O nasazení příslušníků aktivních záloh se rozhodne na základě vývoje situace

 02. 03. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Naši vojáci jsou již od minulého roku intenzivně zapojeni do řešení nepříznivé epidemiologické situace na území ČR v rámci COVID-19, a to v oblastech bezpečnosti a vnitřního pořádku při plnění úkolů Policie ČR, nasazení AČR v nemocnicích a sociálních zařízeních v rámci ochrany zdraví, poskytování zdravotní péče nebo sociální péče, nasazení odběrových týmů AČR, plnění úkolů v rámci Integrovaného centrálního řídícího týmu, podpory KHS a plnění dalších opatření k zajištění podpory zdravotního systému ČR.

83333577_2957689650931466_8043048215697686528_nFoto: O nasazení příslušníků aktivních záloh se rozhodne na základě vývoje situace | Ministerstvo obrany ČR

S ohledem na usnesení Vlády ČR č. 216 ze dne 26. února 2021 o přijetí krizového opatření, kterým dochází k omezení volného pohybu osob, od 1. března 2021 provádí policisté namátkové kontroly dodržování výše uvedeného usnesení. Do těchto opatření jsou nasazeni policisté pořádkové policie, služby kriminální policie a vyšetřování. Od 2. března 2021 policistům pomáhají také příslušníci Armády ČR a Celní správy.

V souvislosti s rozšířením dosavadního nasazení našich vojáků jsme se zeptali mluvčí generálního štábu, plukovnice Magdaleny Dvořákové, zdali se v rámci výše uvedeného krizového opatření neuvažuje o nasazení příslušníků aktivních záloh. "Doposud  byla všechna opatření plněna vždy profesionálními vojáky a vojáci v Aktivní záloze (AZ) byli a jsou připraveni jako záloha pro případ, kdy kapacity profesionálních jednotek k plnění stanovených úkolů již nebudou dostatečné. Záložníci jsou pro řešení krizových situací nevojenského charakteru v rámci výcviku připravováni, a to jak k plnění úkolů policie nebo dalších úkolů ve prospěch integrovaného záchranného systému. Omezení jejich výcviku v roce 2020 nemá zásadní dopady na připravenost AZ k plnění úkolů. O jejich nasazení bude rozhodnuto na základě vývoje situace," sdělila nám plk. Dvořáková.

O možném nasazení záložníků do boje s koronavirem se v minulosti již několikrát hovořilo. Na oficiálních webových stránkách AČR se např. 27. 11. 2020 objevil následující příspěvek: "Nasazení příslušníků aktivní zálohy v boji s COVID-19 nelze do budoucna vyloučit. Armáda České republiky v letošním roce plnila a dále plní celou řadu úkolů spojených s pandemickou krizí. Všechny úkoly doposud zastávali profesionální vojáci. S použitím příslušníků aktivní zálohy armáda počítá jako akceschopné zálohy, a to v případě, kdy kapacity profesionální armády již nebudou postačovat."

Příslušníci aktivních záloh však nebyli v rámci boje s koronavirem doposud povoláni. Na sociálních sítích již nějakou dobu zaznívají ohlasy od jednotlivých záložníků, že jsou připraveni v boji s koronavirem pomoci, tak uvidíme, zdali se tak stane v následujícím období.

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP