Společné jednání náčelníků generálních štábů zemí V4

 29. 09. 2020      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Ve dnech 29. a 30. září 2020 se náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Aleš Opata zúčastní jednání náčelníků generálních štábů zemí V4. Tématem jednání bude nasazení jednotek do bojového uskupení Evropské unie (EU BG), výcvikové aktivity, možné zapojení zemí V4 do společných misí a zahraničních operací a spolupráce po koronavirové krizi.

bann_1810
Foto: Náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Aleš Opata | army.cz

Ohledně sestavení dalšího bojového uskupení zemí V4 v rámci EU BG se jednalo v polovině tohoto roku na zasedání ministrů obrany Visegrádské čtyřky. To by mělo být schopno pohotovosti v prvním pololetí roku 2023. Za Česko by se mělo zapojit 300 až 600 vojáků, řekl tehdy ministr obrany Lubomír Metnar. 

Motivací zemí k vytvoření bojové skupiny byly častější požadavky na poskytnutí vojenských schopností pro EU spojené s rostoucím počtem bezpečnostních problémů. Země střední Evropy vidí v bojové skupině příležitost k modernizaci a prohloubení své dosavadní spolupráce.

O koncepčním rozvoji bojového uskupení Evropské unie (V4 EU BG), přeshraniční spolupráci zemí V4, rozvoji kybernetických schopností, výcvikových a vzdělávacích aktivitách a posílení spolupráce zemí V4 v misích společného nasazení se jednalo již v květnu tohoto roku v rámci videokonference náčelníků generálních štábů zemí V4. Náčelníci generálních štábů zemí V4 se tenkrát shodli na době pohotovosti bojového uskupení V4 EU BG na jeden rok s pravidelným šestiletým rotačním cyklem. V oblasti přeshraniční spolupráce zemí V4, tzv. Cross Border Operations (CBO) a při vytváření prostorů nad hraničními oblastmi, tzv. Cross-Border Area (CBA), spolupracuje Česká republika se Slovenskem a Polskem. „Přeshraniční prostory k výcviku využíváme společně se Slovenskem a od letošního roku i s Polskem. Se Slovenskem máme navíc podepsanou dohodu o vzájemné ochraně vzdušného prostoru, která vstoupí v platnost 1. června 2020,“ uvedl tehdy armádní generál Aleš Opata. Smlouva se Slovenskem umožňuje zakročení proti narušiteli na území sousedního státu s tím, že o případné akci rozhoduje národní autorita. V únoru 2020 vstoupila v platnost Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci ve vojenském letectví. Kybernetické bezpečnosti je v rámci armád zemí V4 také věnována značná pozornost. Generálové na poslední květnové videokonferenci vyjádřili podporu vzájemné informovanosti a pomoci v rozvoji této schopnosti.

Motivů pro spolupráci zemí V4 je hned několik. Především se jedná o sdílení bezpečnostních hrozeb a výzev, jak v celosvětovém měřítku, tak na úrovni regionální. Dalším motivem může být efektivnější vystupování v rámci NATO a EU, kde v jiných kontextech V4 spolupráce často funguje.

Země V4 mají velký potenciál ve společné obranné koncepci včetně modernizace svých armád, avšak reálně se daří uskutečňovat společné vize a nákupy jen sporadicky.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP