnerství, je celková nabídková cena cenou v místě a čase obvyklou.

Předpokládá se, že k uzavření smlouvy dojde v listopadu 2021. Jedná se o ekonomicky a provozně nejvýhodnější variantu pořízení požadovaného materiálu. V rámci členství v Partnerství je zajištěno sdílení informací, možnost výcviku, přímého investičního nákupu, servisní podpory a především cenově výhodné  a rovnocenné podmínky pro všechny účastníky. NSPA disponuje vlastním akvizičním procesem a vstupuje do kontaktu s výrobcem jako jediná autorita za všechny členy Partnerství. NSPA dále garantuje dodání většiny pořizovaného materiálu do 180 dní od odeslání objednávky z NSPA dodavateli.

Další variantou je pořízení bezpilotních prostředků UAS PUMA uzavřením smlouvy s vládou USA, a to v režimu obchodu FMS (Foreign Military Sale). Tento způsob je však pro potřeby AČR nevýhodný z důvodu dlouhé doby zadávacího řízení (USA podá nabídku cca až za 6 měsíců) a dlouhé doby dodání materiálu (dodání cca nejdříve až za 1 rok od uzavření smlouvy). V případě obchodu s USA je dále také nutné odvádět clo, což zvyšuje náklady na pořízení materiálu. 

Bezpilotní prostředek UAS PUMA je dále možné koupit také přímým oslovením zahraničního výrobce (tzv. Direct Comercial Sale). V tomto případě by však smluvní cena byla jistě vyšší než cena garantovaná od NSPA, protože Ministerstvo obrany ČR by nemohlo využít množstevních slev, jako tak činí NSPA při konsolidaci objednávek všech členů Partnerství.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP