Se zvládnutím pandemie pomáhají i vojenští kaplani

 22. 01. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

“Radosti a starosti vojáka jsou radosti a starosti vojenského kaplana.” Tak zní motto vojenských kaplanů. V této náročné době, kdy jsou naši vojáci nasazeni v boji proti koronaviru, je velmi přínosné, že tito mohou v případě potřeby kontaktovat jednotlivé vojenské kaplany. Ti jsou připraveni vojáky vyslechnout a pomoci jim psychicky zvládnout toto nelehké období. Je třeba si uvědomit, že naši vojáci jsou díky koronaviru často vystaveni bezprecedentnímu velkému psychickému vypětí a někdy se musejí vypořádávat i se ztrátami v řadách svých blízkých a přátel.

foto2_893Foto: Vojáci se starají i o pacienty nejhůře zasažené koronavirem | army.cz

Před pár měsíci v rámci rozhovoru s hlavním kaplanem AČR, plukovníkem Jaroslavem Knichalem, bylo jasně zdůrazněno, jakým jsou vojenští kaplani pro naše vojáky přínosem. A obvykle nehraje přílišnou roli fakt, zdali je dotyčný věřící, či ateista. Toto mimochodem platí dvojnásob v rámci zahraničních misí. Nyní mohou kaplani zastávat důležitou roli právě pro vojáky, kteří slouží v nemocnicích, domovech pro seniory, léčebnách dlouhodobě nemocných a dalších zařízeních, kde se den co den setkávají s bolestí, utrpením i smrtí. Vojáci tak mohou v případě potřeby vojenským kaplanům kdykoliv zavolat a svěřit se jim se svými problémy, čehož podle dostupných informací naši vojáci v této vypjaté době využívají. 

„Existence duchovní služby je zárukou schopnosti resortu obrany adekvátním způsobem, s podrobným zřetelem ke specifickým okolnostem vojenské služby a ke zvláštním nárokům kladeným na vojáka, vytvářet prostor, jak pro jedince, tak pro kolektiv, ke svobodnému hledání, nacházení a rozvíjení vlastní identity, k sebereflexi, k vyjádření nebo sdílení osobní situace a jejímu prožívání. Služba vojenského kaplana je založena na poskytování nekategorizované asistence člověka člověku, na prokazování nezištné vnímavosti pro radosti nebo těžkosti pramenící z osobního nebo služebního života, a to za obecně přijatého předpokladu, že komunikace s vojenským kaplanem se děje v důvěrné rovině. A tato naše role se de facto v ničem neliší od našich předchůdců na jejichž službu novodobá duchovní služba navazuje,“ uvádí hlavní kaplan Armády České republiky Jaroslav Knichal.

knichal_01Foto: Hlavní kaplan Armády České republiky, plukovník gšt. Mgr. Jaroslav Knichal | army.cz 

Kromě kaplanů, jejichž seznam a kontakty jsou uvedeny na oficiálních armádních stránkách, se mohou (nejen) vojáci obracet také na psychologickou službu AČR. Vojenští kaplani si velmi váží vzájemně se doplňující spolupráce právě  s vojenskými psychology. Všem leží na srdci lidský rozměr životů, včetně životů celých rodin.

Od 1. července 2020 zůstává v provozu jedna stálá linka psychologické pomoci 973 255 145 a online chat na facebookové stránce Psychologové AČR. Poradenství je určené pro vojenskou veřejnost, vojáky (v činné službě i mimo ni), válečné veterány, zaměstnance resortu MO (občanské zaměstnance, státní zaměstnance) a pro zaměstnance příspěvkových organizací MO (VLRZ, AS-PO atd.).

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP