Servisní podporu víceúčelových vrtulníků H-1 zajistí LOM PRAHA s.p.

 15. 06. 2023      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Ministryně obrany Jana Černochová včera informovala vládu o zakázce na Servisní podporu víceúčelových vrtulníků H-1 - zajištění životního cyklu, která bude realizována smlouvou v rámci vertikální spolupráce s LOM PRAHA s.p. Tato spolupráce zajišťuje komplexní servis vrtulníkového systému H-1, který zahrnuje generální opravy, servisní opravy, údržbu, dodávky náhradních dílů a poskytování technické podpory. 

vipeer_upravenyFoto: Bitevní vrtulník AH-1Z Viper v české kamufláži | 22.zVrL

Zakázka je v souladu se smlouvou uzavřenou s vládou Spojených států amerických o servisu vrtulníků H-1. "Díky vertikální spolupráci s LOM PRAHA s.p. budeme mít zajištěn životní cyklus našich vrtulníků do konce roku 2030. To je klíčové pro zajištění efektivního provozu a plnění našich obranných povinností," uvedla ministryně obrany Jana Černochová. 

Celková hodnota vertikální spolupráce realizované společností LOM PRAHA s.p. činí 1,3 miliardy Kč bez DPH. Tato hodnota byla stanovena na základě očekávaného náletu flotily a plánované údržby v následujících obdobích, zkušeností s čerpáním finančních prostředků na provoz dosud provozovaných vrtulníků řady Mi a také na základě informací získaných ze strany USA a jednání pracovních týmů rezortu obrany. 

Předmětem zakázky je poskytování komplexního servisu vrtulníkového systému H-1 (8 kusů UH-1Y Venom a 4 kusy AH-1Z Viper) v souladu s platnou technickou dokumentací výrobce, která zahrnuje:

  • realizaci generálních oprav
  • provádění servisních oprav a údržby
  • dodávky náhradních dílů
  • poskytování technické podpory a obnovu provozních lhůt pro systém H-1, náhradních agregátů i potřebného vybavení, podle požadavků základny vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou – Sedlec AČR

Servisní podpora víceúčelových vrtulníků H-1 je nezbytná k zajištění životního cyklu pořízeného systému vrtulníků H-1 a komplexního zabezpečení provozu vrtulníků UH-1Y Venom a AH-1Z Viper Vzdušných sil AČR, jež je souhrnem služeb, prací, technologií materiálu a podpůrných činností k zajištění trvale vysoké spolehlivosti, bojeschopnosti a zabezpečení zachování letové způsobilosti vrtulníků H-1, a to pro plnění úkolů v rámci Armády ČR, NATO a EU.
V případě, že by smlouva na zajištění servisu uvedených strojů nebyla uzavřena, nebude možné vrtulníky po dodání v plné míře provozovat, čímž by byla zmařena investice cca 15 mld. Kč za pořízení tohoto systému, která se servisem počítá.

Stávající vrtulníky Mi 24/35, které dosud používá AČR, budou k 31. prosinci 2023 vyřazeny z užívání, a pokud by nebyly dodány a následně provozovány pořizované vrtulníkové systémy H-1, Armádě ČR by chyběl bojový vrtulník, který je jedním z hlavních zbraňových systémů používaných pro podporu pozemních jednotek a k ničení obrněných vozidel a lehkých opevňovacích objektů. Lze jej použít i pro ničení letecké podpory protivníka na bojišti a k ničení radiolokační, protiletadlové a jiné techniky a zařízení. Bez letecké podpory a rychlé přepravy vzduchem je také značně snížena schopnost mechanizovaných vojsk a výsadkových jednotek.

Ministryně také zdůraznila, že plnění vertikální spolupráce bude probíhat od uzavření servisní smlouvy do 31. prosince 2030. „Jsem přesvědčena, že spolupráce s LOM PRAHA s.p. nám umožní udržet naše vrtulníky v nejlepším technickém stavu a zároveň posílit český obranný průmysl," dodala ministryně.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP