Ochrana vzdušného prostoru ČR: postupy při identifikaci narušitele

 18. 02. 2023      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Narušení vzdušného prostoru České republiky sledují civilní i vojenské radary. Jaké jsou postupy při případném narušení našeho vzdušného prostoru? Jak probíhá identifikace narušitele? Pokud by došlo k rozhodnutí objekt sestřelit, jak daný proces probíhá? Na dané otázky odpovídají odborníci z Univerzity obrany.

radiolokatory_TITFoto: Narušení vzdušného prostoru České republiky sledují civilní i vojenské radary. (ilustrační foto) | Ministerstvo obrany ČR

Jakým způsobem je detekováno narušení vzdušného prostoru?

Detekce je prováděna aliančním prostředím hotovostního systému NATINAMDS (NATO Integreted Air and Missile System). Jde o propojení multiradarové informace z vojenských a civilních radarů členských států. Každému vzdušnému objektu nad územím aliance je přidělena identita dle typu letu.

Radiolokátory pokrývají celou ČR, Jde ryze o vojenské radary, či se jedná o kombinaci vojenských a civilních lokátorů?

Ano. Jedná se o jednotnou multiradarovou informaci, složenou z civilní a vojenské radiolokační informace primárních a sekundárních radiolokátorů.

Jak probíhá identifikace narušitele v případě narušení vzdušného prostoru?

Ve vzdušném prostoru jsou lety řízené a neřízené. U neřízených letů (neposkytuje se služba letových provozních služeb) je vedena evidence zahájení činnosti a její ukončení (např. Aeroklub Medlánky). Od určité výšky se pak zajišťuje služba Řízení letového provozu. Všeobecně na všechny tyto lety musí být podán letový plán. Pokud se tedy nachází v zájmovém vzdušném prostoru sledovaný objekt bez plánu, jsou proti tomuto objektu přijata příslušná opatření. A to jak z civilního tak i vojenského systému řízení letového provozu. Pokud není navázáno s takovýmto objektem spojení, vzlétá vyčleněný počet letounů vzdušných sil k provedení vizuální identifikace.

Jak rychlá je reakce, od zjištění narušitele, po samotný zásah?

Díky hotovostnímu systému NATINAMDS je reakce téměř okamžitá. Vzdušný prostor nad ČR se sleduje nepřetržitě 24 hodin, 7 dní v týdnu. Následně po vyhodnocení a koordinaci civilního a vojenského systému řízení letového prostoru, jsou přijata další opatření, vedoucí k prověření identifikace vzdušného objektu.

Kdo vydává rozkaz?

Hotovostní systém Aliance, jehož je ČR součástí, má ve své struktuře odpovědné funkcionáře.

Pokud by došlo k rozhodnutí objekt sestřelit, jak daný proces probíhá? Bere se ohled na to, kde se objekt nachází, aby se předešlo případným škodám na majetku či ztrátám na životech? Kdo by vydal rozkaz k sestřelu?

Odpovědný funkcionář hotovostního systému Aliance spolupracuje s odpovědným funkcionářem ve struktuře velení a řízení AČR. Na základě identifikace vzdušného objektu jsou následně přijímána opatření. Vždy je řešeno, kde se v uvedený okamžik vzdušný objekt nachází a co může v dané oblasti způsobit i případný jeho pád.

Kdo se následně ujme ohledání trosek – ÚCL, AČR, Vojenská policie?

Jedná se o povinnosti vyplývající z členství ČR v ICAO (International Civil Aviation Organization), ze které vyplývají povinnosti pro nezávislý Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, dále Policie ČR a Inspekce MO, kde je oddělení letectva, pokud by se průkazně jednalo o vojenský objekt. 

Zdroj: UNOB

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP