Náčelník Generálního štábu gen. Karel Řehka: Musíme usilovat o vojenské vítězství Ukrajiny

 22. 02. 2023      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Velitelské shromáždění, které se uskutečnilo 21. února na Ministerstvu obrany ČR, mělo za cíl vyhodnocení hlavních úkolů armády z roku 2022. Zasedání se zúčastnila také ministryně obrany Jana Černochová. Shromáždění se konalo téměř na den přesně po roce, kdy tehdejší náčelník Generálního štábu armádní generál Aleš Opata upozorňoval na nové úkoly, které stojí před armádou a hrozby, včetně možného napadení Ukrajiny Ruskem. 

shromazdeni_01Foto: Velitelské shromáždění, které se uskutečnilo 21. února na Ministerstvu obrany ČR, mělo za cíl vyhodnocení hlavních úkolů armády z roku 2022. | Jan Zilvar / CZ DEFENCE

Právě válce na Ukrajině se generál Řehka věnoval ve svém úvodním projevu, kdy poukázal na fakt, že si česká společnost dlouho nepřipouštěla možnost ozbrojeného konfliktu vedeného Ruskem pod dojmem, že válka v našem regionu nehrozí. A to navzdory bezpečnostním a vojenským analýzám. „Bylo to pohodlné, protože jsme nemuseli pro vlastní obranu obětovat příliš úsilí, peněz ani lidských životů. Když říkám „my", myslím tím celou společnost. Na nás vojáky to ale mělo, má a bude mít přímé dopady,“ uvedl v úvodu Řehka. „Uplynulý rok byl proto pro naši armádu rokem výzev, kterým jsme ještě nikdy nemuseli čelit,“ pokračoval náčelník Generálního štábu a ocenil politickou podporu a fakt, že jako země stojíme na správné straně. „To je pro nás vojáky obrovská motivace,“ dodal. Třicet let svobody, míru a bezpečí pak v rámci naší novodobé historie označil spíše za anomálii než pravidlo. „Válka v Evropě není nemyslitelná a nestihneme se na ni nachystat, pokud se nebudeme připravovat dlouhodobě už v míru,“ zdůraznil. Tyto přípravy pak mohou podle Řehky pro Rusko znamenat poskytnutí legitimních cílů pro zbraně, které na naše území dosáhnou již dnes. „Rusko nebude čekat, až se zorganizujeme a odjedeme někam na bojiště zabíjet jeho vojáky. Bude reagovat hned. Život každého vojáka i občana České republiky se okamžitě obrátí naruby, všechno bude jinak. Zní to hrozně? Ano, ale pojďme si po pravdě popisovat, co by se stalo, a nic si nenalhávat. Buďme opravdu rádi, že jsme součástí nejsilnější vojenské aliance, že na obranu nejsme sami. Díky tomu se snižuje pravděpodobnost, že by nás někdo mohl ohrozit. Naše členství v NATO je to nejlepší odstrašení, jakého můžeme dosáhnout. My vojáci si to dobře uvědomujeme, a kdo ještě ne, je na čase to rychle změnit,“ varoval Řehka. A tento konflikt by netrval jen pár týdnů, proto je podle něj potřeba si připomenout fakt, že máme zákonem stanovenou brannou povinnost, že existuje systém mobilizace a že se na obraně nepodílí pouze armáda. To podle Řehky neznamená strašení společnosti. „Je ale potřeba si věci říkat na rovinu a informovat o tom také veřejnost. Je to součást budování odolnosti a obranyschopnosti,“ vysvětlil generál. „Rusko nikam nezmizí a bude dál nebezpečné, méně předvídatelné, více nepřátelské a agresivní, možná frustrované, plné nenávisti a touhy po pomstě. Důležitým momentem je vojenské vítězství Ukrajiny na bojišti,“ dodal generál Řehka, podle kterého o vojenské vítězství Ukrajiny musíme usilovat. Do budoucna se podle něj musíme připravovat na možný střet mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí. Jen tak se dá podle náčelníka GŠ příští válce s Ruskem vyhnout. „I kdybychom se bavili o horizontu deseti nebo dokonce patnácti let, tato potřeba je velmi urgentní a nesmíme promarnit ani den. Budování obrany se totiž neděje rychle. Musíme začít teď hned,“ apeloval Řehka. Důležité je podle něj válku nevyvolat, ale vyhnout se jí, a proto je nutné Rusko od ní odstrašit.

V další části velitelského shromáždění náčelník Generálního štábu prezentoval nutnost modernizace armády. Armáda má podle Řehky nyní zdroje na to, aby financovala svou modernizaci. Česko podle něj čelí reálné hrozbě a armáda nesmí společenskou vůli investovat do obrany promarnit. „Musíme dohánět problémy ve všech oblastech, informační podporou, palebnou silou, mobilitou a ochranou vojsk.  Logistikou počínaje, velením, řízením a spojením konče," řekl generál. „Máme tu reálnou hrozbu a musíme si s ní poradit. Je to náš úkol. A není podstatné, jak obtížný je,“ varoval Řehka. Armáda bude podle generála aktivně navrhovat řešení a nebude se bát experimentovat. „Nikdo by se neměl bát něco změnit, protože při selhání může být potrestán. Vojáci by měli mít morální odvahu říkat i nepříjemnou pravdu. Léta mé služby u speciálních sil mě naučila, že drtivá většina iniciativ, které za to stojí a které jsou úspěšné, začínají odspodu,“ vyzval na vojenském shromáždění gen. Řehka. Zůstává pro něj také hlavní cíl, a to je bojeschopnost armády. „Cvičte, zkoušejte, experimentujte. Pokud něco nefunguje, změňte to. Pokud to nemůžete změnit, tlačte na své velení. Jedna z mých priorit je urychlení modernizace. Máme zdroje na její financování a je to velká šance. Musíme jednat tady a teď. Jsem si dobře vědom, jakou zátěž, osobní oběti a občas frustraci takové nasazení přináší, zejména pro kolegy na Generálním štábu. Musíme se vypořádat s překotnými a občas i nesystémovými změnami, protože vývoj je rychlý a zadání se mění za pochodu. Přesto vás všechny žádám, abyste vydrželi a dále podporovali naši společnou věc. Čelíme reálné hrozbě a máme možnost s tím něco udělat. Nesmíme promarnit společenskou vůli investovat do obrany! Uspět můžeme pouze jako jeden tým,“ uzavřel náčelník Generálního štábu.

shromazdeni_02Foto: Ministryně obrany Jana Černochová a náčelník Generálního štábu genmjr. Karel Řehka | Jan Zilvar / CZ DEFENCE

Ministryně obrany Jana Černochová pak ve svém projevu poděkovala armádě a připomněla okamžiky loňského roku, kdy se velitelské shromáždění konalo prakticky v předvečer války. „Do poslední chvíle jsem věřila, že se krize na východě vyřeší diplomaticky a že nebude třeba masivně posilovat východní křídlo Severoatlantické aliance,“ uvedla v úvodu ministryně. Podle ní se potvrdila smysluplnost NATO a jednota Západu, který vyznává demokracii. Černochová ocenila podporu, kterou Ukrajině Česká republika poskytuje. Souhrnná pomoc naší země ve výši necelých 5 miliard korun je podle ministryně dokladem, že nám není a nemůže být osud Ukrajiny lhostejný. Zbraně na Ukrajinu posílají i čeští zbrojaři, loni do země napadené Ruskem vyvezli vojenský materiál za více než 50 miliard korun.

Ministryně se také vrátila k modernizaci armády. „Všichni moc dobře víme, že k udržení tohoto vysokého standardu potřebují vojáci odpovídající vybavení, tedy opravdu techniku 21. století. A snad mám pro vás dobrou zprávu, že se nám velké strategické projekty skutečně rozjíždějí. Přezbrojení 7. mechanizované brigády na bojová vozidla pěchoty CV90 již nabývá jasné a hmatatelné kontury. Postup koordinujeme se Slovenskem, které se vydalo stejnou cestou jako my, čímž dosáhneme výhodnějších podmínek. První kroky modernizace už zaznamenali i naši tankisté, kteří postupně přebírají do své výzbroje tanky Leopard 2 A4. Velkým pomocníkem v naší modernizaci jsou Spojené státy americké. Těší mě, že naše spolupráce nabyla takových rozměrů, že se blížíme podpisu bilaterální dohody o spolupráci v oblasti obrany, tzv. DCA,“ sdělila ministryně. V této souvislosti také připomněla dar USA v podobě osmi amerických vrtulníků systému H-1. Česko získá šest bojových a dva transportní vrtulníky, kdy první stroj do ČR dorazí zhruba za měsíc. S USA navíc resort obrany vyjednává o možném pořízení amerických strojů F-35.

Černochová dále v rámci svého vystoupení ocenila působení našich vojáků v zahraničí, kteří např. při budování mezinárodní základny pro Battlegroup na Slovensku splnili všechny úkoly v termínu. ČR je mimochodem velitelskou zemí. Ministryně také připomněla, že Česká republika povede také misi MFO, která na Sinaji dohlíží na dodržování mírové smlouvy mezi Izraelem a Egyptem. Podle ministryně to svědčí o vysokém renomé armády. Jako důležitý moment pro personální stabilizaci v armádě Černochová označila nejen práci s Aktivními zálohami, ale zejména rekrutaci. V závěru svého projevu pak připomněla nejen naplňování Desatera pro obranu, které si vytkla na začátku svého působení v resortu, ale také brannou legislativu, která čeká na schválení v Poslanecké sněmovně. Jde zejména o tzv. dobrovolné předurčení a zákon o financování obrany. Zde se očekává, že po přepracování programového prohlášení vlády bude cílem dosažení 2 % HDP výdajů na obranu již v roce 2024. 

Na následné tiskové konferenci jsme se ministryně obrany Jany Černochové zeptali, zda lze nějakým způsobem urychlit akviziční procesy, ať už ty probíhající nebo plánované, například přímým jednáním vláda-vláda. Ministryně v rámci odpovědi připomněla limit nejen výrobních, ale zejména lidských kapacit resortu obrany. „Určitě jste si všimli toho, že jsme s panem generálem Řehkou děkovali za ten kvapík vojákům i civilním zaměstnancům. Skutečně je zapotřebí i v tomto ohledu posilovat počty lidí, kteří budou s akvizičními projekty pracovat. Vždycky musí být nějaký průzkum trhu, vždycky musí být určený programový tým. A to skutečně vyžaduje velké množství lidí. A pokud chceme, aby akviziční proces probíhal co možná nejvíc transparentně a aby byly veškeré podklady včetně smluv dobře připraveny, tak některé věci urychlit můžeme, ale některé bohužel urychlit nelze. Musím říct, že tohle pro mě byla asi největší frustrace od začátku, kdy jsem na ministerstvo nastoupila. Zkrátka to, že některé věci nejdou dělat rychleji, jak jsem byla zvyklá ze svého předešlého působení,“ doplnila ministryně.

Zeptali jsme se také náčelníka Generálního štábu genmjr. Karla Řehky na schopnost armády implementovat nové technologie do výzbroje. Řehka ve své odpovědi připomněl, že současný tlak na dodávky je pochopitelný, protože v období této krize nejsme sami, kteří si uvědomili, že potřebují odpovídající zbraňové systémy. „To je poučení pro nás všechny, že je potřeba obranu opravdu řešit dlouhodobě. Proto je i důležité tyto věci vysvětlovat veřejnosti, protože bez ohledu na to, jaká tady bude vláda, tak většina společnosti musí být přesvědčena o tom, že obranu potřebuje. Jinak tam ta stabilita nebude. Jestli dneska začneme dávat prostředky do armády, tak to není na tuto krizi. To je na tu další krizi, co bude za deset, patnáct let. Na tuhle jsme to měli dělat před deseti lety a dělat to kontinuálně. Jak rychle moderní výzbroj obdržíme, tak stejně rychle jí dokážeme implementovat. Vojáci jsou kreativní a vždy si poradili s tím málem, co měli,“ odpověděl generál Řehka. 

Zdroj: Velitelské shromáždění Armády České republiky

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP