Profesionál mezi profesionály: pohled českého vojáka do vyšších pater kariérového vzdělání U.S. Army (2. díl)

 01. 05. 2024      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Vzdělání je základ schopností a dovedností každého z nás a být vojákem profesionálem znamená celoživotní práci na svých znalostech, schopnostech a dovednostech. Pokud vyrůstáte v prostředí jednotek 4. brigády rychlého nasazení „Obrany národa“ (4. brn), je logické, že se její moto „tam, kde jiní nestačí“ stane součástí vaší DNA a výzvu, jakou bylo vyslání do United States Army Sergeants Major Academy (USASMA) pro získání vysoce kvalitního vzdělání, berete jako úkol, kde nesmíte selhat. Bez ohledu na fakt, že do této školy posíláme praporčíky AČR již od roku 2004, v současných řadách AČR naleznete pouze do deseti absolventů této prestižní školy a já osobně jsem třetí vrchní praporčík 4. brn, který dostal možnost na této škole studovat. V minulém díle jsem vám popsal tzv. pre-course neboli nultou část vzdělávacího kurzu a 1. katedru z pěti, kterými musí absolvent školy USASMA projít. V tomto článku budu sdílet své zkušenosti z 2. katedry – Department of Army Operations.

Foto: nprap. Michal Baka | AČR
Foto: nprap. Michal Baka | AČR

Department of Army Operations a instruktoři od U.S. Army Rangers

Přechod na novou katedru samozřejmě znamenal i kompletní změnu třídy. Samozřejmě váš „sponzor“ vám pořád kryl záda, nicméně nový kolektiv včetně instruktorů byl už vlastně standard, který na této škole pomáhá budovat nejen síť vztahů, ale také vám rozšíří paletu různých přístupů ze strany instruktorů a systému školy jako takové. Mými novými instruktory byli bývalí instruktoři „Ranger school“, Mr. Shawlinski a SGM Delisle. Jejich prací nás bylo zasvětit do procesů velení a řízení, činností jednotlivých bojových funkcí míst velení a naučit nás provázanost plánovacích procesů strategické a operační úrovně.

Novinkou této katedry byla ústní zkouška a diskuse v online rozhraní, kde vždy po prostudování materiálů a studijních textů, jste vlastně psali takovou mini esej o cca 500 slovech ve formě příspěvku do diskuze na dané otázky týkající se probírané látky. Ústní zkouška je pak zaměřena výhradně na rozhodovací proces (MDMP), kdy měl člověk na přípravu dva dny. Délka zkoušky, která probíhá výhradně formou monologu ze strany studenta, byla 15 minut včetně přípravy a byl z ní pořizován audio i video záznam. Otázka se tady losovala celkem zajímavou metodou – hodem kostkou. Zkouška obsahovala celkem pět otázek, takže číslo na kostce odpovídalo číslu otázky. V případě hození šestky pak byla volba otázky na vás. Jednalo se o první ústní zkoušku v rámci kurzu USASMA a byla to pro mě zkouška unikátní, jelikož každá katedra měla jiný přístup nejen k učení, ale také metodám přezkoušení. V rámci všech hodnocení na škole platila hranice 72%, já tuto zkoušku splnil na plný počet, tedy bez ztráty jediného bodu.

Katedra Vojenských operací však nebyla pouze o ústní zkoušce, ale také o dvou seminárních pracích, zaměřených na velení a řízení v operacích a popis využití a pochopení právě již zmíněné ADM. Seminární práce na téma velení a řízení v operacích pro mě byla velice zajímavou výzvou, jelikož úkolem bylo analyzovat silné a slabé stránky velení a řízení v dobře známé Bitvě o Mogadišo. Díky této seminární práci jsem měl možnost osobně mluvit s Mr. Perdue, bývalým operátorem jednotky SFOD-Delta, známé spíše jako Delta Force, který byl přímým účastníkem bojů v Mogadišu. Mr. Perdue tehdy zabezpečoval klíčové spojení s leteckou podporou a naváděl vrtulníky MH-6 Little Bird na cíle v rámci blízké letecké podpory pozemních jednotek, za což byl následně oceněn Stříbrnou hvězdou. Možnost získat unikátní pohled od přímého účastníka této operace mi poskytnul nejen dostatek informací pro seminární práci, ale zejména jsem si uvědomil, jak klíčové jsou bazální schopnosti vojáka bojové jednotky pro přežití na bojišti a jak tato operace ovlivnila a stále ovlivňuje výcvik a přípravu příslušníků Delta Force.

Další zajímavou avšak nepovinnou částí bylo absolvování „Desert Fitness Challenge“, která měla celkově 15 disciplín. Tato výzva obsahovala celkově 7 výšlapů („hiků“) v okolí El Pasa, dokončení tří crossfitových lekcí, naběhání 90 mil, splnění 100 minut v planku, 90 shybů a provedení 500 kliků (hand release push up) za celkem 5 týdnů.

Foto: Trénink crossfitu se spolužáky | nprap. Michal Baka
Foto: Trénink crossfitu se spolužáky | nprap. Michal Baka

Spojit školu s touto výzvou bylo náročné a nakonec, abych dané cíle splnil, jsem musel celkem máknout, jelikož jsme některé výšlapy museli zvládnout ihned po sobě (El Paso je cca 1 200 m. n. m a kopce, na které se chodilo, byly i 2 300 m. n. m).

Foto: SGM Chichester a já při plnění Desert Fitness Challenge v Department of Army Operations | nprap. Michal Baka
Foto: SGM Chichester a já při plnění Desert Fitness Challenge v Department of Army Operations | nprap. Michal Baka

I přes časový pres jsem nakonec vše úspěšně splnil a naše vlajka tak zavlála mezi úspěšnými pokořiteli této výzvy. Celý tento semestr jsem nakonec zakončil s finálním hodnocením 95,80 % a tedy celkem slušným A. Bylo na čase jít na katedru velitelského leadershipu, která byla podle mnohých nejtěžší katedrou této školy. Ale o tom až příště…

Zdroj: United States Army Sergeants Major Academy

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP