Strategická komunikace jako základ důvěry ve stát i klíč k udržení demokratických hodnot

 06. 07. 2024      kategorie: CEVRO ARENA
Přidat na Seznam.cz

Jaká je role státu v komunikaci hodnot ve společnosti? Potřebuje občanská společnost strategickou komunikaci státu ke své činnosti? A jaká jsou rizika její absence či politizace? Právě těmito otázkami se zabývala konference „Strategická komunikace státu a občanská společnost“, která proběhla 24. května v Poslanecké sněmovně. Akci zaštiťoval předseda výboru pro bezpečnost Pavel Žáček a předsedkyně podvýboru pro podporu demokracie a lidských práv v zahraničí Eva Decroix.

Foto: Jaká je role státu v komunikaci hodnot ve společnosti? I touto otázkou se zabýala konference „Strategická komunikace státu a občanská společnost“ | Jan Zilvar / CZ DEFENCE
Foto: Jaká je role státu v komunikaci hodnot ve společnosti? I touto otázkou se zabývala konference „Strategická komunikace státu a občanská společnost“. | Jan Zilvar / CZ DEFENCE

Akci zahájili právě Pavel Žáček a Eva Decroix. Oba ve svých úvodních projevech zdůraznili, že strategická komunikace musí být vedena a podporována vládou, ale zůstává nadstranickou záležitostí. „Klíčové je dosáhnout konsenzu a zajistit, aby tato komunikace byla chápána jako zájem státu, nikoli koalice,“ řekl Žáček. Dodal také, že vládní koordinátor pro strategickou komunikaci bude hrát klíčovou roli v dosažení konsenzu a zajištění jednotného postupu ve prospěch celé společnosti.

Eva Decroix na začátku konference také poznamenala, že mnoho lidí mylně předpokládá, že potřeba strategické komunikace je všeobecně přijímaná. „Bohužel tomu tak není, a proto je velkým úspěchem, že se vláda tímto tématem začala zabývat a vytvořila roli koordinátora strategické komunikace,“ uvedla Decroix.

Diskuse byla velmi intenzivní a soustředila se na různé aspekty strategické komunikace, včetně důležitosti vzdělávání, informování mladé generace a zapojení neziskových organizací. „Neziskové i mimovládní organizace by více než rády pomohly, musí ale vědět jak a s čím,“ uvedla Nikoleta Nemečkayová, analytička Asociace pro mezinárodní otázky.

Jedním z nejsilnějších momentů bylo vystoupení Mikuláše Kroupy, ředitele a zakladatele neziskové organizace Post Bellum, který upozornil na dlouhodobé propasti mezi mladší a starší generací. „Velice často se setkáváme s konstatováním, že za tuto zemi by pamětníci už nebojovali, protože hodnoty, za které nasazovali životy, už podle nich vymizely,“ řekl Kroupa.

Post Bellum přitom rozhodně nebyla jedinou dobročinnou organizací, která se konference zúčastnila. Vystoupila zde i Barbora Trojak z Junáka – českého skauta. „Český skaut reprezentuje hodnoty jako empatie a soucit. Je navíc živoucím příkladem strategické komunikace, která funguje již mnoho let a osvědčuje se,“ uvedla Eva Decroix.

Foto: Strategická komunikace je základem důvěry ve stát i klíčem k udržení demokratických hodnot | Shutterstock
Foto: Strategická komunikace je základem důvěry ve stát i klíčem k udržení demokratických hodnot | Shutterstock

Na akci dorazili také zástupci z řad médií. I odsud zaznívaly apely na větší zapojení a přizvání ke spolupráci. Mezi dalšími významnými řečníky byli Kamil Nedvědický z Ústavu pro studium totalitních režimů, Martin Slávik z občanského sdružení Living Memory, Andrea Michalcová z Centra pro informovanou společnost, Vendula Menšíková ze Sítě na ochranu demokracie, Jiří Škvor z Charity České republiky, David Klimeš z Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, Bára Stárek z Díky, že můžem, Adriana Černá z Člověka v tísni, Martin Buchtík ze STEM: Ústavu empirických výzkumů a Ivo Zelinka z 91. skupiny informačního boje.

V květnu 2024 se vláda rozhodla vytvořit pozici vládního koordinátora strategické komunikace státu. Oficiálně ji otevřela k 30. květnu pod hlavičkou Úřadu vlády. Úkolem nového koordinátora bude předcházet nepřátelským vlivovým operacím směřujícím k destabilizaci státu, budovat důvěru v demokracii a podporovat součinnost občanů s veřejnými politikami v oblastech, jako je bezpečnost nebo ukotvení ČR v EU a NATO. Bude také aktivně nastavovat témata ve společnosti podporující strategické cíle v oblastech zásadního národního zájmu tak, abychom byli schopni dezinformacím předcházet a vysvětlovat, jaké jsou zásadní státotvorné principy České republiky. Roli koordinátora přijal Otakar Foltýn a byl také jedním z účastníků konference.

Foto: V květnu 2024 se vláda rozhodla vytvořit pozici vládního koordinátora strategické komunikace státu. Roli koordinátora přijal Otakar Foltýn, který byl také jedním z účastníků konference. | Jan Zilvar / CZ DEFENCE
Foto: V květnu 2024 se vláda rozhodla vytvořit pozici vládního koordinátora strategické komunikace státu. Roli koordinátora přijal Otakar Foltýn, který byl také jedním z účastníků konference. | Jan Zilvar / CZ DEFENCE

Zde zdůraznil, že strategická komunikace je klíčová pro udržení důvěry ve stát a jeho instituce. Musí být autentická a podporována vládou, ale nesmí se zaměňovat s politickou komunikací. Jako jedno z pozitiv uvedl, že máme dobrý základ v bezpečnostní strategii. „Máme formulováno, kam chceme směřovat, i jasně formulované hrozby. Bez toho bychom se nepohnuli,“ řekl Foltýn.

Na konferenci také představil základní principy strategické komunikace a její význam pro udržení důvěry ve státní instituce. Za hlavní témata strategické komunikace označil spojenectví s NATO, hodnoty Evropy, podporu Ukrajiny, mír a ústavní hodnoty včetně demokracie.

Konference „Strategická komunikace státu a občanská společnost“ otevřela důležitou diskusi, která je pro efektivní strategickou komunikaci státu zcela klíčová. Účastníci konference se shodli na tom, že strategická komunikace je nezbytná pro udržení demokratických hodnot a posílení důvěry občanů ve státní instituce. Nadstranická a autentická komunikace, která by měla být podporována vládou, musí zůstat oddělena od politické komunikace. Dalším krokem bude vyhodnocení Foltýnova působení, který v pozici stráví celkem šest měsíců. O tom, kam jsme se letos v oblasti strategické komunikace posunuli, se tedy dozvíme přibližně v listopadu tohoto roku.

Otakaru Foltýnovi jsme po konferenci za redakci CZ DEFENCE položili několik otázek:

Jakou roli hrají v rámci strategické komunikace bezpečnostní složky a armáda? Jaké otázky z této oblasti jsou předmětem strategické komunikace?

Role armády a bezpečnostních složek je ve zhoršené bezpečnostní situaci pochopitelně důležitá, ale stále jen podpůrná. Výkonná moc je v rukou volených politiků a tedy je z principu civilní, včetně kontroly nad komunikací. Předmětem strategické komunikace ale samozřejmě bude jak ruská agrese, tak i další bezpečnostní hrozby, včetně těch v informačním prostředí.

Strategická komunikace musí probíhat napříč resorty a měla by být, jak jste uvedl na konferenci, apolitická. V jakém časovém horizontu lze u nás tohoto stavu dosáhnout?

Vzhledem k tomu, že jsme začali zejména vůči ruským hrozbám s obrovským zpožděním, musíme si pohnout. Apolitičnost je přitom nezbytným předpokladem, aby systém zůstal zachován a nebyl novou vládou chápán jinak než jako standardní nástroj státu.

Kdo vytváří Stratcom, resp. vznikne nějaký návod/manuál, jak tuto komunikaci vytvářet?

Návrh je zodpovědností mojí, kontrola a samotná strategická komunikace je samozřejmě věcí vlády a státních institucí.

Hovoří se o klíčové roli sociálních médií, jakou roli mají ve strategické  komunikaci hrát veřejnoprávní média?

Z logiky jejich hlavní role jsou důležitá, nicméně musíme se přizpůsobit modernímu prostředí a tedy využít i sociální média. Podmínkou ovšem je, že i tam zachováme standardy, a to nejen ověřování informací, ale i dobré vůle.

Zdroj: CEVRO ARENA

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP