Rozhovor s prezidentem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

 04. 10. 2021      kategorie: Rozhovory
Přidat na Seznam.cz

Přinášíme vám rozhovor s prezidentem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky (AOBP) Jiřím Hynkem, ve kterém jsme se zeptali nejen ohledně nadcházejícího mezinárodního veletrhu obranné a bezpečností techniky IDET, ale padly i další otázky týkající se českého obranného a bezpečnostního průmyslu.

hynek2021
Foto: Prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky (AOBP) Jiří Hynek | AOBP

Po dvou letech se v Brně uskuteční mezinárodní veletrh obranné a bezpečností techniky IDET a spolu s ním také doprovodné veletrhy ISET a PYROS. Nakonec i přes přetrvávající pandemii covid-19. Jak se na veletrh těšíte a jak podle vás bude probíhat? Neměl se radši odložit, tak jako spousta jiných veletrhů? 

Určitě jsem moc rád, že se veletrh uskuteční. Další odložení by nemělo smysl, po tak dlouhé době už je skutečně potřeba osobní kontakt. Samozřejmě se nesmí hazardovat se zdravím lidí, ale epidemiologická situace u nás se zlepšuje a umožňuje konání celé řady všelijakých akcí. Veletrh IDET se také řídí hygienickými pravidly, aby vše mohlo proběhnout, pokud možno, bezproblémově. Věřím, že za rozumných podmínek je správné, že se veletrh uskuteční. Český obranný průmysl veletrhy, konference a další proexportní aktivity potřebuje, o tom není sporu.

Na co se mohou návštěvníci letošního IDETu těšit? Nebude kvůli covidu veletrh „chudší“ než v předešlých letech? A zúčastníte se jej také vy jako Asociace?

Už nyní mohu s jistotou prohlásit, že dorazí zahraniční delegace z několika kontinentů. Přesný počet zatím nevíme, přeci jenom situace ve světě se stále mění s každým týdnem, ne-li dnem. Měly by ale dorazit zahraniční delegace ze zemí Evropské unie, severní Afriky a Blízkého východu, jižní a jihovýchodní Asie či Severní Ameriky. My jako AOBP budeme mít na IDETu vlastní stánek, a to společně s našimi slovenskými protějšky ZBOP (Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu). AOBP také letos přichystala jednu novinku – Start-up Innovotion Pavilion, v rámci kterého se na samostatném stánku představí pět inovativních začínajících českých firem z oblasti obranných a bezpečnostních technologií. Všech pět vystavujících start-upů jsem představoval ve vašem magazínu nedávno. Pokud dáte na mé doporučení, rád bych vás pozval na veletrh IDET, který slibuje zajímavou a poučnou podívanou.

DSC_2023m
Foto: Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET se v letošním roce uskuteční v termínu 6.–8. října 2021. | Veletrhy Brno, a.s. / CC BY NC-ND

Po celou dobu pandemie jste často psal o tom, jakým způsobem ovlivnila a stále ovlivňuje obranný a bezpečnostní průmysl. Jak si v nelehké době, zejména minulý rok a letošní jaro, vedl český průmysl?

Je to tak, vesměs celý svět byl pandemií poznamenán, Česko nevyjímaje. Samotná pandemie i řada často měnících se vládních opatření ovlivňovaly jak činnost Asociace, tak našich členských firem. Nicméně, s radostí musím konstatovat, že i přes veškeré obtíže si český obranný a bezpečnostní průmysl vedl nadmíru dobře, dokonce paradoxně lépe než v letech předchozích. Což je dobrá zpráva především z toho důvodu, že se ukazuje, jak nesmírně důležité toto odvětví je pro chod státu, a to jak v době klidu, tak především v době krize, kterou nemusí být nutně válka, ale třeba energetická či potravinová krize nebo právě pandemie. Teď je potřeba, aby si to uvědomili i ti povolaní, brali to v potaz a konali podle toho. I přes mnoho problémů způsobených pandemií trvám na tom, že bezpečnost je stále na prvním místě. Proto předpokládám, že např. v rámci armádních rozpočtů nenastanou velké změny.

Platila většinově proexportní orientace českého obranného a bezpečnostního průmyslu i v průběhu pandemie?

I nadále platí, že vývoz tvoří okolo 90 procent produkce českého obranného a bezpečnostního průmyslu. Silný export obranného průmyslu má navíc několik nesporných výhod – jednou je samozřejmě nezanedbatelný ekonomický přínos, který je pro stát v současné situaci obzvlášť důležitý, druhou je fakt, že obranný průmysl pomáhá udržet výrobní schopnosti firem zabývající se obrannou a bezpečnostní technikou, a právě ty může stát v případě krize využít ve svůj prospěch. A k tomu všemu platí, že obranný průmysl produkuje výrobky s vysokou přidanou hodnotou. I přesto je však stále potřeba pracovat na řadě překážek, které průmyslu ať už stát, nebo Evropská unie hází pod nohy. Dost dlouho bychom mohli mluvit o licencích, ať už exportních nebo tranzitních. A obávám se, že vzhledem k současnému stavu věcí se o nich ještě dlouho bavit budeme.

Jste odborníkem v oblasti obrany a bezpečnosti už řadu let, navíc letos přesně deset let úspěšně vedete Asociaci obranného a bezpečnostního průmyslu, která nedávno přesáhla hranici 130 členů. Neštve vás někdy, když odborníci vidí řešení problémů, ale politici je neposlouchají? Nechtěl byste sám mít možnost do věcí více mluvit, a to nejenom z pozice odborníka, ale také politika?

Máte pravdu, že člověk často cítí bezmoc, když vidí některá politická rozhodnutí a sám přitom ví, že kdyby měl tu možnost, dělal by to úplně jinak a snad i lépe. Je mi šedesát let, mám dostatek znalostí a zkušeností měnit věci k lepšímu, ale zároveň ještě dostatek elánu to dokázat. A příliš se mi nelíbí, do čeho moje děti vyrůstají. Proto jdu do politiky s cílem měnit naše životy k lepšímu a uchovat si čistý štít. Jsem lídrem kandidátky hnutí Přísaha v Praze. Své odborné znalosti a odborné zkušenosti jsem využil při tvorbě volebního programu hnutí, do části Obrana a bezpečnost. Právo bránit svůj život, vyzbrojená a akceschopná armáda, silný domácí průmysl, zastavení nelegální migrace, energetická a potravinová soběstačnost – to je aspoň výčet toho, co v této oblasti považuji za důležité. Můj pohled na tuto oblast nejlépe vystihuje výrok prvorepublikového ministra národní obrany Františka Machníka: „… aby přátelé i nepřátelé viděli, že svůj stát máme rádi, a že k jeho obraně jsme rozhodni učiniti vše.“

Máte vy sám nějaké přání do letošních voleb?

Já si osobně nejvíce vážím svobody, a to v celé její šíři. Kdysi velitel 1. divize čsl. legií v Rusku plk. Josef Jiří Švec pravil: „Svobody je hoden ne ten, kdo ji dobyl, ale kdo si ji dokáže uchovat.“ Svobodu nám dobyli naši předci, je na nás, abychom si ji dokázali uchovat. Já pro to udělám vše. Chtěl bych tedy závěrem všechny spoluobčany vyzvat, aby přišli v pátek a v sobotu k volbám, bez ohledu na to, komu hodí svůj hlas. Volby jsou kořením demokracie a já bohužel pamatuji dobu, kdy volby nebyly svobodné. Nechci, aby se něčeho podobného dočkaly naše děti a vnoučata. Udělejte si malou procházku k volebním urnám a využijte svého práva volit.

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP