Roman Prymula: Předseda Ústředního krizového štábu ČR

 30. 03. 2020      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Roman Prymula je od 15. března 2020 předsedou Ústředního krizového štábu vlády České republiky aktivovaného na základě epidemie onemocnění COVID-19 (Dnes dopoledne se oznámilo, že vedení Ústředního krizového štábu místo nedávno zvoleného náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly nově převezme ministr vnitra Jan Hamáček, pozn. redakce). Jeho život je spjat s armádou, je podplukovníkem v záloze a ve své profesi patří ke špičce. Následující řádky by vám měly více přiblížit, kdo Roman Prymula je, jaké má vzdělání a jaký je jeho vztah k armádě, která mu poskytla patřičné vzdělání a připravila jej na současné zaměření epidemiologa.

roman_prymula_prukazove
Foto: Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. | Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Doktor Prymula studoval medicínu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a na Vojenském lékařském výzkumném a doškolovacím ústavu JEP v Hradci Králové. Po skončení studia se začal věnovat hygieně a epidemiologii. Studoval také na Birminghamské univerzitě, kde získal mezinárodní atest v řízení nemocnic. Po návratu nastoupil na katedru epidemiologie tehdejší Vojenské lékařské akademie JEP. Věnoval se zejména problematice imunizace, podílel se na studiu a vývoji různých vakcín např. proti pneumokoku, rotavirům, spalničkám, příušnicím, zarděnkám nebo lidským papilomavirům. Je také autorem několika publikací zaměřených na očkování či management ve zdravotnictví.

V řídících funkcích působil na pozici prorektora Vojenské lékařské akademie a v letech 2002 až 2004 zastával funkci rektora akademie. Po reorganizaci vojenského školství pokračoval v letech 2004 – 2009 jako děkan Fakulty vojenského zdravotnictví nově vytvořené Univerzity obrany. V letech 2009 až 2016 stál v čele Fakultní nemocnice Hradec Králové. Roman Prymula je také předsedou České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a je členem řady mezinárodních společností věnujících se preventivní medicíně. Prymula v minulosti působil (a někde působí stále) v důležitých sborech či institucích zaměřených na epidemiologii (např. jako předseda poradního sboru hlavního hygienika pro epidemiologii, člen imunizační komise Ministerstva zdravotnictví ČR či biologického poradního výboru Ústředního krizového štábu).

korona_ilustrace
Foto: Roman Prymula je od 15. března 2020 předsedou Ústředního krizového štábu vlády České republiky aktivovaného na základě epidemie onemocnění COVID-19 (ilustrační foto). | pixabay

Pochvalně se o něm vyjadřují i jeho kolegové. „Systém nemůže být v lepších rukou než profesora Romana Prymuly,“ uvedl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Kromě výše uvedeného je Primula uznávaným šachistou a Mezinárodní šachová federace (FIDE) mu udělila titul mistra. A jak je známo, umění šachů vyžaduje špičkové analytické myšlení, které bude Prymula ve své nové funkci jistě potřebovat.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP