Noví studenti Univerzity obrany složili imatrikulační slib

 06. 10. 2019      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

V tomto týdnu se na Univerzitě obrany v Brně uskutečnily slavnostní akty přijetí nových studentů do akademické obce univerzity. Slibem proneseným nad fakultními insigniemi definitivně vystřídalo polní podmínky dvouměsíční základní přípravy u Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov za prostředí učeben a laboratoří v objektech Univerzity obrany přes tři sta vojenských studentů. Imatrikulační slib složilo i několik desítek civilních studentů.

01_4449
Foto: Děkan Fakulty vojenských technologií plukovník Martin Macko hovoří ke studentům | army.cz 

„Budete studovat na jediné fakultě vojenských technologií v České republice, která je výjimečná zaměřením studia, a její absolvování vám zajistí jistotu budoucího zaměstnání. Budete studovat moderní technologie a čeká vás velká perspektiva uplatnění v české armádě, jež nyní prochází modernizací. Zavádí se nové bojové prostředky, vojenská technika a zbraňové systémy, které se budete učit ovládat a rozumět jim,“ zdůraznil ve svém projevu před studenty prvního ročníku vojenského studia děkan Fakulty vojenských technologií plukovník Martin Macko.

02_3908
Foto: Složení imatrikulačního slibu | army.cz

Právě noví studenti Technické fakulty Univerzity obrany složili imatrikulační slib jako první. Od příštího týdne začnou své studium v magisterských programech Vojenské technologie elektrotechnické, Vojenské technologie strojní, Kybernetická bezpečnost a v bakalářském programu Technologie pro obranu a bezpečnost. „Nesmíte se zaleknout obtíží studia a hlavně vytrvejte, naši učitelé jsou připraveni vám pomoci. Budete mít dobré podmínky pro studium a rozvoj svých schopností,“ uvedl děkan plukovník Macko, jenž rovněž vyslovil přání, aby se se všemi přítomnými studenty po pěti letech setkal při promocích.

„Akademický obřad se mně moc líbil, bylo to pěkné. Pro nás všechny slavnostní okamžik,“ zhodnotil imatrikulaci svobodník Adam Stojaník, který bude studovat specializaci vojenský pilot na Fakultě vojenských technologií.

03_3711
Foto. Předání imatrikulačního listu | army.cz

Látka je náročná, ale studenti na ni nebudou sami

Ve čtvrtek odpoledne a v pátek dopoledne byla aula Univerzity obrany vyhrazena pro dva chody imatrikulací, během nichž své studium slavnostně zahájilo celkem 180 nováčků v pětiletém magisterském studijním programu Řízení a použití ozbrojených sil na Fakultě vojenského leadershipu. Z jejich řad vzejdou budoucí velitelé jednotek a specialisté logistiky Armády České republiky. Spolu se svými uniformovanými kolegy slavnostně zahájilo akademickou přípravu také necelých dvacet civilních studentů. Ti budou studovat nový bakalářský program Bezpečnost a obrana.

05_3421
Foto: Předání imatrikulačního listu | army.cz

„Mohu vám slíbit, že studium na Fakultě vojenského leadershipu nebude jednoduché. Bude od vás vyžadovat značné úsilí, sebezapření a možná odklad některých vašich tužeb a snů. Zároveň vám mohu za všechny příslušníky fakulty slíbit, že ve vašem snažení nezůstanete osamoceni. Každý jeden pedagog, velitel či starší spolužák jsou připraveni vám nabídnout pomocnou ruku. Jsme tu pro vás, pro budoucí mladou generaci perspektivních důstojníků připravených bránit svoji vlast,“ řekl ve svém projevu před nováčky děkan Fakulty vojenského leadershipu plukovník Jan Drozd.

07_2543
Foto: Imatrikulace civilních studentů | army.cz

V pátek se také ve výukovém centru Fakultní nemocnice Hradec Králové uskutečnila imatrikulace padesáti nových studentů vojenského prezenčního studia Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Slavnostního aktu se zúčastnili studenti bakalářského studijního oboru Zdravotnický záchranář, studenti magisterských studijních programů Vojenské všeobecné lékařství, Vojenské zubní lékařství a Vojenská farmacie, jejich rodiče, přátelé, vedení fakulty a představitelé vysokého školství a města Hradec Králové.

 Autor: Pavel Pazdera

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP