Přehled nejdůležitějších vojenských cvičení Armády České republiky v roce 2023

 14. 01. 2023      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Jako každý rok i letos čekají příslušníky AČR různá cvičení. Pojďme se podívat na přehled těch nejdůležitějších vojenských cvičení Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ni plánovaných v roce 2023.

Vojenská cvičení se zahraničními partnery jsou klíčovým nástrojem k dosažení potřebné úrovně připravenosti sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany k obraně ČR a ke splnění našich spojeneckých závazků. Jsou nutnou součástí přípravy pro působení v operacích a v pohotovostních silách mezinárodních organizací (NATO, EU, OSN).

1 (2)
Foto: Vojenská cvičení se zahraničními partnery jsou klíčovým nástrojem k dosažení potřebné úrovně připravenosti sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany k obraně ČR a ke splnění našich spojeneckých závazků. (ilustrační foto) | Daniel Machač

Společná cvičení se zahraničními partnery jsou podstatným příspěvkem k dosažení požadované úrovně bojové připravenosti k plnohodnotnému zapojení do těchto sil v souladu s přijatými standardy pro interoperabilitu, prověření výstavby těchto schopností a tím i ke kontrole efektivity rozvoje schopností AČR. V souladu s rozhodnutím přijatým na summitu NATO ve Walesu tato cvičení také slouží k ujištění spojenců o platnosti závazku kolektivní obrany (Assurance Measures) a k demonstraci schopností a odhodlání Aliance k vlastní obraně.

Plán vojenských cvičení se zahraničními partnery v roce 2023 odráží potřeby AČR v oblasti přípravy pro plnění úkolů vyplývajících ze závazků ČR vůči NATO, EU a závazků ČR v oblasti bilaterální a regionální spolupráce. Plán zároveň zohledňuje potřeby jednotlivých složek AČR v oblasti zvyšování jejich schopností a v neposlední řadě reaguje na aktuální vývoj bezpečnostní situace na území Evropy i mimo něj.

Příprava k nasazení v operacích

Cvičení se zahraničními partnery jsou nezbytnou součástí efektivní přípravy k účasti ve stávajících a předpokládaných operacích v souladu s mandátem k účasti v těchto operacích schváleným vládou a Parlamentem ČR.

MOUNTAIN FLIGHT
Cvičení ve francouzských Alpách s cílem vycvičit posádky vrtulníkového letectva v létání ve složitých taktických a geografických podmínkách na limitních parametrech letu využitelných i při řešení zvláštních případů za letu např. vysazení motoru. Cvičení se zúčastní 75 příslušníků z 22. základny vrtulníkového letectva a 24. základny dopravního letectva a 4 ks letecké techniky.

STEADFAST NOON
Strategické cvičení vzdušných sil pod vedením SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) a AIRCOM (Allied Air Command) Ramstein. Primárně se jedná o cvičení sloužící k prověření schopností vzájemné interoperability a provádění společných leteckých operací sil NATO. Cvičení se zúčastní 46 příslušníků z 21. základny taktického letectva a 26. pluku velení řízení a průzkumu a 5 ks letecké techniky. 

MINIGATOR 2023
Cvičení jednotek EOD (Explosive Ordinance Disposal) zaměřené na detekci a odstraňování nevybuchlé munice. Cílem cvičení je zvýšit úroveň interoperability mezi spojeneckými a partnerskými jednotkami při likvidaci výbušných prostředků (EOD). Cvičení se zúčastní 20 vojáků ozbrojených sil Polska, Slovenska, Slovinska, Německa a US Army a 8 ks pozemní techniky.

Pohotovostní síly

V rámci přípravy na účast v mezinárodních uskupeních pohotovostních sil, jako jsou síly rychlé reakce NATO (NATO Response Forces – NRF), síly velmi rychlé reakce NATO (Very High Readiness Joint Task Force – VJTF) a bojová uskupení Evropské unie (European Union Battle Group – EUBG), musí ozbrojené síly ČR projít cvičeními se zaměřením na sladění s nadřízeným velitelstvím a na sladění se silami dalších států působících v těchto mnohonárodních uskupeních. V rámci NATO jsou zejména cvičení NRF také demonstrací připravenosti aliančních sil a prověřením akceschopnosti aktuálně vyčleňovaných sil. Vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě (SACEUR – Supreme Allied Commander Europe) má pravomoc povolat síly NRF ke cvičením na území NATO kdykoliv dle svého uvážení. Nyní proto nelze přesně definovat kdy, ve kterém státě a s jakou účastí se cvičení NRF odehrají.

TOXIC LANCE 2023
Cvičení s cílem zdokonalit specialisty chemických odborností v aplikaci postupů při ochraně před zbraněmi hromadného ničení za použití reálných bojových látek. Cvičení proběhne ve specializovaném zařízení ozbrojených sil Slovenské republiky v Zemianských Kostolanech, které je uzpůsobené k výcviku s ostrými otravnými
látkami. Samotného cvičení se budou účastnit příslušníci 31. pluku radiační chemické a biologické ochrany. Celkový počet cvičících je 100 osob a 21 ks pozemní techniky. 

YELLOW CROSS
Hlavním cílem tohoto cvičení je sladit štáb velitelství brigády radiační, chemické a biologické ochrany pro ARRC (Allied Rapid Reaction Corps) v činnostech ve prospěch nadřízeného velitelství sboru rychlé reakce. Dalším cílem je provést výcvik malých taktických jednotek radiační chemické a biologické ochrany AČR s CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) jednotkami NATO mimo jiné se zaměřením na zvládnutí taktiky párových vozidel. Cvičení se bude účastnit 40 osob ozbrojených sil Velké Británie a Kanady a 15 ks pozemní techniky.

Výstavba schopností

Cvičení tvoří součást dlouhodobější přípravy na plnění celého spektra úkolů ozbrojených sil ČR. Prověřují v praxi úroveň budovaných schopností na národní úrovni i rozvoj mnohonárodních iniciativ a projektů. Cvičení s ozbrojenými silami ČR je pro mezinárodní partnery atraktivní zejména v oblastech jejich specializace např. příprava leteckých návodčích, logistika, schopnosti vrtulníkového letectva, ochrana vzdušného prostoru, ochrana proti zbraním hromadného ničení a příprava speciálních sil. Mezinárodní spolupráce v těchto oblastech je výhodná i pro ČR k udržení vysokého standardu v těchto oblastech. 

A-A STŘELBY
Cvičení zaměřené na použití ostré munice při odpalu řízených střel při ničení vzdušných cílů na krátkou vzdálenost a použití ostré kanónové munice při střelbě na vzdušné cíle. Cílem aktivity bude příprava leteckého personálu v rámci použití ostré munice pro plnění úkolu Air Policing. Cvičení, které proběhne na území Švédska, se dle plánu zúčastní 66 osob a 4x JAS-39 a 3x L-159 z 21. základny taktického letectva. Pro přepravu osob a materiálu budou využity další letouny 24. základny dopravního letectva.

HELICOPTER TACTICS INSTRUCTORS COURSE
Letecké cvičení zaměřené na výcvik v úkolech vzdušného boje proti pomalu a nízko letícím cílům a výcvik ve vzdušném boji s letouny s odlišnými letovými vlastnostmi. Vedení společných leteckých operací při podpoře cvičení NATO ke zvýšení interoperability. Dále se jedná o výcvik posádek taktického letectva v létání ve složitých taktických a geografických podmínkách, výcvik v létání v přízemní výšce, nácvik překonávání protivzdušné obrany, sdílení zkušeností a přínos aliančním partnerům při výcviku posádek vrtulníků. Do cvičení na území Maďarska se zapojí 50 příslušníků 21. základny taktického letectva a 22. základny vrtulníkového letectva a 5 ks letecké techniky. 

SWIFT RESPONSE 23
Tato akce je součástí skupiny cvičení DEFENDER EUROPE 23, které spadají pod US Army Europe and Africa, a zahrnuje zejména cvičení SWIFT RESPONSE 23, které je určené pro výsadkové jednotky. Cvičení bude probíhat současně v několika lokalitách, a to v Estonsku, Litvě a Polsku. S výjimkou USA je každý z účastnických národů nasazen vždy jen v jedné lokalitě, přičemž pro ČR byla určena lokalita Estonsko. Cvičení se bude účastnit 250 příslušníků 43. výsadkového pluku, 10 ks pozemní a 3 ks letecké techniky.

CZECH LION 2023
Cílem výročního cvičení zemí V4 je procvičit velitelství 4. brigády rychlého nasazení v plánování a provedení operace na podporu spojeneckých sil v konfliktu vysoké intenzity. Hlavním cílem cvičení je prověřit schopnosti v plánování, organizaci a řízení cvičení ve schopnostech plánovat a řídit bojovou činnost před nasazením v operaci pod velením NATO podle článku 5 Washingtonské smlouvy (WS) za účasti vzdušných sil. Dále je činnost zaměřena na rozvoj interoperability s mezinárodním partnerem, koordinaci společné palby a využití aeromobilních operací. Cvičení se zúčastní do 350 příslušníků států V4 a 36 ks pozemní techniky.

ENGINEER SPIRIT 2023
Velitelsko-štábní cvičení za účelem spolupráce ženijních jednotek AČR a ozbrojených sil Slovenské republiky. Cílem cvičení je rozvoj spolupráce a interoperability se zahraničním partnerem se zaměřením na sladění stálých operačních
postupů při plnění úkolů bojové ženijní podpory brigádního úkolového uskupení. Cvičení se bude účastnit 50 osob a 5 ks pozemní techniky.

FEDERATED CLOUD 2023
Cvičení, které je součástí komunikační a informační podpory. Cílem je ověřit schopnosti interoperability systémů velení a řízení, testování schopnosti výstavby míst velení a poskytování komunikačních a informačních služeb uživatelům, včetně propojení systémů pozemních a vzdušných sil a dále příprava pro cvičení ODOLNÉ ČESKO
2023 (národní cvičení bez zahraniční účasti) a CZECH LION 2023. Cvičení se zúčastní do 100 vojáků ozbrojených sil Bulharska, Polska, Rumunska a Slovenska a 5 ks pozemní techniky. 

ODOLNÉ NEBE/AMPLE STRIKE 2023
Cvičení bude zaměřeno na společnou přípravu osádek s omezenou účastí pozemních sil a plnění širokého spektra úkolů zejména na taktické létání, protivzdušné operace, vzdušnou přepravu, CAS (Close Air Support), průzkum a sladění systémů velení a řízení. Hlavním úkolem cvičení je prověření interoperability pozemních a vzdušných sil ve společném operačním prostředí, prohloubit znalosti a dovednosti jednotek a štábů. Účast zahraničních partnerů bude využita k výcviku činností spojených s podporou hostitelskou zemí (HNS). Do cvičení se zapojí na 150 příslušníků států NATO a 10 ks letecké techniky.

RAMSTEIN GUARD
Cvičení je zaměřeno na rozvoj a zdokonalení bojeschopnosti vzdušných sil v podmínkách radioelektronického boje a na schopnosti vést elektronický boj. Do cvičení je zapojeno místo velení vzdušných sil (ANCC – Air National Command Centre). Cvičení proběhne z domovských základen v rámci vzdušného prostoru ČR a okolních zemí a zúčastní se ho 50 příslušníků ze států NATO, včetně 1 ks letecké techniky a 6 ks pozemní rušící techniky. 

Bilaterální a regionální spolupráce

Ke cvičením se zahraničními partnery, která jsou součástí bilaterální či regionální spolupráce v oblastech společného zájmu, patří zejména výcvik v ochraně vzdušného prostoru, dosažení interoperability systému velení a řízení, v činnostech při nelegální migraci a v neposlední řadě se jedná o součinnostní výcvik pro vzájemnou pomoc při živelních katastrofách. Jejich důležitou součástí je také výměna zkušeností mezi bojovými jednotkami, jednotkami bojové podpory a zabezpečení. Společná cvičení v oblasti výcviku významně posilují dlouhodobou spolupráci ve střední Evropě i s klíčovými partnery za hranicemi regionu. Tato cvičení také představují formu asistence ozbrojeným silám partnerských států. Na významu nabývají společná cvičení zemí V4, a to nejen v rámci této skupiny, ale i ve vztahu k dalším zemím, zejména k zemím v Pobaltí.

HOT BLADE
Cvičení se zaměřením na výcvik v úkolech vrtulníkového letectva v rámci mezinárodních operací. Cílem je zvýšení interoperability mezi státy EDA HEP (European Defence Agency – Helicopter Exercise Programme) a V4. Součástí cvičení je příprava taktických instruktorů vrtulníkového létání pro potřeby AČR. Cvičení na území Portugalska
se zúčastní 55 osob z pozemního a létajícího personálu a 3 ks letecké techniky z 22. základny vrtulníkového letectva.

SLOVAK SHIELD
Cílem tohoto cvičení je prověřit a prohloubit interoperabilitu s aliančními partnery v oblasti uvádění jednotek do vyšších stupňů bojové pohotovosti a schopnost poskytnout vojenskou reakci v rámci řešení krizové situace. Úkolem české jednotky je zejména podílet se na procvičení nasazení mechanizované jednotky v rámci mezinárodního prostředí, její koordinaci s ostatními jednotkami, plánování, vedení rozhodovací činnosti a koordinaci štábu s ostatními mezinárodními štáby. Cvičení se zúčastní 250 osob a 68 ks pozemní techniky ze 4. brigády rychlého nasazení ve spolupráci s 7. mechanizovanou brigádou.

TOBRUQ ARROWS
Jedná se o cvičení se zahraničními partnery na území ČR, které zahrnuje bojovou střelbu systémů RBS-70. Odráží potřeby AČR v oblasti přípravy vojsk pozemní protivzdušné obrany pro plnění úkolů vyplývajících ze závazků ČR vůči NATO a závazků ČR v oblasti bilaterální a regionální spolupráce, zvyšuje schopnost společně působit a slouží k ujištění spojenců o platnosti závazku kolektivní obrany v rámci nasazení úkolových uskupení na území členských států NATO. Předpokládaná účast je do 60 osob a 16 ks pozemní techniky a 1 ks letecké techniky ozbrojených sil Slovenska.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR, Senát PČR

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP