Naši dělostřelci cvičili ve Vyškově v simulačním centru

 13. 03. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Na konci února proběhlo na OSTT (Odboru simulačních a trenažérových technologií) ve Vyškově kontrolní cvičení baterie koordinace palebné podpory (BKPP) 131. dělostřeleckého oddílu pod názvem Digital Gunner 2022. Cvičení bylo organizováno příslušníky štábu 13. dělostřeleckého pluku, pod vedením náčelníka oddělení bojové přípravy mjr. Romana Buldry.

cstt_02Foto: Na konci února proběhlo na OSTT (Odboru simulačních a trenažérových technologií) ve Vyškově kontrolní cvičení baterie koordinace palebné podpory (BKPP) 131. dělostřeleckého oddílu pod názvem Digital Gunner 2022. | mjr. Ladislav Kabát

Cílem cvičení bylo prověřit bojovou připravenost BKPP, 131. dělostřeleckého oddílu, tedy dělostřeleckého průzkumu a pracovišť koordinace palebné podpory. Zástupce řídícího cvičení 13. dp kpt. Jakub Rybář k tomu cvičení sdělil: „Cvičení na simulačních technologiích nám umožňuje prověřit výsledky plánovacího procesu našich orgánů koordinace palebné podpory a dělostřeleckého průzkumu s minimální potřebou techniky a personálu, tím dosahujeme maximálního výcvikového efektu s minimálními náklady.“

Cvičení probíhalo za podpory simulačních technologií, kdy je prostřednictvím virtuálně simulován manévr nepřítele i vlastních sil. Úkolem dělostřelců je pak precizně zplánovat a provést dělostřeleckou podporu a podpořit simulované jednotky při provádění procvičovaných taktických úkolů. 

cstt_01Foto: Cílem cvičení bylo prověřit bojovou připravenost BKPP, 131. dělostřeleckého oddílu, tedy dělostřeleckého průzkumu a pracovišť koordinace palebné podpory. | mjr. Ladislav Kabát

Cvičení se účastnil také velitel 131. do, pplk. Štěpán Zvěřina, který nám sdělil následující: „Moji podřízení pod vedením jejich velitele baterie npor. Dana Holesze prokazují v rámci cvičení svou odbornou připravenost, která se projevuje jak v efektivitě plánovaných paleb tak úspěšném ničení simulovaných cílů.“ 

Primárním cílem cvičení byla kontrola sladěnosti baterie, tzn. souhra jednotlivců, skupin (název pro družstva na BKPP) a týmů (čet), v jednotlivých postupech palebné podpory (dělostřelectvo, minomety a blízká letecká podpora). Zjednodušeně šlo o potvrzení, že vojáci dokáží plánovat, rozhodovat a pracovat v rámci teamové spolupráce.

Cvičení probíhalo pod taktickým námětem, kdy nepřítel útočí na koaliční jednotky, kdy samotná praktická část bojové operace probíhala ve virtuálním prostředí simulátoru. Úkolem bylo začlenit se do sestav mechanizovaných rot a míst velení jednotlivých praporů a brigády a organizovat, koordinovat a plánovat palebnou podporu na všech výše zmíněných úrovních. Skupiny palebné podpory, všeobecně známé spíše jako družstva dělostřeleckého průzkumu, se pak přímo pohybovala na virtuálním bojišti, kde vyhledávala vhodné cíle, které případně ničila dělostřeleckou či minometnou palbou.

cstt_06Foto: Cvičení probíhalo pod taktickým námětem, kdy nepřítel útočí na koaliční jednotky, kdy samotná praktická část bojové operace probíhala ve virtuálním prostředí simulátoru. | mjr. Ladislav Kabát

Tento druh cvičení probíhá pouze jednou za rok a celá akce je dále výjimečná i tím, že existují jen dvě taková simulátorová pracoviště v celé ČR – CSTT v Brně a OSTT ve Vyškově. Stejně důležité jako samotné cvičení je i následná zpětná analýza situací na bojišti s možností opakovaného přehrávání vzniklých událostí, kdy je možné v rámci celé jednotky tyto události rozebrat, prodiskutovat a případně si stanovit budoucí vhodnější postupy a řešení.

cstt_04Foto: Tento druh cvičení probíhá pouze jednou za rok a celá akce je dále výjimečná i tím, že existují jen dvě taková simulátorová pracoviště v celé ČR – CSTT v Brně a OSTT ve Vyškově. | mjr. Ladislav Kabát

Postup cvičení:

  • Je dán bojový námět / taktická situace
  • Na základě obdržení bojových rozkazů z vyšších stupňů se pro koaliční jednotky naplánuje palebná podpora, tzn. použití dělostřelectva a minometů
  • Započne analýza a plánování, následně se vydá bojový rozkaz
  • Průzkumáci se rozdělí do jednotlivých skupin na stanoviště. Každý ví, kde je jeho místo, které je v rámci 4. BÚU (brigádního úkolového skupení) přesně stanoveno
  • Podle zvoleného námětu je pak simulováno skutečné prostředí včetně techniky, jednotek i jednotlivých vojáků
  • Nastaví se parametry a plány, které si průzkum vytvořil a vše se následně implementuje do simulátoru
  • Následuje virtuální boj (každý voják vidí sám sebe na monitoru ve 3D prostředí) – pokud je třeba, průzkumáci žádají palby dělostřelectva a minometů, hledají cíle, koordinují palby, dávají různá doporučení velitelům rot, jak efektivně používat palebnou podporu a pokud je potřeba, navádí samotnou palbu na cíle
  • Simulovaná operace proběhne s nějakým výsledkem a na základě těchto výsledků probíhají případné úpravy a přeplánování
  • Celý proces virtuálního cvičení se opakuje

cstt_05Foto: Palebná podpora je velmi komplikovaný proces, který se musí neustále procvičovat, musí reagovat na nové poznatky a technologie. | mjr. Ladislav Kabát

Palebná podpora je velmi komplikovaný proces, který se musí neustále procvičovat, musí reagovat na nové poznatky a technologie. Maximální využití možnosti palebné podpory pak ulehčuje práci mechanizovaným rotám. Na druhou stranu jakákoliv chyba můžeme následně způsobit obrovské škody ve vlastních jednotkách. Dělostřelba je taková vědní disciplína, kde je neustále co zdokonalovat či inovovat.

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP