Strategický projekt pořízení až 77 tanků Leopard 2A8 pro AČR získává reálné kontury

 13. 06. 2024      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

V rámci materiálu Seznam strategických projektů Armády ČR byl vládě předložen a následně schválen plán jejich realizace na následující tři roky. Obsahem zmíněného dokumentu jsou čtyři projekty. V případě dvou již byly smlouvy uzavřeny – pásová BVP (CV90) a bojový letoun 5. generace (F-35). Zbývající dva projekty jsou pořízení hlavních bojových tanků (Leopard 2) a středních transportních letounů (Embraer C-390).

Definice strategického projektu a stav zakázek CV90 a F-35

Strategickým projektem AČR se rozumí víceletý projekt charakterizovaný souborem věcných, časových a finančních podmínek, který má zásadní dopad na obranyschopnost ČR a je v souladu se strategickými, koncepčními a plánovacími dokumenty schválenými vládou ČR. Výše výdajů na realizaci strategického projektu AČR odpovídá částce podle rozpočtových pravidel pro individuálně posuzované výdaje, které jsou účelově určené na financování konkrétní akce.

Pokud jde o BVP a F-35, detaily těchto projektů již byly komunikovány dostatečně. Zrekapitulujeme jen základní parametry. V případě BVP CV90, který armáda dostane 246 kusů v sedmi variantách, materiál uvádí realizaci v letech 2023–2030. Částka zahrnutá do fondu k financování tohoto strategického projektu činí 70,67 miliardy Kč vč. DPH a kromě smluvní ceny 59,71 miliardy Kč také zahrnuje rezervu pro započtení inflace a kurzového rizika ve výši 10,96 miliardy Kč. Materiál také uvádí, že důležitou smlouvu týkající se pozáručního servisu vozidel chce resort obrany uzavřít s poskytovatelem služeb nejpozději do dodání prvních vozidel, tedy do listopadu 2026.

Foto: Pásové bojové vozidlo pěchoty CV90 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Pásové bojové vozidlo pěchoty CV90 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Realizace projektu pořízení letounů F-35, kterých Vzdušné síly AČR obdrží 24 kusů, je plánována na roky 2024–2035. Ve fondu k financování projektu je částka 160,7 miliardy Kč vč. DPH, která se skládá z výdajů na kontrakt ve výši 105,9 miliardy Kč, 40,9 miliardy Kč na související výdaje v podobě infrastruktury a odvodu DPH za celý projekt, a kurzové rezervy ve výši 13,9 miliardy Kč. Podpora životního cyklu je zabezpečena po dobu pěti let od dodání prvního letounu v rámci smlouvy (2029-2034). V roce 2033 bude v souladu s pravidly Foreign Military Sales zahájeno jednání o následných smlouvách o pozáručním servisu, který bude plynule navazovat na končící servisní podporu podle stávající nabídky USA.

Foto: F-35 Lightning II | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: F-35 Lightning II | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Hlavní bojový tank AČR – Leopard 2A8 ve standardních verzích pro Bundeswehr

Vláda pověřila ministryni obrany Janu Černochovou vyjednáváním s německým ministerstvem obrany o dodávce hlavních bojových tanků (Main Battle Tanks) Leopard 2 dne 24. května 2023. Nyní probíhají jednání s Ministerstvem obrany SRN (MO SRN) o konkrétním způsobu a termínech realizace dodávek tanků Leopard 2A4 a 2A8, včetně profilu jeho financování, kde záměrem je zajištění dodávek MBT v letech 2024–2029, resp. při využití opce 2024–2030. Armáda s novou technikou počítá pro další tři desetiletí.

Foto: Německý tank Leopard 2A8 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Tank Leopard 2A8 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Materiál schválený vládou explicitně uvádí: „Jako MBT pro potřeby AČR se plánuje pořízení tanků Leopard 2A8 s vysokou ochranou osádky tanku, palebnou silou, manévrovatelností, pohyblivostí, průchodností a schopností překonávat vodní překážky až do hloubky čtyři metry. Dle předpokladů AČR bude pořízeno šest modifikací tanků v nejaktuálnějších verzích, zavedených standardně v armádě SRN. Národní specifika se týkají pouze vybavení komunikačními prostředky, kamuflážního nátěru a národních označení tanků.“

Tanky mají být pořízeny formou společného nákupu (Cooperative Procurement Arrangement, CPA), dohodou mezi několika zainteresovanými státy. Předmětem vyjednávání je především průmyslová spolupráce na projektu s cílem zajistit maximální bezpečnost dodávek, financování včetně případných zálohových plateb, smluvní zajištění dodávek jednotlivých modifikací tanků a model zajištění záručního a pozáručního servisu. Na vyjednávání je stanoven termín do 31. prosince 2024, a podle jeho výsledku pak bude vláda schvalovat přistoupení k existující německé rámcové dohodě či dohodám. 

AČR plánuje pořídit minimálně 61 MBT Leopard 2A8 v šesti modifikacích (zaručené plnění) s možností pořízení dalších 16 strojů (maximální plnění). Celkem se tedy jedná o pořízení až 77 kusů tanků v šesti modifikacích (bojová, velitelská, vyprošťovací, ženijní, mostní a pro výcvik řidičů). Podle materiálu by případné využití opce umožnilo vytvoření další tankové roty 73. tankového praporu: „Díky tomu by bylo možné zabezpečit pro obě brigádní úkolová uskupení AČR těžký element (dvě tankové roty) a splnit tak požadavky NATO na strukturu těžké a střední brigády.“

Foto: AČR plánuje pořídit minimálně 61 MBT Leopard 2A8 v šesti modifikacích (zaručené plnění) s možností pořízení dalších 16 strojů (maximální plnění) | CZ DEFENCE
Foto: AČR plánuje pořídit minimálně 61 MBT Leopard 2A8 v šesti modifikacích (zaručené plnění) s možností pořízení dalších 16 strojů (maximální plnění) | CZ DEFENCE

Předpokládaná cena je uvedena v rozmezí 39,8–52,1 miliardy Kč vč. DPH podle míry plnění, a protože budou platby realizovány v eurech, podobně jako u předchozích strategických projektů budou muset prostředky rezervované pro tento nákup zahrnovat také částku pro kurzové riziko. Vliv na konečnou zaplacenou částku bude mít také rozložení financování v čase a inflace. Podle dosavadních informací z jednání je předpokládaná záloha ve výši kolem 30 %.

Průmyslová spolupráce bude zajištěna přímo mezi MO a KNDS Deutschland

Ministerstvo obrany ve vládě předloženém materiálu zdůrazňuje význam průmyslové spolupráce a zájem na zachování schopností, rozvoje kapacit a konkurenceschopnosti domácího obranného průmyslu: „Do subdodávek a zajištění životního cyklu na území ČR pro projekt MBT je plánováno zapojit domácí průmysl, aby byla v souladu s podstatnými bezpečnostními zájmy státu zajištěna bezpečnost dodávek pro podporu činnosti ozbrojených sil ČR.“ Současně uvádí, že podle informace od MO SRN není možné zakomponovat oblast průmyslové spolupráce do dodatku k rámcové dohodě či rámcovým dohodám na pořízení tanků, a tuto oblast chce řešit samostatným ujednáním s výrobcem tanků, jímž je společnost KNDS Deutschland (dříve Kraus-Maffei Wegmann, KMW).

Servisní smlouva týkající se pozáručního servisu tanků Leopard 2A8 má být, stejně jako v případě BVP CV90, uzavřena do doby dodání prvních vozidel (rok 2027). „Pořízení munice pro zabezpečení výcviku a vytvoření zásob bude řešena prostřednictvím samostatných smluv, navazujících na připravované smlouvy na dodávky munice pro již zavedené tanky Leopard 2A4,“ – oba tanky jsou vyzbrojené kanónem ráže 120 mm, liší se délkou hlavně – moderní Leopard 2A8 má kanón Rh-120 L/55 o déle 55 ráží, starší Leopard 2A4 kanón Rh-120 L/44 o délce 44 ráží.

Leopard 2A4 urychlí naplňování Capability Targets

Materiál také připomíná dar německé vlády v rámci tzv. kruhové výměny. AČR již provozuje 14 tanků typu Leopard 2A4, a dalších 14 bude dodáno v letech 2024–2025, a přibudou rovněž dva vyprošťovací tanky na stejné platformě, Büffel 3. Kromě toho Německo České republice nabídlo možnost akvizice stejného počtu těchto tanků podle stejných podmínek: „Dar a akvizice MBT od SRN zajistí, že AČR bude do konce roku 2025 disponovat celkem 42 MBT Leopard 2A4, což výrazně zvýší schopnosti tankového vojska ještě před dodávkou nových MBT Leopard 2A8 a urychlí naplňování Capabilty Targets týkajícího se vybudování těžké brigády.“

Po zavedení Leopardu 2A8 armáda s tanky Leopard 2A4 nadále počítá pro přípravu jednotek Aktivní zálohy, výcvik nových vojáků a také jako s operační zálohou, přičemž vyzdvihuje zmíněnou standardizovanou ráži hlavní zbraně. 

Dohoda o přistoupení schválena, materiál o podmínkách nákupu bude do konce roku

Ministryně obrany Jana Černochová ve čtvrtek 6. června uvedla pro ČTK, že v řádu týdnů by měla vláda schvalovat dohodu o přistoupení ke společnému pořízení (CPA, Cooperative Procurement Agreement) tanků Leopard 2A8: „Projekt na pořízení hlavních bojových tanků Leopard 2A8 se nám podařilo posunout a měli bychom někdy v následujících týdnech dát schválit na vládu tzv. dohodu o přistoupení ke společnému pořízení tanků. Ještě nejde o samotné uzavření smlouvy, tu bychom chtěli uzavřít někdy do konce roku 2024.“ Vláda pak přistoupení k dohodě schválila včera, 12. června. 

V tiskové zprávě k tomu resort obrany uvádí následující: „Dohoda CPA stanovuje podmínky spolupráce účastnických států a ministerstvo obrany ji uzavře v příštích týdnech. Vláda souhlasem s přistoupením k tomuto ujednání schválila zahájení vyjednávání a uskutečnění kroků směřujících k přistoupení k rámcové dohodě na pořízení hlavního bojového tanku. CPA usnadňuje, urychluje a zlevňuje pořízení tanků díky množstevní slevě. Úsporu také přinese to, že budou minimalizovány rozdíly mezi národními verzemi. Další výhodou pro ČR bude, že připojením k již Německem vyjednané rámcové smlouvě významně ubude administrativní zátěž.“

Předpokládanou cenu komentovala ministryně obrany jen rámcově a řekla, že bude podobná jako při nákupu BVP CV90, tedy spíše při horní hranici výše uvedeného rozmezí podle zvoleného plnění: „V budoucnu by naši vojáci měli mít 77 (tanků) 2A8 těch nových a 45 (tanků) 2A4,“ sdělila ministryně, která tím znovu potvrdila zájem o nákup 15 tanků Leopard 2A4, které České republice nabízí Německo. Včerejší tisková zpráva pak k tomuto tématu říká: „Předpokládané výdaje za 61 tanků jsou ve výši 39,8 miliardy korun včetně DPH, za 77 tanků pak 52,1 miliardy korun. O tempu financování se bude ještě vyjednávat.“

Střední dopravní letoun C-390 Millennium

KVAČR 2035 také identifikuje dlouhodobou potřebu pořízení dvou kusů středních transportních letounů, tj. letounů, které jsou schopny přepravit náklad nad patnáct tun na strategickou vzdálenost a na místě přistát při použití taktických postupů. Na základě výstupů studie proveditelnosti zpracovanou ministerstvem obrany bylo zahájeno jednání o možném pořízení dvou kusů letounů C-390 Millennium s potřebným vybavením a podporou od brazilské společnosti Empresa Brasileirade Aeronáutica S.A. – do jeho výroby je zapojena společnost Aero Vodochody AEROSPACE.

Foto: Embraer KC-390 Millennium na letošních NATO Days | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Embraer KC-390 Millennium | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Resort obrany plánuje celkové náklady na pořízení dvou kusů ve výši 13,99 miliardy Kč vč. DPH, včetně kurzového rizika. Nabídka dodavatele má být předložena do konce 3. čtvrtletí tohoto roku a dodání prvního letounu je plánováno v roce 2025. Provoz letounů této kategorie si vyžádá úpravy a výstavbu infrastruktury na letišti Praha Kbely.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR, KNDS

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP