Naši chemici obdrželi první kusy průzkumných lehkých obrněných vozidel S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II

 28. 01. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Ve středu 26. ledna se v Liberci v Kasárnách 6. Října uskutečnilo slavnostní převzetí prvních deseti kusů respektive 5 párů průzkumných lehkých obrněných vozidel S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II, která budou sloužit u 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany generálmajora Oskara Starkoče k plnění odborných úkolů, zejména k provádění radiačního, chemického a nespecifického biologického průzkumu a pozorování a odběru vzorků. Pluk celkem obdrží 20 párů těchto vozidel. Slavnostní převzetí proběhlo za přítomnosti náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Aleše Opaty, ředitele sekce rozvoje sil MO generálmajora Iva Střechy, ředitele Vojenského výzkumného ústavu, s. p. Pavla Čudy a dalších.

Video: AČR: Nová průzkumná obrněná vozidla S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II | CZ Defence / YouTube

Do konce roku 2023 budou těmito vozidly vybaveny i další jednotky. Ještě letos nová vozidla obdrží průzkumná družstva u 7. mechanizované brigády, 15. ženijního pluku, 13. dělostřeleckého pluku a 25. protiletadlového raketového pluku dostanou nová vozidla. Celkem bude Armáda České republiky disponovat 40 páry nových souprav průzkumných lehkých obrněných vozidel CBRN. 31. pluk  radiační, chemické a biologické ochrany je jediný specializovaný útvar Armády České republiky, který je určen k plnění úkolů chemického zabezpečení AČR a nejsložitějších zadání ochrany proti zbraním hromadného ničení i proti ostatním radioaktivním a toxickým látkám. Jeho působnost se neodehrává jen na území naší republiky, ale vojáci tohoto pluku úspěšně plnili úkoly také v rámci několika zahraničních misí.

cbrn_01Foto: Naši chemici obdrželi první kusy průzkumných lehkých obrněných vozidel S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II | Michal Pivoňka / CZ Defence

Genezi vývoje 31. pluku dobře ilustrovala statická ukázka vozidel, která pluk od svého založení až do současnosti používal. Nová vozidla IVECO S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II nahradí již zastaralá sovětská vozidla BRDM-2rch a UAZ-469. „Tato vozidla ruské provenience jsou už většinou těžko provozovatelná už z toho důvodu, že nesplňují jakékoliv normy a náhradní díly na tyto vozy už se nedají řádně sehnat, takže víceméně nejsou provozuschopná,“ řekl ve svém projevu generál Opata.

cbrn_02Foto: Generál Opata při svém projevu označil vozidla ruské provenience za většinou těžko provozovatelná už z toho důvodu, že nesplňují jakékoliv normy a náhradní díly na tyto vozy se už nedají řádně sehnat, takže víceméně nejsou provozuschopná. | Michal Pivoňka / CZ Defence

Párová lehká obrněná vozidla S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II jsou určena k provádění CBRN (chemical, biological, radiological and nuclear defence) průzkumu a pozorování, včetně odběru a transportu vzorků, v operacích AČR v zahraničí i v ČR, např. ve prospěch IZS ČR, prostřednictvím automatizované CBRN nástavby s integrovanými detekčními systémy pro zjišťování CBRN situace. U vozidel je zajištěna kompatibilita s APV IS VŘ PozS AČR v polních sítích velení a řízení. Vozidla jsou konstruována na podvozcích IVECO LMV M65E19 VM 4x4 a osádku každého vozidla tvoří 2 příslušníci.

Vozidla S-LOV-CBRN je určeno k plnění úkolů samostatně nebo v součinnosti s vozidlem LOV-CBRN II. Je vybaveno detekčními prostředky pro průzkum a monitorování CBRN situace s automatizovaným provozem, integrován
je podsystém detekce chemických toxických látek, podsystém monitorování radiační situace a detektor biologických aerosolů.

IMG_6600Foto: Vozidlo S-LOV-CBRN | Michal Pivoňka / CZ Defence

Vozidlo obsahuje také průzkumný robotický podsystém s robotem pro dálkový CBRN i vizuální a akustický průzkum blízkého okolí, s řídící stanicí a senzorem sklopné rampy, bez nutnosti vystoupení osádky z vozidla.

IMG_6570Foto: Vozidlo S-LOV-CBRN obsahuje průzkumný robotický podsystém s robotem (na fotografii je vidět v zadní části vozidla) pro dálkový CBRN i vizuální a akustický průzkum blízkého okolí | Michal Pivoňka / CZ Defence

Robotický podsystém je ovládán z vozidla z místa velitele vozu a dobíjen při uložení ve svém transportním prostoru. Průzkumný robot PR nese beta sondu, detektor záření gama, automatický chemický detektor, čidlo kyslíku a zařízení pro odběr vzorku atmosféry. Součástí vybavení robota jsou tři kamery (s možností přisvícení pomocí jedné z nich) a termovizní kamera, GPS a systém pro akustické monitorování okolí v blízkosti robota.

robot
Foto: Průzkumný robotický podsystém | Vojenský výzkumný ústav, s. p.

Ve vozidle S-LOV-CBRN je dále integrováno palubní vytyčovací zařízení s řídící jednotkou a vytyčovacími hlavami pro vytýčení kontaminovaných prostorů signálními (vytyčovacími) praporky. Vozidlo také obsahuje zařízení pro varování blízkého okolí s řídící jednotkou a výmetnicí signálních světlic. Umožňuje automatický sběr a zpracování CBRN informací z palubních detekčních prostředků chemické nástavby vozidla do palubního informačního systému.

IMG_6601Foto: Interiér vozidla S-LOV-CBRN | Michal Pivoňka / CZ Defence

Přívěs P-LOV-CBRN pak obsahuje výnosný autonomní monitorovací modul pro CBRN monitorování vzdálené lokality, výnosnou meteorologickou stanici, výnosnou vytyčovací soupravu a další prostředky pro podporu činnosti družstva. Přívěs zabezpečuje napájení vozidla na pozorovatelně z elektrocentrály nebo elektrické sítě 230 V, alternativně
zabezpečuje provoz autonomního výnosného monitorovacího modulu bez vozidla S-LOV-CBRN.

IMG_6598Foto: Přívěs P-LOV-CBRN | Michal Pivoňka / CZ Defence

Vozidlo LOV-CBRN II doplňuje schopnosti vozidla S-LOV-CBRN. Jeho vybavení umožnuje mj. mobilní i pěší CBRN průzkum prostřednictvím kombinovaného detekčního podsystému s automatizovaným provozem a předáním zprávy do palubního informačního systému. Součástí vybavení je také souprava pro odběr, krátkodobé uložení
a transport (přípravu k transportu) kapalných a pevných vzorků obsahujících radioaktivní látky, chemické vojensky významné látky a látky biologické. Vozidlo je vybaveno dekontaminačními prostředky ve prospěch družstva a umožňuje integrovat taktický rušič pro ochranu před odpálením nástražných systémů.

IMG_6584Foto: Vozdilo LOV-CBRN II doplňuje schopnosti vozidla S-LOV-CBRN | Michal Pivoňka / CZ Defence

Komplexní ochranu osádek obou vozidel proti účinkům palebných prostředků, včetně min, a nástražných výbušných systémů tvoří balistická ochrana posádky na úrovni 2 a protiminová ochrana na úrovni 2a (dle STANAG 4569). Kombinovaný podsystém ochrany proti účinkům toxických a radioaktivních látek zahrnuje přetlakovou kabinu s filtroventilačním zařízením umožňujícím činnost ve vozidle bez nasazených ochranných masek a systém nouzové dodávky čistého vzduchu pro případ vnitřní kontaminace kabiny osádky.

Palebnou ochranu každého vozidla zabezpečuje dálkově ovládaná digitální kombinovaná zbraňová stanice s řídící
jednotkou, ovládacím pultem velitele a vlastní zbraňovou stanicí. Integrován je kamerový podsystém umožňující kontrolu prostoru za vozidlem a usnadňující manipulaci s průzkumným robotem.

Maskování vozidel ve vegetačním období roku zabezpečuje mobilní maskovací souprava, včetně maskování výnosného monitorovacího modulu a vnitřního zatemnění skel kabiny.

IMG_6597Foto: Vozdilo LOV-CBRN II | Michal Pivoňka / CZ Defence

Zdroj: Vojenský výzkumný ústav, s. p.

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP