Německé Leopardy pod českým velením v zahraničním nasazení

 11. 08. 2023      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Mnohonárodní bojové úkolové uskupení, které je na Slovensku od loňského roku, v červnu zahájilo již třetí rotaci, která má ve své sestavě tankovou rotu. Pro plnění operačního úkolu byla tato jednotka vyčleněna ze školního tankového praporu 93, který sídlí v německém Munsteru. Rota disponuje tanky Leopard 2A6, které tvoří páteř současných německých obrněných divizí.

V čele tankové roty je podplukovník Sebastian Worgull, jehož vojenská kariéra začala u vzdušných sil v roce 1999. Následně od roku 2000 pokračovala u tankových jednotek Bundeswehru. Prošel si službou na tancích Leopard 2A4, 2A6 a 2A6M, stejně jako má za sebou službu na štábních funkcích nejen v Německu, ale i v zahraničí. Po vyčlenění roty tanků z tankového praporu v Munsteru byl podplukovník Worgull spolu s ní odeslán na podporu MN BG SVK a i přesto zůstává velitelem školního tankového praporu 93 v Německu. 

leopard_01Foto: Rota disponuje tanky Leopard 2A6, které tvoří páteř současných německých obrněných divizí. | kpt. Martin Vaňourek

Tanková rota, která je posílena o prvky zabezpečení, se skládá ze tří tankových čet, ve které jsou vždy čtyři tanky. K těmto dvanácti tankům patří ještě další dva, určené pro zástupce a velitele roty. Tanková rota čítá na devadesát vojáků, do tohoto součtu jsou zahrnuty i osádky dvou vyprošťovacích tanků Büffel. Rota je posílena o logistickou podporu, která zahrnuje na sedm desítek vojáků. 

leopard_04Foto: V čele tankové roty je podplukovník Sebastian Worgull | kpt. Martin Vaňourek

Tank Leopard 2A6 je jedním z nejmodernějších hlavních bitevních tanků na světě. Jeho hlavní zbraní je 120 milimetrové dělo s hladkým vývrtem, kterým může vést palbu na vzdálenost několika tisíc metrů při stání nebo za pohybu. Systém řízení palby umožňuje vést střelbu nejen za jízdy, ale i v klidu, stejně tak může ničit pohyblivé cíle během svého vlastního pohybu. Tank má teleskopický zaměřovač s laserovým dálkoměrem a termokamerou, což mu umožňuje vést boj i za snížené viditelnosti. Jeho optimální dostřel je do 5 000 metrů. Výhodou konstrukce tanku Leopard 2A6 je kombinace palebné síly, pancéřové ochrany a pohyblivosti. Osádku tvoří čtyři vojáci - velitel, střelec, nabíječ a řidič. Po krátké úpravě je schopen se brodit ve vodní překážce, a to až do hloubky čtyř metrů. „Překvapením oproti tankovým jednotkám Armády České republiky může být fakt, že v osádkách Leopardů jsou na různých pozicích i ženy, které jsou stejně jako muži cvičeny na vzájemnou zastupitelnost v osádce,“ říká k rozdílnosti v personálním složení tankových jednotek naší a německé armády, podplukovník Sebastian Worgull. 

Kromě Německa je tento tank používán v různých upravených variantách nejméně 14 dalších zemí světa. „Je to jeden ze čtyř typů tanků Leopard, které jsou v německé armádě zavedeny,“ dále uvádí podplukovník Worgull k typu Leopardu 2A6, který je nasazen v rámci MN BG SVK a pokračuje: „Patří k nejmodernějších tankům v Bundeswehru. Ve výcvikovém centru je proti němu využívaný jako protivník tank Leopard 2A5.“ A dále uvedl, že Leopard 2A6 je standartní výzbrojí tankových jednotek německé armády a dva tankové prapory Bundeswehru jsou již vyzbrojeny novým typem 2A7.

leopard_02Foto: Německý tank Leopard 2A6 | kpt. Martin Vaňourek

Svoji první zahraniční premiéru Leopardy 2A6 měly v rámci kontingentu, který působil v Litvě, ale pouze v sestavě dvou tankových čet pod německým velením. Na Slovensku je nyní tanková rota pod velením českým. „Na Slovensku působím jako velitel kontingentu německých sil a zároveň jsem i zástupce českého velitele MN BG SVK. A i přes tuto významnou funkci a to, že jsem mimo svoji zemi, mé srdce stále bije pro můj tankový prapor doma v Munsteru. Přese všechno je pro mě velmi důležité, že se na Slovensku mohu také podílet na zabezpečení výcviku pro 14. tankový prapor v Trebišově, který postupně dostává do výzbroje tanky Leopard 2A4. Současně je mým snem, aby v rámci MN BG SVK proběhlo společné cvičení všech národních sil, které jsou zde zastoupeny. Na tomto mém snu spolu s plukovníkem Vybíhalem usilovně pracujeme,“ říká závěrem podplukovník Sebastian Worgull. 

leopard_03Foto: Možnost seznámení s tankem Leopard 2A6 měli i příslušníci 7. mechanizované brigády, kteří jsou součástí MN BG SVK | kpt. Martin Vaňourek

Společná cvičení českých BVP – 2, slovinských lehkých obrněných vozidel VALUK a tanků Leopard 2A6 jsou již připravena na různých úrovních. V červenci to bylo rotní cvičení, které v srpnu přejde na úroveň praporního cvičení a v měsíci září přinese rozsáhlé cvičení Strong Cohesion 2023, do kterého se zapojí všechny jednotky MN BG SVK. Součástí těchto cvičení je i zapojení víceúčelových vozidel HMMWV spolu s vojáky US Army a naší minometné baterie, do které je včleněna i minometná četa Ozbrojených sil Slovenské republiky.

Zdroj: MN BG SVK

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP