Tommy Gustafsson-Rask: Jsem stále optimista, Česká republika ví, že nová BVP potřebuje nejen její armáda, ale také její průmysl

 01. 04. 2022      kategorie: Rozhovory
Přidat na Seznam.cz

Společnost BAE Systems patří mezi tři společnosti, které v roce 2021 podaly nabídky na dodávku obrněných vozidlech pěchoty pro českou armádu. Mezitím došlo k vyřazení všech nabídek, které podle Ministerstva obrany nesplňovaly všechny náležitosti, došlo ke změně na postu ministra obrany, a čeká se na rozhodnutí, jak, a zda vůbec, bude zakázka pokračovat dále. Generální ředitel BAE Systems Tommy Gustafsson-Rask přesto stále věří, že česká armáda celý proces dokončí a vítězné vozidlo pro české vojáky vybere. 

Jste stále optimista v tom, že proces bude dokončen a ministerstvo obrany vyhlásí vítěze?

Někdy je velmi těžké vyznat se ve všech zprávách a informacích, které směrem k nám putují. Věřím ale, že je v zájmu České republiky, české armády a českých vojáků, aby již nejezdili v padesát let staré, nevyhovující technice, ale aby měli moderní a bezpečná vozidla, která patří do tohoto století. Jsem proto optimista, že výběr bude nakonec dokončen. 

Tommy MkIV, 5Foto: Tommy Gustafsson-Rask, generální ředitel BAE Systems Hägglunds | BAE Systems

Přesto se zdá, že ještě nějakou dobu se celá věc nehne kupředu. Alespoň dle slov ministryně Černochové.

Já paní ministryni rozumím v tom, že než udělá zásadní rozhodnutí, chce se s celou věcí důkladně seznámit. Dokonce mám pochopení také pro její rozhodnutí získat právní stanovisko k dalšímu postupu. Myslím ale, že je velká škoda ztrácet čas. Šlo, a stále jde, na jedné straně analyzovat, na druhé straně nemeškat a požádat všechny uchazeče, aby předložili aktualizovanou nabídku. V případě negativního stanoviska právníků je možné proces vždy zastavit, v případě positivního stanoviska již ale ztracený čas dohnat nepůjde a chybět bude doslova každý den. 

BAE Systems je tedy připravena doručit na ministerstvo novou nabídku? Opraví věci, kvůli kterým byla její nabídka vyloučena v minulém kole?

My se především s tvrzením, že naše nabídka byla podána ve stavu, který neumožnil její vyhodnocení, zásadně neshodujeme. Byli jsme a stále jsme přesvědčeni o tom, že námi podaná nabídka splňovala všechny požadované parametry a bylo možné ji „obodovat“ a následně vyhodnotit. Jsme ale samozřejmě – i přes tuto křivdu, jak to vnímáme my – připraveni poslat aktualizovanou nabídku. Je ale potřeba myslet na čas. 

Je skutečně potřeba tolik pospíchat? Nebylo by naopak lepší domluvit se s ministerstvem obrany na širším časovém rámci, který by umožnil případné nesrovnalosti jak v procesu, tak v nabídkách odstranit?

Časový rámec je zcela v rukách ministerstva obrany. To není věc, kterou bychom my určovali nebo ovlivňovali. Je ale potřeba říci, že cenové nabídky, které všichni uchazeči podali, jsou platné do konce června tohoto roku. Obávám se, že pokud se lhůty budou zásadněji natahovat, a budou se podávat nové nabídky, může se to projevit v cenách vozidel. Je potřeba uvědomit si, že všechny vstupní ceny od doby podání nabídky zásadně vzrostly. A naši dodavatelé, včetně těch českých, již nebudou schopni držet stejné ceny. I to je potřeba vzít při rozhodování v potaz. 

Nejste z celého procesu výběru přece jen rozpačití? Dá se srovnat s jinými, ve kterých jste v posledních letech byli zapojeni? 

Nebyl bych vůbec tolik kritický. Celý tendr byl připraven a veden velmi profesionálně. Z našeho pohledu, i ve srovnání s jinými soutěžemi, kterých jsme se v nedávné době účastnili, si Česká republika vedla dobře a projektový tým měl vše kvalitně připraveno. Mohli jsme mít v některých momentech jiný pohled na určité detaily, ale tak je tomu vždy a neznamená to, že by z našeho pohledu bylo něco špatně.

Přesto ale vítěz vybrán nebyl, a možná ani nebude. 

To bych ale nedával na vrub projektovému týmu. Mohu-li to tak říci, do toho promluvila především politika. Jsem přesvědčen o tom, že rozhodnuto mohlo být již dříve. Chyběla ale politická vůle. Samozřejmě, že výběru vůbec nepomohly volby a změna politické reprezentace. V takové situaci se věci vždy na nějakou dobu zastaví, nebo zásadně zbrzdí. To je logické a známe to i z jiných tendrů. Prostě se tu sešlo více věcí dohromady. 

Přesto ale, pokud se podíváme na Slovensko, kde jste v nedávné době také podali nabídku, tam jsou v celém procesu mnohem rychlejší.

Ano, Slovenská republika zvolila jiný model pro akvizici a zdá se, že rozhodnuto bude již tento rok. Nutno ale podotknout, že ten proces je velmi rychlý. Domnívám se, že Slovensko sdílelo informace s Českou republikou, a tak mohlo tak využít kus práce, který zde byl před tím udělán. A Slovensko také nepracovalo s velkým množstvím požadavků. Srovnávat tedy časovou osu v obou případech není úplně přesné. 

BAE Systems se v posledních měsících velmi dařilo. Postupně jste oznámili zakázky v Evropě v hodnotě převyšující 1,5 miliardy EURO. A opakovaně jste dávali najevo, že pro jejich realizaci hledáte strategické partnery, mimo jiné v České republice. Co bude nyní, když stále není vybráno? 

Máme za sebou skutečně velmi úspěšné období a nasmlouvanou práci na mnoho let dopředu. Je to potvrzení kvality našich vozidel. CV90 je prostě v globálním měřítku extrémně kvalitní a úspěšné vozidlo, které navíc prošlo zátěží v boji, kde se osvědčilo. Tyto objednávky navíc podpoří další rozvoj CV90. Jsme za důvěru našich klientů upřímně velmi rádi. A jsme také rádi, že to znamená další partnerství při spolupráci napříč Evropou. Již dnes je mezi našimi partnery mnoho českých společností, a věříme, že další se na seznamu objeví. Naše nabídka obsahovala velmi sofistikovanou formu spolupráce s českým průmyslem. Velmi rádi bychom ji naplnili. 

Znamená to tedy, že naplníte oněch požadovaných 40 % přímé průmyslové spolupráce v ČR?

Naše nabídka byla v tomto ohledu vstřícnější a oněch požadovaných čtyřicet procent překračovala. Ale myslím, že to není jen v čísle. Náš koncept byl založen na tom, že český průmysl bude hrát v celé zakázce zásadní roli, nebude jen „montovnou“, ale bude mít skutečnou přidanou hodnotu. Vozidla zde budou vznikat. Také tady bude jejich další rozvoj a vývoj, pomůžeme s kompetencí pro jejich podporu a vývoj v České republice. Chtěli jsme pomoci českému obrannému průmyslu se znovu nadechnout. Vlastně uzavřít onen pomyslný kruh, který nás spojuje. 

Přiznám se, že tomu úplně nerozumím. Kruh, který spojuje Českou republiku a Švédsko?  

Kruh, který spojuje BAE Hägglunds a Českou republiku. Málo se ví, že výroba našich bojových vozidel pěchoty je založena na českém tanku. Ten příběh je starý již více než 70 let, a vypráví o spolupráci obou zemí. A také o spolupráci mezi naší továrnou a českou výrobou.  A vlastně odstartoval naši průmyslovou výrobu v tomto segmentu. Návrat výroby BVP do ČR by tak byl oním symbolickým uzavřením kruhu. Již dnes spolupracujeme také s akademickou obcí – kupříkladu s ČVUT v oblasti kybernetické ochrany vozidel. A rozjednáno máme mnoho dalších konkrétních příležitostí. Opravdu věříme, že tak jak kdysi český tank pomohl nastartovat výrobu u nás, můžeme dnes my pomoci obnovit celý cyklus výzkumu, vývoje, produkce a správy v České republice. A to nejen pro ČR, ale také pro další trhy. Dveře jsou naším prostřednictvím velmi široce otevřeny. 

Vrátím se ještě jednou k mé první otázce. I po tom všem zůstáváte optimistou, že česká republika bude mít brzy nová bojová vozidla pěchoty?

Po tom všem, po celém tom procesu, by bylo velkou škodou, kdyby tomu bylo jinak. Nejhorší, co by se pro ČR mohlo stát, by bylo celý proces nyní ukončit. To by nebyl dobrý vzkaz pro případné další projekty. Nebyl by to dobrý vzkaz pro českou armádu ani pro spojence, pro NATO a vůči závazkům, ke kterým se Česká republika zavázala. Byl by to extrémně nepříjemný vzkaz pro český obranný průmysl, protože zakázka se dotýká tisíců pracovních míst v desítkách firem. Pro mnohé je její realizace otázkou dalšího přežití a rozvoje. A mnohé, obzvláště v dnešní pohnuté době, si nemohou dovolit čekat další roky, jak to celé bude. Byl by to ale také nešťastný vzkaz pro české odborníky, akademiky a inženýry, kteří v realizaci projektu vidí příležitosti. Máme ohromný zájem o náš koncept the Global Battle Lab, který bychom chtěli v ČR realizovat. Pro toto vše myslím, že optimistou jsem stále nejen já, ale především mnoho našich českých přátel. Protože především pro ně je to otázka zásadní.

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP