Na novém systému protivzdušné obrany SPYDER bude mít výrazný podíl český průmysl

 06. 03. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Ztráta kontroly nad vlastním vzdušným prostorem může v krajním případě znamenat i ztrátu státní suverenity se všemi důsledky pro naši bezpečnost. Proto patří zajištění účinné obrany vzdušného prostoru k hlavním prioritám Ministerstva obrany při probíhající modernizaci naší armády.

Nejvýraznějším projektem modernizace prostředků protivzdušné obrany naší armády je pořízení nového protiletadlového raketového kompletu krátkého a středního dosahu (SHORAD) v předpokládané hodnotě přibližně 10 miliard Kč.

9--layer-1512Foto: Aktuálně pořizovaný, moderní protiletadlový komplex SPYDER, jehož výrobcem je izraelská státem vlastněná společnost Rafael ve výzbroji nahradí zastaralý sovětský systém KUB z poloviny 80. let | Ministerstvo obrany ČR

Moderní protiletadlový raketový systém je zárukou vysoce účinné ochrany vzdušného prostoru České republiky, její kritické infrastruktury (např. civilních a průmyslových center, elektráren, vodních zdrojů, atd.) a zároveň poskytuje obranu proti celé škále prostředků vzdušného napadení, včetně letounů, bezpilotních prostředků nebo raket s plochou dráhou letu. Společně se stíhacím letectvem a průzkumnými a radiolokačními prostředky pak tvoří hlavní páteř protivzdušné obrany státu.

Aktuálně pořizovaný, moderní protiletadlový komplex SPYDER, jehož výrobcem je izraelská státem vlastněná společnost Rafael ve výzbroji nahradí zastaralý sovětský systém KUB z poloviny 80. let a bude znamenat zásadní změnu ve schopnostech armády účinně bránit vzdušný prostor nad ČR.

Nákupem to nekončí, ale začíná

Samotné pořízení 4 baterií systému SPYDER, od spolehlivého a ke spolupráci otevřeného zahraničního partnera, je však jen prvním krokem. Stejně důležitou součástí projektu je i smluvní zajištění nezbytné technické podpory po celou dobu jeho používání.

Takto komplexní podporu přímo na území České republiky může, zejména v případě zhoršení bezpečnostní situace či vzniku nenadálé krize, pro armádu bezpečně a pro stát ekonomicky efektivně zajistit pouze domácí obranný průmysl. Proto je jeho zapojení již do úvodní fáze vyjednávání základní podmínkou Ministerstva obrany a bude i součástí smluvních vztahů se zahraničním dodavatelem.

Velmi stručně řečeno, cílem Ministerstva obrany je nejen zajištění minimálně 30% podílu českého průmyslu již při pořízení systému, ale zároveň prostřednictvím souběžně vyjednávané servisní smlouvy zabezpečení jeho rozhodujícího podílu na budoucí průmyslové podpoře nové techniky po celou dobu jejího životního cyklu v horizontu dvaceti a více let.

Podpora a rozvoj české průmyslové základny

Souběžně s řešením technických otázek k pořizovanému komplexu SPYDER CZE proběhla mezi vyjednávacím týmem MO a izraelskými zástupci, za dodržení epidemiologických opatření, řada pracovních jednání v oblasti zajištění smluvních podmínek průmyslové spolupráce.

S cílem podpory a rozvoje české průmyslové základny se jednání rovněž účastnili zástupci dodavatelem vybraného hlavního českého průmyslového partnera, společnosti RETIA a.s. a zástupci resortního státního podniku Vojenský technický ústav (VTÚ). Vzájemná spolupráce byla velmi vstřícně vnímána a podpořena zástupci izraelského ministerstva obrany i společnosti Rafael.

Zástupci firmy Rafael a společnosti RETIA a.s. v lednu a únoru 2021 absolvovali několik bilaterálních jednání se zástupci desítek vybraných českých společností, včetně virtuálních prohlídek jejich provozů. Prostřednictvím videokonferencí se uskutečnila další jednání za společné účasti zástupců Sekce vyzbrojování a akvizic a Sekce průmyslové spolupráce MO, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, Hospodářské komory ČR, společnosti RETIA a.s. a zástupců státních podniků MO.

Výhoda plánovaného postupu

Pro český průmysl tak bude pořízení pokročilého a vysoce sofistikovaného zbraňového systému protivzdušné obrany a jeho dlouhodobá podpora znamenat jak přístup k nejnovějším technologiím, tak nové příležitosti pro další rozvoj zahraniční spolupráce. Ta se přitom bude týkat zejména technických oborů s vysokou přidanou hodnotou a rychlou ekonomickou návratností, ve kterých mají české firmy a výzkumné ústavy bohaté zkušenosti a potenciál dalšího rozvoje. Dalším důležitým faktorem průmyslové podpory a její dlouhodobý rozvoj je též plánovaný přenos know-how u všech klíčových komponent baterií SPYDER CZE.

Tímto způsobem může realizace strategického projektu MO „Protiletadlový komplet SHORAD“ výrazným způsobem a dlouhodobě přispět k rozvoji průmyslové základny České republiky a stát se i významným příspěvkem a benefitem k budoucí podpoře domácí ekonomiky.

Pro armádu pak rozhodující podíl domácích firem na zajištění provozu nové techniky bude tou nejlepší zárukou bezpečného a spolehlivého provozu nového systému protivzdušné obrany, který má pro bezpečnost ČR vpravdě strategický význam.

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP