Resort obrany se připravuje na výjezdní zasedání Vojenského výboru NATO v Praze

 02. 01. 2024      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Vojenský výbor NATO zasedá ve formátu stálých vojenských zástupců členských zemí vícekrát týdně, a na úrovni náčelníků Generálních štábů zpravidla třikrát za rok. Kromě dvou jednání v Ústředí NATO v Bruselu se jednou ročně koná výjezdní zasedání v některé z členských zemí Aliance. Hostitelskou zemí pro letošní rok bude Česká republika, na což se (nejen) Ministerstvo obrany ČR připravuje již nyní.

Foto: Resort obrany se připravuje na výjezdní zasedání Vojenského výboru NATO v Praze | Shutterstock
Foto: Resort obrany se připravuje na výjezdní zasedání Vojenského výboru NATO v Praze | Shutterstock

Vojenský výbor NATO (Military Committee) je nejvyšší vojenský orgán NATO, který poskytuje vojenská stanoviska a doporučuje politickým orgánům NATO opatření, která považuje za nezbytná pro společnou obranu. Výbor je složený z náčelníků generálních štábů členských států, kteří jsou na velitelství NATO trvale zastoupeni svými stálými vojenskými představiteli. Současným předsedou Vojenského výboru NATO je od června 2021 nizozemský admirál Rob Bauer. Předsedou výboru je tradičně bývalý náčelník Generálního štábu jednoho ze spojeneckých ozbrojených sil. V minulosti (od června 2015 do června 2018) tuto významnou pozici zastával český armádní generál a nynější prezident ČR Petr Pavel.

Výjezdní zasedání představuje prestižní zasedání, které svým významem přesahuje čistě vojenský půdorys, protože má širší vojensko-politický dosah. Mimo Ústředí NATO se organizuje zejména kvůli možnosti seznámení se se společností, kulturou a historií dané země, kdy se hlavní účastníci akce v doprovodu svých partnerů nebo partnerek setkávají s vrcholnými politickými činiteli hostitelské země, účastní se koncertu nebo jiné kulturní akce, případně navštěvují nejvýznamnější kulturní, přírodní nebo historické památky.

Hlavním cílem letošního výjezdního zasedání v Praze, které proběhne od 13. do 15. září 2024, bude diskuse na klíčová témata související s aktuální bezpečnostní situací v Evropě, implementace závěrů ze Summitu NATO s důrazem na rozvoj schopností v souladu s konceptem podpory hostitelským státem a proveditelnost obranných plánů Aliance. Pro politické vedení ČR to bude příležitost představit „národní pohled“ na společnou obranu Aliance. Česká republika bude hostit výjezdní zasedání na svém území poprvé v historii (např. Slovensko hostilo výjezdní zasedání již dvakrát, a to v říjnu 2005 a v září 2010).

Mezi hlavní účastníky vrcholných zasedání patří zejména předseda a místopředseda Vojenského výboru NATO, náčelníci Generálních štábů a jejich stálí vojenští představitelé jak Aliance, tak i partnerských zemí, oba strategičtí velitelé: vrchní velitel Spojeneckých sil v Evropě (Supreme Allied Commander in Europe - SACEUR) a vrchní velitel Spojeneckých sil pro transformaci (Supreme Allied Commander Transformation -  SACT), generální ředitel Mezinárodního vojenského štábu (Director General of International Staff - DGIMS) a pozvaní hosté (např. generální tajemník NATO, apod.).

Výjezdní zasedání Vojenského výboru NATO v Praze představuje jednu z nejvýznamnějších a prioritních akcí nejen pro ministerstvo obrany, ale také pro celou Českou republiku. Navíc se zasedání koná v roce, kdy si připomeneme 25. výročí českého vstupu do Severoatlantické aliance. Vstup do euroatlantických struktur a následné zakotvení ČR v NATO představuje jeden z historicky nejdůležitějších kroků v historii samostatné ČR. S ohledem na aktuální zhoršující se bezpečnostní prostředí ve světě a zejména zhoršující se bezpečnostní situaci na východním křídle Aliance je členství v nejsilnějším globálním obranném systému zásadní pro zajištění naší bezpečnosti a stability. Po čtvrt století příslušnosti k NATO již ČR zároveň sehrává roli sebevědomého a aktivního spojence, který ctí členské závazky a významně přispívá do aliančních zahraničních misí a operací. Uspořádání výjezdního zasedání v Praze je skvělou příležitostí poukázat na kvalitu českých ozbrojených složek a na schopnost podílet se na aliančních rozhodovacích mechanismech.

Samotné jednání a tisková konference se uskuteční 14. září 2024. Předběžně se počítá s 350 zahraničními účastníky.

Na realizaci takto významné a rozsáhlé akce se kromě ministerstva obrany budou podílet i další resorty a státní instituce, které budou zajišťovat personální bezpečnost, logistiku a dopravu. V důsledku uvedeného by tak měla vzniknout meziresortní pracovní skupina, která bude zahrnovat všechny relevantní resorty a instituce (Úřad vlády ČR, Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, NBÚ, Kancelář prezidenta republiky, Vojenská kancelář prezidenta republiky, Magistrát hl. města Prahy, apod.).

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP