Technické zhodnocení T-72M4 CZ - současný stav a budoucí vize

 18. 12. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Německo v rámci pomoci zemím, které poskytly svou vojenskou techniku bojující Ukrajině, nabídlo v první polovině tohoto roku Česku darem 14 tanků Leopard 2 A4 a jeden vyprošťovací tank na stejné platformě. Ministryně obrany pak 18. května 2022 oznámila, že se s německou ministryní obrany Christine Lambrechtovou na výše uvedeném daru dohodla a doplnila, že obě strany zároveň začnou jednat o možnosti pořídit pro Armádu ČR v dalších letech až 50 tanků nejmodernější verze 2 A7+. Zástupci Ministerstva obrany ČR následně 11. října podepsali s německými partnery sérii smluv, vztahujících se k dodávce darovaných tanků Leopard pro Armádu ČR a první kus tanku Leopard 2 A4 by pak měl k našim tankistům do Přáslavic dorazit již za pár dní. Darované tanky Leopard 2 A4 budou v první fázi sloužit především k výcviku českých osádek, které si budou muset zvyknout na nové standardy a postupy při ovládání tanku i vedení bojové činnosti. Náš 73. tankový prapor má v současné době ve výzbroji tanky T-72M4 CZ, které nyní procházejí technickým zhodnocením. Ve výzbroji útvaru pak tyto tanky zůstanou do té doby, než budou nahrazeny novými hlavními bojovými tanky, tedy zřejmě již avizovanými tanky Leopard 2 A7 či Leopard 2 A7+. Kolem technického zhodnocení modernizovaných tanků T-72M4 CZ se za poslední dobu v médiích objevila spousta různých teorií a fabulací, proto si pojďme v následujícím článku původní modernizaci tanků T-72M4 CZ a nynější technické zhodnocení těchto tanků blíže přiblížit.

CzechLion2019_nacvik156Foto: T-72M4 CZ | mjr. Ladislav Kabát

Tank T-72M4 CZ je českou komplexní modernizací původního sovětského tanku T-72. Tato modernizace zvýšila palebnou sílu vedením účinné palby z místa i za pohybu pomocí nového systému řízení palby, zvýšil se také účinek podkaliberní munice díky zcela novému podkalibernímu náboji. Součástí modernizace bylo také sofistikovanější zařízení pro pozorování ve dne i v noci. Nová pohonná jednotka a úprava podvozku pak výrazně přispěla ke zvýšení pohyblivosti a manévrovatelnosti tanku. Posílena byla také pasivní a aktivní ochrana tanku v boji, a to přidáním dynamické ochrany (reaktivní pancíř) korby a věže, došlo k celkovému zesílení pancéřování a úpravě korby. Implementován byl systém detekce a indikace laserového ozáření, vystřelovací zadýmovací zařízení a ochranný maskovací systém (proti vizuálnímu, infra a radiolokačnímu průzkumu). Pro zvýšení bezpečí a pohodlí posádky bylo namontováno nové vnitřní hovorové zařízení (VHZ), nové prostředky vnějšího spojení (VKVradiostanice), systém pozemní navigace (inerciální + družicová), elektrická instalace Raychem, antiexplozní protipožární zařízení, nové ohřívače a topení apod. Modernizaci schválila vláda České republiky v roce 1994, kdy se původně rozhodlo o modernizaci 353 tanků. Bezpečnostní situace se po vstupu ČR do NATO změnila a původně plánovaný počet modernizovaných tanků postupně klesal, nejdříve na 140 kusů a pak až na pouhých 33 kusů. Od roku 2003 do 2005 pak bylo v tehdejším státním podniku VOP025 vyrobeno celkem 27 ks tanku bojového (označení T-72M4CZ), 3 ks tanku velitelského (označení T-72M4CZ VV) a  3 ks tanku vyprošťovacího (označení VT-72M4CZ).

Od doby, co byl modernizovaný tank T-72M4 CZ zaveden do výzbroje armády ČR neproběhla žádná ani dílčí inovace nebo modernizace. Jelikož byl projekt technického řešení modernizace ukončen před rokem 2000 a s ohledem na fakt, jakým tempem probíhá vývoj ve všech oblastech (především v elektrotechnice, komunikačních systémech a ostatních technických oborech), nastala situace, že některé komponenty a systémy se staly postupem času nedostupnými resp. neopravitelnými a jednotlivé tanky T-72M4 CZ se tak potýkaly s provozními problémy a počet plně funkčních tanků (systém řízení palby apod.) byste dnes spočítali na prstech jedné ruky.  

V září 2020 byla se státním podnikem VOP CZ podepsána smlouva na tzv. technické zhodnocení (TZ) tanku T-72M4 CZ. Bohužel z původně navrhovaného rozsahu projektu byla z důvodu omezených financí vypuštěna pohonná jednotka. Cílem technického zhodnocení je pak prostřednictvím výměny určitých přesně definovaných komponentů či podsystémů vyřešit problém s nedostupností náhradních dílů, které jsou neopravitelné a na trhu se již nevyskytují z důvodu již zmíněného technického stáří nebo ukončení výroby. Nejedná se tedy o modernizaci, kdy se mění celé systémy laicky řečeno „kus za kus“, kdy by měl být nový systém o několik úrovní efektivnější/modernější. V rámci technického zhodnocení jde především o zachování stávajících systémů, popřípadě zlepšení některých specifických dílčích vlastností, kdy se mění pouze definované komponenty, pro něž již na trhu nejsou náhradní díly. Zároveň bude realizací projektu dosaženo zvýšení základních parametrů přežití na bojišti i po roce 2026.

U systému řízení palby od společnosti Leonardo S.p.A (Itálie), budou např. nahrazeny komponenty pozorovací jednotky velitele a střelce pro lepší detekci cíle ve dne i v noci. Jedná se především o tzv. InfraRed kamery, ovládací panely IR kamery, OLED displeje, kabeláže, gyroskop aj. Systém stávajícího protipožárního zařízení (PPZ) bude nahrazen modernizovaným systémem s kratší reakční dobou po zjištění požáru a kratší dobou uhašení požáru a zároveň bude systém splňovat nejnovější legislativní požadavky. Na tomto řešení VOP CZ spolupracuje se společností Kidde Deugra Brandschutzsysteme GmbH (Německo).

V rámci komunikačních systémů se pak u technického zhodnocení tanků řeší vnitřní datové spojení tanku a zároveň bojový vozidlový informační systém BVIS/V (SAMET, velitelský). Jde o vylepšení HW a SW prostředků pro zvýšení výkonu vnitřního datového spojení tanku. HW i SW jsou vojenský materiál pracující s informacemi utajovaného charakteru ve smyslu práce se signály, zprávami, mapovými podklady a polohou tanku, umožňuje identifikaci polohy vlastních jednotek, umožňuje navigaci tanku a sbírá a vyhodnocuje diagnostická data vozidla např. informace o munici, stavu PHM, poruchy vozidla apod. V oblasti komunikace spolupracuje s radiostanicemi HARRIS a všemi ostatními systémy tanku. Součástí tohoto balíku je také vnitřní hovorové zařízení (VICM), které musí být kompatibilní s ostatními částmi komunikačního systému vozidla. Na této části projektu probíhá spolupráce se společnostmi Delinfo, spol. s r.o. , LPP s.r.o. , Mesit asd, s.r.o., Akermann Electronic Praha, spol. s r.o., Optokon a.s. a  INTERLINK CS, spol. s r.o.

Významným milníkem technického zhodnocení jsou pak podnikové, kontrolní a zkrácené vojskové zkoušky, jejichž cílem je ověřit smluvní parametry a celkovou funkčnost všech systému včetně částí, kterých se TZ týká bezprostředně anebo na toto zhodnocení mají vazbu. Dle harmonogramu se předpokládá zahájení programu zkoušek v dubnu 2023 a jeho ukončení zkrácenými vojskovými zkouškami do konce srpna 2023. V průběhu programu zkoušek budou provedeny podnikové a kontrolní zkoušky u 1 ks velitelského a 1 ks bojového tanku. Především z důvodů ověření funkčnosti komunikačních systémů se pak zkrácené vojskové zkoušky budou provádět v součinnosti 1 ks velitelského tanku a 3 ks bojových tanků.

Po ověření všech parametrů a kladném výsledku všech zkoušek budou tyto 4 kusy tanků T-72M4 CZ předány uživateli, tedy 73. tankovému praporu, a následně by se mělo začít intenzivně pracovat na všech zbývajících tancích.

Součástí předmětu plnění zakázky je také aktualizace technických podmínek, provozní dokumentace, školení obsluhy a personálů, dodávka definovaných náhradních dílů.

Doufejme tedy, že vše půjde podle výše uvedeného harmonogramu a tanky T-72M4 CZ tak budou schopny plnohodnotného nasazení do doby, nežli k našim tankistům dorazí slíbené nové stroje.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR, VOP CZ

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP