Ministerstvo obrany musí zaplatit pokutu 550 milionů Kč za tendr na vrtulníky

 08. 04. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v létě loňského roku zamítl návrh italské společnosti Leonardo na uložení zákazu plnění smlouvy na nákup víceúčelových vrtulníků uzavřené mezi vládou ČR a vládou USA. Na základě tohoto rozhodnutí dále pokračuje plnění dané smlouvy a 12 nových vrtulníků bude dle schváleného harmonogramu dodáno do konce roku 2023. V únoru 2021 ale ÚOHS vydal rozhodnutí, kterým Ministerstvu obrany uložil pokutu 550 milionů Kč za to, že před podpisem mezivládní smlouvy nevypořádalo námitky společnosti Leonardo. Proti tomuto rozhodnutí podal resort obrany rozklad, který nyní předseda ÚOHS zamítl.

venom
Foto: Ministerstvo obrany na konci roku 2019 akceptovalo americkou nabídku mezivládní dohody na nákup 8 víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a 4 bitevních vrtulníků AH-1Z Viper (na fotografii v popředí). | Ministerstvo obrany ČR

Oficiální vyjádření resortu obrany k této kauze je takové, že Ministerstvo obrany při realizaci modernizačních projektů dodržuje zákon. I přes zamítnutí rozkladu předsedou ÚOHS je resort i nadále přesvědčen o správnosti postupu při pořízení nových vrtulníků. 

Podle Ministerstva obrany byla mezivládní smlouva s USA realizována s využitím výjimky ze zákona o zadávání veřejných zakázek jako nákup strategického vojenského materiálu. Podání námitky ze strany společnosti Leonardo bylo neoprávněné a obstrukční. Jedná se o subjekt, který v rámci projektu nikdy nebyl ministerstvem v rámci průzkumu trhu napřímo osloven. Osloveny byly pouze americká a italská vláda, která ovšem námitku nepodala. 

Z rozhodnutí ÚOHS lze usoudit, že kdokoliv, i když se řízení neúčastnil, je oprávněný podat do zakázky námitku, kterou může celý proces zablokovat. V takovém případě ale postrádá smysl využití výjimky, která má zaručit dodávky materiálu nutného pro obranu státu, protože nákup může kdokoliv napadnout. 

„Podle ÚOHS jsme měli vyřídit námitku někoho, kdo nám není schopen dodat požadovanou techniku a nebyl nikdy napřímo osloven. Podobné rozhodnutí ve svém důsledku může zbrzdit modernizaci armády o měsíce až roky. Připouští totiž možnost, že jakýkoliv výrobce nebo obchodník může napadnout zakázku, přestože nebyl jejím přímým účastníkem. Tuto argumentaci nelze přijmout, proto se proti rozhodnutí ÚOHS a pokutě budeme bránit soudní cestou,“ uvedl ministr Lubomír Metnar.

Výsledek soudního řízení nemá na uloženou sankci odkladný účinek a resort obrany musí pokutu zaplatit. Majetková škoda tím nevznikne, protože půjde o převod finančních prostředků v rámci dvou státních institucí.

Ministerstvo obrany na konci roku 2019 akceptovalo americkou nabídku mezivládní dohody na nákup 8 víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a 4 bitevních vrtulníků AH-1Z Viper. Do konce roku 2023 by nové vrtulníky měly být ve výzbroji naší armády, kde nahradí ruské bitevní vrtulníky Mi-24/35.

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP