Pozitiva dělostřeleckého systému CAESAR

 07. 08. 2020      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Ministerstvo obrany se rozhodlo přezbrojit dělostřelecký pluk v Jincích dělostřeleckými systémy CAESAR 8x8 (první verze byla v konfiguraci šasi 6x6 Mercedes Unimog, nebo Panhard) francouzského konsorcia NEXTER. Modernizovaný systém CAESAR 8x8 (CAmion Equipé d´un Systéme d´ARtillerie) je proto v některých médiích označován rovněž jako CAESAR II. Zkratkou tvořený název lze do češtiny přeložit jako“ Dělostřelecký systém vezený na nákladním automobilu,“ zjednodušeně „vezené dělo.“ Volbu jak úředníků ministerstva obrany, tak velení 13. dělostřeleckého pluku v Jincích akceptuje i konkurence, čímž se kritika výběrového řízení stává nepodstatnou.

caesar_strelba
Foto: Ministerstvo obrany se rozhodlo přezbrojit dělostřelecký pluk v Jincích dělostřeleckými systémy CAESAR 8x8 (na snímku) | Nexter Systems

Jedná se o koncepci kolového vezeného samohybného děla s pancéřovou kabinou pro obsluhu. Nabíjení je kombinované manuální s hydraulickým nabijákem a doražečem. Diskutovanou otázkou se stala ochrana obsluhy při střelbě. Zde je třeba uvést, že CAESAR II není systém pro nasazení v první linii, nebo ve městě obsazeném protivníkem. Vzhledem k dostřelu může působit především za první linií, případně v týlu. K tomu je třeba dodat, že ani samohybná děla tankového typu s věžemi nejsou určena k boji s obrněnou technikou a pěchotou nepřítele na distanční vzdálenost. Pancéřování obvykle chrání obsluhu před municí ručních zbraní a střepinami různých granátů. Samohybná děla tankového typu jsou navíc rozměrná, mají velké věže a představují lákavý cíl. CAESAR je zároveň zbraňový systém střední hmotnostní kategorie určený k plnění širokého spektra úkolů. Z hlediska ohrožení obsluhy se předpokládá minimální čas mezi zahájením palby, vystřelením několika salv baterií a odjezdem. CAESAR by měl opustit palpost po střelbě dříve, než protivník zahájí takzvanou protibaterijní činnost. Tato taktika se v případě mobilní bojové činnosti standardně používá už od doby druhé světové války. Naopak v případě nepohyblivé obrany lze předpokládat vybudování okopu, případně krytu pro vozidlo a samostatných pro obsluhu i munici.

Pozitiva systému CAESAR lze rozdělit do dvou skupin, a to výrobně ekonomické a taktické. Z ekonomického hlediska se jedná především o fakt, že dodavatelem podvozku pro systém je společnost Tatra Defence Vehicle (TDV), součást Holdingu CSG. Vzhledem k tomu, že Holding bude dodávat pro CAESAR rovněž pancéřové kabiny, zvýší se český podíl na hodnotě produktu na více, než 50 %. Dále bude součástí dodávky munice, produkt Holdingu CSG, především společnosti MSM (střely, zapalovače, zápalkové šrouby) a společnosti Explosia Semtín (modulární výmetné náplně). Český podíl na dodávce dělostřeleckých systémů CAESAR tedy bude ve srovnání s jinými výběrovými řízeními pro AČR výrazně nadprůměrný. 

CAESAR houfnice
Foto: Český podíl na dodávce dělostřeleckých systémů CAESAR tedy bude ve srovnání s jinými výběrovými řízeními pro AČR výrazně nadprůměrný. | Nexter Systems

Z taktického hlediska je pozitivem systému CAESAR jednoduchá obsluha, bez složitého systému automatického nabíjení, což snižuje riziko ztráty bojeschopnosti na základě technické poruchy. Dále se ve srovnání se systémy tankového typu jedná o jednodušší servis a opravy děla a lafety, protože jsou dobře přístupné. Výhodou je rovněž nižší celková hmotnost systému ve srovnání se systémy tankového typu, která ve spojení s podvozkem Tatra zajišťuje vysokou průchodivost v terénu, jež se blíží tankům a pásovým BVP. Uspořená hmotnost rovněž umožňuje přepravovat větší množství munice. Pozitivem je použití beznábojnicové modulární munice pro dělo s těsněným šroubovým závěrem. Tím odpadá otázka zajištění výroby, nebo nákupu nábojek a jejich případné rekalibrace pro opakované použití. Beznábojnicová modulární výmetná náplň je lehčí ve srovnání s klasickou nábojkou, což snižuje námahu obsluhy. Zásadním faktorem je systém velení a řízení palby, kompatibilní v rámci NATO.

Z hlediska zavedení dělostřeleckého systému CAESAR však vyvstává otázka systémové akvizice. Ano, nakoupí se „děla,“ ale to není zdaleka vše. Kde jsou specializovaná muniční vozidla, kde jsou velitelská obrněná vozidla, pravděpodobně TITUS a kde vyprošťovací a technická vozidla, která by měla mít stejnou průchodivost v terénu a z hlediska ochrany osádek minimálně stejnou balistickou odolnost, jako kabina systémů CAESAR, a k tomu vybavení komunikačními prostředky, rušičkami a dalším materiálem. I nejmodernější zbraňový systém má sníženou účinnost, či bojovou hodnotu, pokud nepůsobí systémově. Doufejme, že cílem akvizice systémů CAESAR není Potěmkinova vesnice, kdy moderní dělostřelectvo doprovází velení a technici na automobilech Praga V3S.

Závěrem je třeba připomenout, že v rámci konference na Ministerstvu obrany bylo uvedeno, že se předpokládá rovněž modernizace zavedených samohybných kanonových houfnic vz. 77 DANA, což je v rámci zavedení systému CAESAR další pozitivum z hlediska jak obranného průmyslu, tak resortu obrany.

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP