Modernizace Pozemních sil Slovenské republiky – situace se lepší, některé projekty ale pořád nebyly realizovány

 04. 04. 2023      kategorie: Téma
Přidat na Seznam.cz

Modernizace vojenské techniky a nákupy nových, moderních zbraňových systémů jsou aktuálně horkým tématem v celé Evropě, Slovensko nevyjímaje. Na začátek je nutné podotknout, že Ozbrojené síly Slovenské republiky (OS SR) byly dlouhá léta podfinancovány a to se samozřejmě odráží i na jejich vybavení. Největší deficit je znát především v Pozemních silách OS SR. V rámci této složky slovenské armády nebyly více než dvě desetiletí po vzniku samostatného státu realizovány žádné větší modernizační projekty. Byť se situace za posledních pár let zlepšila, pořád jsou v Pozemních silách OS SR velké mezery a mnohé projekty jsou stále nerealizované.

Nákupy moderní vojenské techniky jsou v současnosti mezi top tématy mnohých evropských zemí. Důvodem velkého zájmu o nové zbraňové systémy samozřejmě pramení z aktuální dynamiky bezpečnostní situace v Evropě, nicméně nejedná se o jediný faktor. Modernizace ozbrojených sil napříč Evropou je samozřejmě ovlivněna i technologickým pokrokem a potřebou nahradit zastaralé systémy, které se už nevyrábějí, nebo je jejich udržování v provozu finančně náročné. Budování ozbrojených sil pro válčiště 21. století aktuálně probíhá i na Slovensku. Za posledních pár let se vedení resortu obrany snaží dohonit více než dvacetileté období nezájmu o budování vojenských kapacit a způsobilostí pro moderní bojiště. Největší mezery jsou viditelné zejména ve vybavení Pozemních sil Ozbrojených sil Slovenské republiky.

Předtím, než se podíváme na zatím nerealizované, byť důležité, modernizační projekty v rámci Pozemních sil OS SR, je třeba krátce popsat úspěchy, kterých se v posledních letech na poli modernizace pozemních sil dosáhlo. V roce 2018 se podařilo pro Pozemní síly OS SR nakoupit samohybné kolové houfnice Zuzana 2 v počtu 25 kusů (3 baterie po osmi houfnicích + jedna houfnice pro výcvik). Kontrakt na houfnice Zuzana 2 za 175 milionů eur podepsal tehdejší ministr obrany Peter Gajdoš. Byť ani pět let po podpisu smlouvy nejsou kvůli pandemii covid-19 a podpoře Ukrajiny ve výzbroji slovenských dělostřelců všechny objednané houfnice (aktuálně je jich ve výzbroji 16), je důležité, že o své nové houfnice pozemní síly nepřijdou. Dodávky by měly být splněny do léta 2024. 

160624Foto: Slovenské houfnice Zuzana 2 | Ministerstvo obrany SR

Pozemní síly OS SR se kromě zbývajících houfnic mohou těšit i na nová bojová obrněná vozidla 8x8 Patria AMVXP a pásová BVP CV90MkIV. Kontrakty na novou pásovou a kolovou techniku podepsali představitelé slovenského ministerstva obrany v loňském roce. V srpnu 2022 podepsal ministr obrany Jaroslav Naď a jeho finský resortní kolega Antti Kaikkonen mezivládní dohodu na nákup 76 vozidel Patria AMVXP 8x8 v hodnotě 447 milionů eur. Následně v prosinci loňského roku došlo i na podpis mezivládní dohody o akvizici pásových bojových vozidel pěchoty CV90MkIV od švédského výrobce BAE Systems. Celkové náklady na nákup 152 pásových BVP CV90MkIV s 35 milimetrových kanonem se pohybují na úrovni kolem 1,688 miliardy eur. První Patria má být na Slovensko dodána v září letošního roku, první kusy vozidel CV90 budou dodány v roce 2026.

Pořád je co dohánět

Byť jsou výše uvedené akvizice vojenské techniky významným krokem vpřed, mnoho projektů, které jsou pro Pozemní síly OS SR důležité, nebyly dodnes realizovány. To se týká především hlavních bojových tanků, nákladních vozidel a víceúčelových taktických vozidel 4x4. Klíčovým projektem pro dosažení závazku vůči NATO, kterým je vybudování těžké mechanizované brigády do roku 2026, je akvizice nových tanků. V současné době mají OS SR ve výzbroji 30 tanků T-72M1, podle údajů OS SR k roku 2019 je 100 % těchto tanků je po době životnosti.

T72M1Foto: V současné době mají OS SR ve výzbroji 30 tanků T-72M1, podle údajů OS SR k roku 2019 je 100 % těchto tanků je po době životnosti. | Ministerstvo obrany SR

Situace se částečně zlepšila díky dohodě mezi Slovenskem a Německem, na základě které dostane Slovensko do konce letošního roku 15 tanku Leopard 2A4 jako kompenzaci za 30 vozidel BVP-1 darovaných Ukrajině. První tank Leopard 2A4 si Slovensko převzalo na konci loňského roku. Díky tankům z Německa se Slovensko přiblíží velikosti tankového praporu NATO, ovšem jenom z kvantitativního hlediska. Z kvalitativního hlediska tanky T-72 nedosahují požadovaných parametrů moderní výzbroje a proto je potřeba tyto tanky co nejdřív nahradit novými systémy v souladu se standardy NATO. V rozhovoru pro deník Postoj z ledna 2022 slovenský ministr obrany uvedl, že i když by byl nový tank pro Slovensko vhodný, nevidí ve stávajícím volebním období prostor na jejich nákup. Tanky tak zůstanou jedním z úkolů pro nového ministra obrany, který bude znám po zářijových předčasných parlamentních volbách a měly by se ve vyzbrojování stát prioritou. Koneckonců, s akvizicí nových tanků po roce 2026 počítá i Dlouhodobý plán rozvoje resortu ministerstva obrany s výhledem do roku 2035. Tanky, jak se ukazuje i v probíhajících bojích na Ukrajině, jsou pořád důležitým prvkem evropského bojiště a proto by se Slovensko této schopnosti nemělo zbavovat. Je ale potřeba jednat rychle, protože rostoucí poptávka po tancích a nedostatek výrobních linek pro výrobu tanků můžou jejich nákup výrazně oddálit.

Dalším projektem, které současné vedení ministerstva obrany chtělo realizovat, ale podle nejnovějších informací bude projekt čekat na nového ministra, je nákup nových nákladních automobilů. Armádní logistika a logistika obecně byla na začátku masivní ruské invaze na Ukrajinu hodně diskutována hlavně kvůli problémům, které Rusko s logistikou mělo. Vojenská logistika je komplexní oblast, která souvisí jak s výrobní kapacitou daného státu, tak i s distribucí vojenského materiálu do bojových zón. Zatímco výrobní kapacity obranného průmyslu spadají pod strategickou úroveň, operační a taktická úroveň má za cíl kumulovat v logistických centrech vojenský materiál a následně vytvářet zásobovací trasy směrem k frontovým liniím. Přesun vojenského materiálu na taktické a operační úrovni je možné realizovat jenom v případě, že armáda disponuje dostatečným počtem logistických a nákladních vozidel a prostředků. V současnosti Pozemní síly a dá se říct, že i OS SR obecně, jsou vybaveny především vozidly Praga V3S, které se začaly vyrábět před 70 lety. Nepochybně se jedná o ikonická vozidla, která ve své době úspěšně plnila své úkoly, ale v současnosti jsou s jejich udržováním v důsledku nedostatku náhradních dílů problémy. Průzkum trhu na nové nákladní vozy začalo ministerstvo obrany SR realizovat v roce 2021 s vyhlášením soutěže a vítěze do konce roku 2022. Podle aktuálních informací se projekt ale v aktuálním zkráceném volebním období nepodaří dokončit.

V souvislosti s Cíli způsobilostí 2017 chtělo ministerstvo obrany pod vedením předešlého ministra obrany Petra Gajdoše nakoupit 404 víceúčelových taktických vozidel. Materiál, který předložilo vedení ministerstva obrany v roce 2017, počítá s nákupem těchto vozidel pro potřeby mechanizovaných praporů, motorizovaného praporu, dělostřeleckého oddílu, praporu ISTAR a dalších útvarů. V roce 2019 ale Slovenský úřad pro veřejné zakázky (ÚVO) doporučil zrušit nákup vozidel, a to kvůli podezření, že parametry veřejné zakázky byly nastaveny ve prospěch vozidle Zetor Gerlach. Na návrh ministra obrany Jaroslava Nadě v květnu 2020 slovenská vláda projekt zrušila. Nové vyhlášení tendru určitě stojí minimálně za zvážení, jelikož víceúčelová taktická vozidla 4x4 jsou vhodnými prostředky pro nasazení jak do ofenzivních, tak i defenzivních operací nižší intenzity a také ve speciálních operacích. Zároveň probíhá v rámci Pozemních sil OS SR budování 5. dělostřeleckého pluku, který bude potřebovat vozy pro dělostřelecký průzkum. 

Ať už se novým ministrem obrany SR stane kdokoliv, je potřeba aby v úsilí posledních dvou ministrů obrany pokračoval a zaměřil se na modernizaci Pozemních sil OS SR. Jak můžeme vidět, pozemní síly pořád hrají významnou roli na evropském válčišti a je proto potřeba udržovat jejich schopnosti na vysoké úrovni. Zároveň platí, že Pozemní síly OS SR dlouho trpěly podfinancováním a bavíme-li se dnes o národních zájmech, není možné opomíjet potřeby ozbrojených sil.

Zdroj: Dlhodobý plán 2035 (MO SR)Útvar hodnoty za peniaze (MF SR)Postoj.skSlov-lex.sk

 Autor: Mgr. Otto Dóka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP