Novým provozovatelem letiště Líně bude státní podnik LOM PRAHA

 11. 07. 2024      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Provoz letiště Plzeň-Líně Ministerstvo obrany zachová ve stávajícím rozsahu i po oficiálním převzetí areálu. Letiště bude provozovat státní podnik LOM PRAHA, který již přijímá řadu konkrétních opatření. Letiště tak bude moct bez potíží kontinuálně fungovat v dosavadním režimu. Zástupci ministerstva obrany budou současně pokračovat v jednáních s obcemi o nájemních smlouvách. I nadále budou z letiště fungovat letecká záchranná služba, kterou provozuje Armáda České republiky, nebo uživatelé z řad aeroklubů. Po převzetí všech objektů budou zástupci resortu jednat i s dalšími dosavadními uživateli.

Převzetí letiště umožnilo pravomocné rozhodnutí soudu z letošního března, které bývalému nájemci PlaneStation Pilsen stanovilo lhůtu na vyklizení areálu do letošního 11. července. Ministerstvo obrany rozhodlo, že novým provozovatelem bude státní podnik LOM PRAHA, který má zkušenosti s provozováním srovnatelného letiště Přerov-Bochoř. „LOM PRAHA již vytvořil za tímto účelem novou organizační složku „Letiště Líně“, která rozšiřuje jeho kompetence v provozování letištní infrastruktury. Nastavil také smluvní vztahy s Cizineckou policií nebo zajistil personál s příslušnou kvalifikací pro poskytování leteckých služeb,“ upřesňuje ředitel LOM PRAHA s.p. Jiří Protiva.

Foto: I nadále budou z letiště fungovat letecká záchranná služba, kterou provozuje Armáda České republiky, nebo uživatelé z řad aeroklubů. | Michal Krechowski
Foto: I nadále budou z letiště fungovat letecká záchranná služba, kterou provozuje Armáda České republiky, nebo uživatelé z řad aeroklubů. | Michal Krechowski

Letiště bude i nadále fungovat v současném režimu smíšeného provozu, sloužit tedy bude pro leteckou záchrannou službu i pro civilní letectví. Ministerstvo obrany má již uzavřenu smlouvu s městem Dobřany, které vlastní většinu pozemků pod vzletovou a přistávací dráhou. S dalšími obcemi budou jednání pokračovat, a to i v souvislosti s plánovaným oplocením areálu a s jejich požadavky, kterými si uzavření nájemních smluv na dotčené pozemky podmiňují. Do dokončení jednání bude vzletová dráha zkrácena, což umožní provoz letiště v současném rozsahu. 

LOM PRAHA již na úřadu státního dozoru podal žádost o povolení k provozování letiště ve stejné kategorii jako dosud. Potřebné administrativní kroky by měly být dokončeny do převzetí letiště. „Bezproblémové a nepřerušené působení Letecké záchranné služby Armády České republiky v Líních je v zájmu všech. Úřad pro civilní letectví proto včas zareagoval tak, aby v bezprecedentně krátké lhůtě mohlo dojít k úspěšnému převodu. Úřad se i po změně provozovatele bude podílet na plném obnovení provozu v rozsahu zamýšleném Ministerstvem obrany,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Foto: Novým provozovatelem letiště Líně bude státní podnik LOM PRAHA | Michal Krechowski
Foto: LOM PRAHA již na úřadu státního dozoru podal žádost o povolení k provozování letiště ve stejné kategorii jako dosud. | Michal Krechowski

Na letišti Plzeň-Líně dosud působily uživatelé z řad aeroklubů. Ministerstvo obrany s jejich zapojením i nadále počítá, zasílá jim proto v těchto dnech návrhy nových smluv. Zároveň budou zástupci resortu jednat i s dalšími uživateli areálu. „Dřívější jednání nebyla z právních a procesních důvodů možná. Musíme nejprve převzít od PlaneStation Pilsen příslušné objekty a zkontrolovat jejich stav, až poté můžeme nabídnout dosavadním uživatelům nájemní smlouvy,“ uvedl Tomáš Urbánek, který je pověřený řízením hospodaření Agentury hospodaření s nemovitým majetkem MO. 

V příštích měsících dojde k podrobnému zmapování stavu stavebních objektů, počítá se s asanací areálu, demolicí některých budov a výstavbou nových objektů. Přesný plán bude zřejmý po převzetí celého areálu. Platí, že v příštích letech v areálu vznikne logistické centrum pro armádní potřeby nebo základna aktivní zálohy. Do roku 2028 bude Ministerstvo obrany z Líní provozovat leteckou záchrannou službu.

Foto: V příštích letech v areálu vznikne logistické centrum pro armádní potřeby nebo základna aktivní zálohy | Michal Krechowski
Foto: Klíčová role letiště není spojena pouze s leteckými aktivitami, ale má přesah také do případných krizových situací. | Michal Krechowski

Klíčová role letiště není spojena pouze s leteckými aktivitami, ale má přesah také do případných krizových situací, při nichž může sloužit jako jediné místo pro zásobování tamního regionu technikou, léky, potravinami nebo dočasným zázemím pro obyvatelstvo z krizových oblastí.

Zdroj: LOM PRAHA

 Autor: Pavel Lang

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP