STV GROUP navzdory pandemii zachovává výrobu a pomáhá s rouškami

 03. 04. 2020      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Současné potíže vyvolané šířením nákazy COVID-19 mají zásadní vliv nejen na jednotlivce a domácnosti, ale i na chod mnoha domácích společností, z nichž některé firmy včetně těch výrobních musely výrazně omezit svoji činnost. V poličském areálu, který STV GROUP sdílí mimo jiné i se svou sesterskou společností Poličské strojírny, se neustále pohybují stovky lidí, a to samo o sobě je kvůli vysoké infekčnosti nového typu koronaviru velkým rizikem, jehož podcenění by se mohlo negativně odrazit na chodu společností.

Proto, ihned po vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR, byla přijata vlastníkem společnosti přísná preventivní opatření týkající se nejen zde působících zaměstnanců, ale také široké sítě dodavatelů, kteří denně do areálu vstupují. Zaměstnancům, jejichž práce není spjata přímo s fyzickou činností výrobě, byla umožněna práce z domova a pro pracovníky ve výrobě byla přijata taková opatření, aby se možnost rozšíření COVID-19 zcela minimalizovala.

ití roušek v areálu STV GROUP v Hajništi
Foto: Šití roušek v areálu STV GROUP v Hajništi | STV GROUP

V jiné části republiky, na severu Čech u Nového Města pod Smrkem, leží další rozlehlý areál STV GROUP. I zde díky včasné a důkladné prevenci jsou zaměstnanci zatím zdraví a výroba běží ve standardním režimu. Pracovníci STV GROUP však využili dodatečného vybavení, které mají k dispozici, a začali dobrovolně šít dnes tak nedostatkové roušky, které následně rozdávají i ve svému okolí tam, kde jsou nejvíce potřeba. Zatím předali desítky ústenek do Domova důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem a místostarostovi Nového Města pod Smrkem. „Nynější situace nemá obdoby a je složitá pro úplně všechny.

Předávání roušek v Domově důchodců Jindřichovice pod Smrkem
Foto: Předávání roušek v Domově důchodců Jindřichovice pod Smrkem | STV GROUP

Nejdůležitější věcí je pro nás pochopitelně ochrana zdraví našich zaměstnanců a jejich rodin. Mají proto na pracovištích dostatek ochranných pomůcek, roušek a respirátorů, abychom co nejvíce snížili riziko nákazy a zároveň naši zaměstnanci mohli normálně chodit do práce a dostávat mzdu. Protože ale vidíme, že i mnoho z lidí mimo náš podnik trpí nedostatkem těchto základních ochranných pomůcek, rozhodli jsme se jako dobří sousedé část našich kapacit využít pro šití stovek roušek, které rozdáváme v regionu, kde podnikáme,“ sdělil Martin Vondráček, ředitel Úseku výroby munice, výbušnin a delaborace STV GROUP.

Předávání roušek místostarostovi Nového Města pod Smrkem
Foto: Předávání roušek místostarostovi Nového Města pod Smrkem | STV GROUP

Díky včasnému jednání tak STV GROUP a její sesterské společnosti mohou zatím nadále vykonávat výrobní činnost jako za běžných okolností, zabezpečit práci svým zaměstnancům a plnit závazky vůči Ministerstvu obrany České republiky dalším partnerům v tuzemsku i zahraničí.

Skupina firem patřících do holdingu STV INVEST mezi něž se řadí STV GROUP, STV TECHNOLOGY nebo Poličské strojírny, patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v Poličce a okolí. STV GROUP je pak jedním z klíčových dodavatelů rezortu Ministerstva obrany České republiky, akviziční agentury NATO Support and Procurement Agency (NSPA), a dalších vládních organizací a soukromých subjektů v NATO, Evropské unii i mimo ni. 

Ve svém hlavním výrobním závodě v Poličce STV GROUP vyrábí vše od malorážových po velkorážové náboje, ženijní náložky, plastické trhaviny a ruční zbraně. V areálu provozuje také moderní servisní haly, kde jsou opravovány a modernizovány různé typy vojenské techniky jako hlavní bojové tanky, bojová vozidla pěchoty nebo dělostřelecké systémy. STV GROUP aktuálně zajišťuje pro Armádu České republiky například opravy vozidel BVP-2, dodávky tankové munice v ráži 125 mm nebo dodávky vojenských uniforem. STV GROUP, která je dnes největším výrobcem velkorážové munice v České republice, letos navíc slaví významný historický milník, a to plných sto let od zahájení výroby velkorážové munice v Poličce. 

Opravy techniky AČR v Poličce
Foto: Opravy techniky AČR v Poličce | STV GROUP

Do budoucna chce společnost přizpůsobovat a rozšiřovat svůj výrobní program a používané technologie tak, aby dokázala pokrýt zejména potřeby AČR, které budou vyplývat z její plánované modernizace. STV GROUP je tak připravena nabídnout své zkušenosti a kapacity například pro úspěšné zavedení nových zbraňových systémů jako chystaná bojová vozidla pěchoty nebo děla ráže 155 mm NATO, a to včetně výroby munice pro ně.  Ve spolupráci s americkým výrobcem Oshkosh Defense STV GROUP nabízí Ministerstvu obrany moderní lehká taktická vozidla JLTV, která by mohla nahradit zastarávající IVECO, a rovněž společnost bude připravena zabezpečit očekávanou obměnu překonaných terénních automobilů Land Rover Defender a UAZ.

 Autor: Petr Svoboda

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP