Možná budoucnost nových tanků Leopard 2 v Armádě České republiky

 16. 05. 2023      kategorie: Téma
Přidat na Seznam.cz

Jak ukazuje válka na Ukrajině, tanky rozhodně nepatří do starého železa a na moderním bojišti stále hrají velmi významnou roli. V poslední době se, nejen kvůli podpoře Ukrajiny formou dodání starších tanků Leopard 2 různých verzí, již několik evropských států rozhodlo pro akvizici nejnovější verze tohoto německého stroje. Je tak otázkou, zdali by se k budoucím uživatelům nového tanku Leopard 2, co by jediného vyráběného tanku v Evropě, neměla co nejdříve připojit i Česká republika, aby Armáda České republiky měla vzhledem k velké poptávce vůbec šanci nové tanky včas obdržet (v případě, že se rozhodne pro nové Leopard 2). Na dubnovém jednání sněmovního výboru pro obranu náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Karel Řehka uvedl, že by armáda mohla získat zbrusu nové tanky v rozmezí let 2027 až 2030.

Leopard_2A7Foto: Leopard 2A7 | KMW

První ze zemí, která se v únoru tohoto roku rozhodla pro tanky Leopard 2A7NO (Leopard 2A7+ upravený podle požadavků zákazníka) je Norsko, které se rozhodlo zakoupit celkem 54 kusů tanků Leopard 2A7 s opcí na 18 dalších strojů, což ve výsledku znamená nákup až 72 strojů. Tyto nové tanky pak mají mezi lety 2026 a 2031 nahradit současné zastarávající tanky Leopard 2A4 sloužící v norské armádě.

Dalším významným evropským státem, který v březnu projevil zájem o nové tanky Leopard 2A7 je Itálie. Podle informací webu Defense News chce italská armáda navýšit své schopnosti prostřednictvím akvizice až 250 tanků, z nichž 125 kusů budou tvořit modernizované verze tanku Ariete domácí provenience a druhou polovinu by podle italských zdrojů měly tvořit tanky, které mají vybudovanou logistickou podporu a jsou zavedeny v armádách Aliance, což ukazuje právě na tanky Leopard. Vzhledem k tomu, že je třeba tuto mezeru zaplnit rychle, bude se zřejmě jednat o jejich pronájem. Zároveň Itálie chce zkoumat možnosti zapojení italského obranného průmyslu do projektu Main Ground Combat Systém (MGCS), který představuje projekt vývoje společného evropského tanku pod vedením německých a francouzských firem. 

Nedávno se pak v tisku objevila zajímavá zpráva ohledně modernizace německého tankového vojska. Podle informací německého serveru Europäische Sicherheit & Technik Bundeswehr chystá akvizici vyššího počtu tanků Leopard 2A8 částečně jako náhradu za stroje odeslané na Ukrajinu. V případě verze 2A8 se jedná o vylepšenou verzi stroje vycházející z tanku Leopard 2A7HU určeného pro Maďarsko. Vylepšení se týkají většiny systémů tanku. Dodávky Bundeswehru by měly začít již v roce 2025.

Nelze opomenout ani dřívější objednávky například výše zmíněného Maďarska, které si na konci roku 2018 objednalo 44 kusů nových tanků Leopard 2A7+ a lze očekávat, že o nové Leopardy projeví zájem také státy, které odeslaly své starší tanky na Ukrajinu, a budou tak hledat řešení, jak je nahradit. V rámci vysoké poptávky po německých strojích však vyvstává problém týkající se kapacit výrobce tanků Leopard (Krauss-Maffei Wegmann), které bohužel nemusí stačit potřebám evropských armád. 

Podle náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Karla Řehky by AČR nové tanky mohla obdržet v rozmezí let 2027-2030. Tento velmi optimistický výhled generál Řehka sdělil během dubnového zasedání výboru pro obranu. Vzhledem k výše zmíněným podepsaným resp. plánovaným objednávkám je tak v případě volby tanku Leopard 2 pro AČR nejvyšší čas konat.

Nové tanky Leopard 2 by pro AČR, vzhledem k již darovaným 14 kusům starších tanků Leopard 2A4 určených především k výcviku a zjednodušení přechodu na západní techniku, dávaly smysl. Nebylo by také příliš logické ani ekonomické pořídit jiný typ tanku a souběžně tak provozovat dvě platformy, pokud by tedy nebyl termín dodání nových tanků Leopard nepřiměřeně dlouhý.

Určitým řešením v rámci současné omezené výrobní kapacity by mohlo být rozšíření a přenesení části výroby tanků Leopard do ostatních zemí tak, aby bylo možné produkovat více strojů a uspokojit tak potřeby více zákazníků. Příkladem pro rozšiřování výroby může být spolupráce německé společnosti Rheinmetall a polské společnosti Huta Stalowa Wola při výrobě tankového kanónu L/44 ráže 120 mm pro tanky verzí 2A4, 2A5 a polskou verzi označovanou jako Leopard 2PL. Ačkoliv se jedná o výrobu kanónu L/44 a ne L/55 používaného na strojích verze 2A7, může tento případ sloužit jako inspirace pro další rozvoj spolupráce v rámci Evropy. S výrobou tanků Leopard 2 má své zkušenosti také např. Švédsko, kde bylo před lety v rámci projektu Stridsvagn 122 (vylepšená varianta německého tanku Leopard 2A5) společnostmi Bofors a Hägglunds vyrobeno celkem 91 kusů těchto strojů.

Tanky, jakožto i ostatní obrněná vozidla, na ukrajinském bojišti jasně potvrdily svůj význam, což si uvědomila naprostá většina armád, včetně AČR. V případě rozhodnutí o vyzbrojení naší armády novými tanky Leopard 2 je však třeba jednat rychle, jelikož, jak již bylo popsáno výše, existuje vícero zájemců o tyto stroje a současné výrobní kapacity jsou omezené. Mělo by tak být v našem zájmu případné vyjednávání s výrobcem urychlit a pokusit se v „pořadníku“ posunout vpřed tak, aby bylo možné nové tanky reálně zavést do výzbroje AČR nejlépe v plánovaném termínu či s minimálním zpožděním.

Zdroje: Army Recognition, Breaking Defense, Defense News, Defence 24, Ekonomický deník

 Autor: Mgr. Jan Feryna

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP