Na veletrhu IDET se představí vyspělé elektro-optické technologie

 23. 05. 2023      kategorie: Výstavy/veletrhy/konference
Přidat na Seznam.cz

Dalekodosahové denní a termovizní kamery, monitorovací systémy, zaměřovače a dálkově ovládané zbraňové stanice mají jedno společné – jsou to sofistikované elektro-optické technologie, které v ČR s využitím svého unikátního know-how vyvíjí domácí výrobce EVPÚ Defence a.s. Společnost patří mezi tradiční vystavovatele veletrhu IDET, kde v roce 2021 získala cenu Zlatý IDET za zbraňovou stanici MANTIS. Na jaká řešení se EVPÚ Defence aktuálně zaměřuje a co můžeme očekávat od její letošní veletržní expozice, jsme se zeptali manažerky prodeje a marketingu Evy Miechové.

EVPU_KOMPLETFoto: Dalekodosahové denní a termovizní kamery, monitorovací systémy, zaměřovače a dálkově ovládané zbraňové stanice mají jedno společné – jsou to sofistikované elektro-optické technologie, které v ČR s využitím svého unikátního know-how vyvíjí domácí výrobce EVPÚ Defence a.s. | EVPÚ Defence

Nabídka vašich systémů je orientována na bezpečnostní i obranný průmysl. Které odvětví u vás v současnosti převažuje?

Vývoji a výrobě polohovacích zařízení a monitorovacích systémů pro bezpečnostní průmysl se věnujeme již přes dvacet let, a proto jsme v této oblasti spolehlivou a zavedenou značkou. Systémy z našeho bezpečnostního portfolia tudíž tvoří stabilní základ naší produkce a velmi nás těší, že nám dlouhodobě důvěřují i takoví zákazníci, jako je například česká policie, pro kterou jsme nedávno dokončili rozsáhlou zakázku na moderní monitorovací vozidla s termovizí a sledovacím dosahem až 20 km.

Naše zaměření na obranný průmysl se vyvinulo postupně se zjištěním, že naše unikátní know-how lze velmi dobře využít pro výrobu elektro-optických systémů, které splňují přísné armádní technické normy. Několik let trvající fáze intenzivního vývoje byla završena ustálením našeho obranného portfolia a několika významnými zakázkami, z nichž lze uvést například dodávku zbraňových stanic GLADIUS 12,7 mm pro českou armádu nebo právě probíhající projekt na slovenská bojová obrněná vozidla 8x8, jejichž součástí bude velitelský zaměřovač CMS-1, střelecký zaměřovač CRANE-XLR a systém detekce laserového a radarového ozáření LAWAREC.

EVPU_TERMOFoto: Výsuvný elektro-optický systém monitorovacího vozidla s termovizí | EVPÚ Defence

Nyní v oblasti obranných produktů pracujeme zejména na tom, abychom byli schopni naše řešení co nejvíce přizpůsobit různým aplikacím a potřebám zákazníka.

Kdo je tedy vaším typickým zákazníkem?

Existuje celá řada projektů, pro které jsme schopni navrhnout a dodat vlastní celkové řešení. Jedná se například o již zmíněná sledovací a monitorovací vozidla, monitorovací systém ve střešním boxu RBOX a různé stacionární elektro-optické systémy. V tom případě může být naším zákazníkem přímo koncový uživatel, tedy například policie, pohraniční stráž nebo třeba společnost zajišťující ostrahu letiště. V ostatních případech spolupracujeme se systémovými integrátory, například výrobci obrněných vozidel, a přizpůsobujeme náš bezpečnostní či obranný produkt přímo na míru danému vozidlu. Naše systémy se tak objevily například na vozidlech KOVS Pandur II, KOVVŠ TITUS či pásové BVP LYNX.

Jak vypadá cesta vašeho systému od návrhu k zákazníkovi?

Nejprve se zákazníkem detailně probereme jeho potřeby a specifika daného projektu či aplikace. Na základě těchto informací je potom zákazníkovi přidělen specialista na danou oblast, a ten připraví ve spolupráci s vývojovým oddělením návrh řešení. Vzhledem k užší specializaci našich kolegů můžeme čerpat z jejich dlouholetých zkušeností po obchodní i technické stránce. Následně probíhá výroba a důkladné testování hotového systému. Za kvalitou našich výrobků si stojíme a mezi naše konkurenční výhody řadíme i to, že provádíme servis dodávaných systémů včetně kompletního příslušenství a podporu pro spolehlivou funkčnost po celou dobu jejich životnosti.

Jaké máte podmínky k vývoji vlastních řešení?

Okolo 20 % našich pracovníků se přímo podílí na vývoji nových či modifikovaných systémů a my tak můžeme zákazníkům vycházet vstříc v mnoha směrech. Naše zbraňové stanice mohou být přizpůsobeny různým typům zbraní, naše polohovací zařízení mohou nést různé typy senzorů a být připravena k provozu jak na poušti, tak ve vlhkém přímořském klimatu, možností je opravdu celá řada. K vývoji, výrobě, testování a úpravám našich řešení slouží rovněž skvěle vybavené čisté místnosti s kolimátory a klimatickou komorou, vlastní lakovna, CNC centrum, moderní 3D měřicí přístroj a další.

EVPU_PRACOVISTEFoto: Interiér monitorovacího vozidla –⁠ pracoviště operátorů | EVPÚ Defence

Na jaké novinky z vaší produkce se mohou těšit návštěvníci letošního veletrhu IDET?

Letos se návštěvníci mohou těšit na několik interaktivních exponátů. Na naší výstavní ploše v pavilonu P plánujeme instalovat monitorovací systém s živým obrazem z denní i HD termovizní kamery. Návštěvníkům bude k dispozici i pracoviště operátora ve vozidle, ze kterého budou moci částečně ovládat zbraňovou stanici MANTIS MINI. Součástí policejní expozice v pavilonu F by mělo být monitorovací vozidlo s termovizí s možností nahlédnutí do prostoru pracoviště operátorů. Samozřejmě přivezeme i řadu dalších zajímavých systémů, které návštěvníkům rádi představíme.

Srdečně zveme k návštěvě expozice EVPÚ Defence na IDET 2023, plocha č. 61 v pavilonu P, Výstaviště Brno, 24.–26. 5. 2023.

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP