Saber Guardian 2021: V sobotu začne přesun amerických jednotek přes Českou republiku

 17. 05. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Ve dnech 22. až 26. května 2021 postupně přes Českou republiku z Německa na Slovensko přejede šest stovek amerických vojáků se 190 kusy vojenské techniky. Vojáci pojedou do Maďarska na mezinárodní cvičení Saber Guardian 2021, které je součástí aliančního cvičení NATO Defender Europe 2021.

Foto: Ve dnech 22. až 26. května 2021 postupně přes Českou republiku z Německa na Slovensko přejede šest stovek amerických vojáků se 190 kusy vojenské techniky.  | Ismael Ortega / U.S. Army
Foto: Ve dnech 22. až 26. května 2021 postupně přes Českou republiku z Německa na Slovensko přejede šest stovek amerických vojáků se 190 kusy vojenské techniky. | Ismael Ortega / U.S. Army

Armáda České republiky americkým jednotkám poskytne logistickou podporu. Průjezd konvojů bude koordinován ve spolupráci s Policií České republiky, Vojenskou policií a Ředitelstvím silnic a dálnic tak, aby konvoje nijak neomezovaly běžný silniční provoz. Přesuny konvojů jsou plánovány v pozdních večerních až brzkých ranních hodinách (od 19. hodiny do 6. hodiny).

Americké jednotky budou rozděleny do tří konvojů po třech až čtyřech skupinách. V každé skupině bude od 10 do 20 kusů kolové techniky. Každý konvoj na území České republiky stráví maximálně 48 hodin a bude přejíždět s denním odstupem. Skupiny vozidel budou mít mezi sebou hodinové rozestupy tak, aby byla zajištěna bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a minimální narušení plynulosti běžného silničního provozu. Americké jednotky budou dodržovat také veškerá platná nařízení a omezení vydaná v souvislosti s epidemiologickou situací v České republice. Vojáci budou před vjezdem do České republiky testováni, byť je většina z nich již očkována proti covid-19.
Konvoje vjedou do České republiky přes hraniční přechod Rozvadov a opouštět ji budou o den později v Břeclavi. Na území ČR budou mít pro účely přespání vybudováno stanové městečko v posádce Rancířov. Stejná trasa je plánována i pro návrat jednotek zpět do Německa ze cvičení. Ten je naplánován od 12. do 16. června.

Cvičení Saber Guardian 2021 má prověřit připravenost a součinnost mezi aliančními a partnerskými armádami a armádou Spojených států amerických. Cvičení se účastní téměř 13,5 tisíce vojáků z 16 různých zemí. Armáda České republiky se cvičení účastní jako tranzitní země zajišťující logistickou podporu. Pro projíždějící jednotky postaví stanový tábor, zabezpečí tankování techniky a doprovodnou logistiku a zdravotnickou službu. Část logistické podpory zabezpečí nově vznikající prapor podpory nasaditelných sil z Rakovníka.

Přejezdy amerických jednotek přes Českou republiku na cvičení NATO Defender Europe se konají pravidelně od roku 2015. Cvičení má demonstrovat připravenost, soudržnost a odhodlání členských států Aliance k zajištění bezpečnosti Euroatlantického prostoru. Vloni se přesun nekonal z důvodu zrušení samotného cvičení.

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP