Jiří Protiva: Přicházíme s novými návrhy, jak armádě prospět realizací našich schopností a umu

 27. 12. 2023      kategorie: Rozhovory
Přidat na Seznam.cz

Státní podnik LOM PRAHA patří mezi úspěšné podniky zřizované Ministerstvem obrany ČR. Třetím rokem po sobě mu roste zisk, zvětšuje se portfolio činností a podobně dynamicky probíhá také modernizace všech jeho činností. To vše při dodržení základního zadání, kterým je plnění schopností a úkolů, jež má LOM PRAHA zajišťovat ve prospěch České republiky. Tato činnost tvoří nejméně 80 % celkového objemu podniku. Klíčem je úspěšný přechod z východní platformy na západní, úspěšná spolupráce s AČR, ale také s civilním sektorem a zapojení do průmyslové spolupráce v modernizačních projektech armády. O tom všem jsme si po roce opět povídali s ředitelem státního podniku LOM PRAHA Jiřím Protivou.

Video: Bilanční rozhovor s ředitelem státního podniku LOM PRAHA Jiřím Protivou / CZ DEFENCE

Spokojenost ředitele státního podniku LOM PRAHA s letošním očekáváným kladným hospodářským výsledkem je dána zejména dobrou komunikací s Armádou České republiky. „Přicházíme s novými návrhy, jak armádě prospět realizací našich schopností a umu, který tady ve státním podniku je. Dlouhodobě říkám, že se už nesoustředíme pouze na vrtule, potažmo na vrtulníky řady Mi, ale jdeme dál. Jsou to nové vrtulníky H1, jsou to i nové platformy – jako je Embraer, případně F-35. Do budoucna se ale samozřejmě věnujeme i zahraničním zákazníkům. A nesmíme zapomínat na výcvik, kde reagujeme i na zvýšenou poptávku ze zahraničí,“ vypočítává ředitel Protiva základy úspěchu.

Důležitým momentem pro celý obranný sektor je pak uzákonění 2 % HDP výdajů na obranu, což ovlivní i státní podnik LOM PRAHA například v oblasti leteckého výcviku. „Jak armáda přezbrojuje, tak se navyšují právě požadavky na letecký výcvik a my na to operativně reagujeme, ať už navýšením personálu, nákupem nebo rozšiřováním letecké techniky, kterou pro výcvik využíváme. Ale samozřejmě se jedná i o samotné portfolio servisu a údržby. Typickým příkladem jsou vrtulníky H1. Na různých úrovních a jednáních resortu obrany letos zaznělo, že státní podniky tady nejsou primárně od toho, aby tvořily zisk, ale aby byly připraveny plnit schopnosti směrem k armádě. LOM PRAHA v zisku je a může proto investovat zpět do svého rozvoje,“ říká ředitel Protiva. „Investujete primárně do lidí. Je to o vytváření pracovního prostředí a o jeho zkvalitňování, o nákupu nových strojů obecně, o zkvalitňování zázemí, které využíváme u nás právě pro servis, údržbu nebo výcvik,“ sděluje ředitel státního podniku a doplňuje, že dlouhodobou ambicí je být kvalitním a stabilním zaměstnavatelem.

Státní podnik jako forma podniku má podle ředitele Protivy určité limity, které se však snaží řešit. „Snažíme se lidem poskytovat benefity a každým rokem je zlepšovat tak, aby cítili, že si jich vážíme, že je ve státním podniku potřebujeme. Podepsali jsme ještě před koncem tohoto roku již na budoucí rok kolektivní smlouvu, kde jsme se domluvili právě na růstovém potenciálu. Týká se nejenom mzdových prostředků, ale i dalších benefitů. A myslím si, že efekt tu je. Vždycky říkám, že kolektivní smlouva je určitý základ. V případě, že se bude dařit podniku jako doteď, jsem jako ředitel státního podniku připraven benefity navyšovat i v průběhu roku. Zároveň bych využil této příležitosti a chtěl všem zaměstnancům poděkovat, protože management bez zaměstnanců by byl k ničemu, tou tažnou silou jsou právě oni a za to jim velmi děkuji,“ vyzdvihuje ředitel Protiva.

Mezi zásadní investice podniku v příštím roce patří nejen nákup letadel L-39NG pro výcvik pilotů, ale také nové stroje do strojního obrábění. „Co se týká oprav, tak tam dále pokračujeme v revitalizaci naší nemovité infrastruktury. Vedle opatření, která mají spět k úsporám energií, vybavení novými kotly na štěpku nebo fotovoltaickými elektrárnami nebo články na střechách našich budov, to jsou všechno kroky, které jsme rozpracovali a budeme v nich v následujícím roce pokračovat. Rád bych zmínil investice do lidí a do vzdělávání, které jsou také důležité pro to, aby se státní podnik mohl rozvíjet,“ vypočítává Jiří Protiva. 

Foto: Mezi zásadní investice podniku v příštím roce patří nákup letadel L-39NG pro výcvik pilotů | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Mezi zásadní investice podniku v příštím roce patří nákup letadel L-39NG pro výcvik pilotů | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Důležitým prvkem pro prezentaci podniku a jeho vyjednávání s ostatními subjekty o spolupráci je jeho účast na českých i světových výstavách a veletrzích. Právě i tato aktivita v letošním roce státnímu podniku LOM PRAHA pomohla. „My jsme byli v letošním roce účastníky dvou velkých veletrhů, jednoho v Paříži a druhého nedávno v Dubaji. A je to pro nás důležité. Ekonomická, respektive veletržní diplomacie, je i ve zbrojním průmyslu nanejvýš důležitá. Je nutné se prezentovat zahraničním zákazníkům a v místě zájmového teritoria ukazovat, co všechno umíme. Nám se to daří. LOM Praha je na veletrzích vidět. A je důležité vzpomenout, že i podpora, která přichází ze strany státu – respektive ze strany ministerstva obrany, ministerstva průmyslu a obchodu nebo ministerstva zahraničí – hraje velkou roli. Být tam jako jeden ze silných hráčů na poli leteckého průmyslu se zásadním zastoupením českého státu, je velice důležité. Tomu všemu napomáhá i to, že jsme v poslední době vždy vidět na českém národním stánku na národní expozici. A to má samozřejmě velkou váhu,“ upozorňuje ředitel Protiva.

Příkladem mezinárodní spolupráce je např. nedávný podpis smlouvy o spolupráci se Severní Makedonií. Vazba státního podniku LOM PRAHA a tohoto státu je sice dlouhodobá, ale v rámci nového kontraktu dochází k rozšíření spolupráce na servis a údržbu nejenom vrtulníků řady Mi, ale i dalších letounů, které primárně využívá makedonské výcvikové středisko pro ozbrojené síly. „Spolupráce se tímhle způsobem rozvíjí velice dobře, protože pomáháme aliančnímu partnerovi udržet kapacity minimálně do doby, než i on, stejně jako ostatní alianční partneři, budou fakticky přezbrojení na západní techniku, respektive západní technologie. Zahraniční spolupráce není jenom o Severní Makedonii. My v současné době zintenzivňujeme spolupráci s našimi sousedy, ať už je to Polsko, Slovensko, ale samozřejmě cílíme i na další země, jako je Bulharsko nebo Chorvatsko. Soustředíme se primárně na země EU a NATO. Ve výcviku samozřejmě také mohu zmínit příležitosti, které nás čekají v příštím roce. V obchodním plánu máme Brazílii, Thajsko a Rakousko,“ říká Jiří Protiva.

Významným impulzem pro zaměření se na státy NATO bylo mimo jiné pro podnik LOM PRAHA napadení Ukrajiny Ruskem. „My po tom, co se stalo na Ukrajině a co tam stále probíhá, jsme zacílili na naše partnery v NATO, respektive v Evropské unii. Nabídli jsme jim pomoc při udržení jejich schopností, které jsou stejně jako v České republice vázány na východní platformu vrtulníků. Ale to není jediné, co v rámci zahraniční spolupráce nabízíme. Jak jsem zmínil, je to výcvik, ale v současné době se nám objevují i civilní zakázky z nevojenských portfolií, jako je využití strojního obrábění, galvanovny, kdy se na nás již zahraniční partneři obracejí, abychom jim vypomohli s kapacitami, které samozřejmě v tomto prostředí nadále chybí,“ dodává ředitel podniku Protiva.

Dceřiná společnost státního podniku LOM PRAHA firma VR GROUP významně pomáhá v naplňování schopností, v modernizaci a průmyslové spolupráci. „V letošním roce bude vykazovat rekordní tržby za celou svou existenci a zapojuje se nejenom do simulačních technologií letecké techniky, ale je významně zapojena v současné době do programu CV90, kdy nabídne, vyvine a vyrobí celý komplexní simulační systém pro tuto platformu. Ale nabízí se další spolupráce se Slovenskou akademií (STA) a budování jejich simulačních center. To všechno samozřejmě primárně platí i pro českou armádu. A mně se velmi líbí, že v poslední době jdeme ruku v ruce a nabízíme společně portfolio nejenom české armádě, ale i do zahraničí. A jsem velmi rád, že naše skupina může nabídnout i jakýsi balíček služeb, který pak samozřejmě působí kompaktnějším a zajímavějším způsobem na naše zákazníky,“ upozorňuje ředitel LOM PRAHA.

Foto: Dceřiná společnost státního podniku LOM PRAHA firma VR GROUP je významně zapojena do programu CV90 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Dceřiná společnost státního podniku LOM PRAHA firma VR GROUP je významně zapojena do programu CV90 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Součástí státního podniku je také Centrum leteckého výcviku (CLV), které v příštím roce oslaví 20. výročí svého založení. I toto pracoviště prochází a projde dynamickými změnami. „Požadavky na výcvik rostou, a tomu se musí výcvikové centrum přizpůsobovat nejenom z pohledu lidského potenciálu, ale i z pohledu flotily, respektive letecké techniky, kterou využíváme. V současné době jsme zabezpečili nákupem L-39NG kontinuální pokračování výcviku na proudových letounech. Předpokládáme, že budeme toto dál řešit, protože čtyři kusy by do budoucna neměly stačit. Nicméně i ta další flotila nám zastarává, takže ji budeme postupně obměňovat. V současné době jsou dále na řadě Zlínky. Rozšiřujeme flotilu Enstromů. Do budoucna budeme muset řešit i vrtulníky, kde se nabízí varianta, že bychom mohli využít i vyřazené vrtulníky Bell Policie ČR. To je právě v jednání,“ vypočítává Jiří Protiva.

Pokud jde o vlastní výcvik pilotů, je v plánu zachování základního výcviku kadetů, kteří přicházejí z Univerzity obrany a přeškolení u samotných příslušníků Armády České republiky. „Nicméně plánujeme i zahraniční zákazníky. Mělo by pokračovat školení gruzínských pilotů. Tak jak tomu bylo v letošním roce, spokojenost byla taková, že budeme pokračovat,“ říká ředitel Protiva.

Využití taktického simulačního centra (TSC) pak ředitel Protiva plánuje nabídnout novým zemím, například Brazílii, která už zkušenosti s výcvikem pilotů u nás má. Centrum jako takové na základě požadavků armády mění také svojí strukturu a výcvikové osnovy. Určitou část své kapacity pak CLV nabídne také ukrajinské straně. „Nabídli jsme kapacity na výcvik pilotů v základní bázi. V současné době čekáme odezvu. Jsou tu výcvikové kapacity, které by mohly případně přispět i k výcviku pilotů, kteří by následně mohli pilotovat F-16,“ dodává Jiří Protiva.

Zajímalo nás, jak se pardubické Centrum leteckého výcviku a jeho letiště kapacitně vypořádává se stávajícími a hlavně budoucími požadavky a plány. CLV v letošním roce z důvodů oprav na určitou chvíli přesídlilo do prostor přerovského letiště Přerov-Bochoř, o jehož osud se v nedávné minulosti několikrát bojovalo. Dnes je jasné, že přerovské letiště zůstane a CLV by do budoucna mělo sdílet jeho kapacitu společně s 533. praporem bezpilotních prostředků, který se tam přestěhuje z Prostějova a kde státní podnik již vytváří zázemí pro fungování praporu. „My jsme si zároveň v letošním roce vyzkoušeli, že je možné v rámci různých výluk přesunout část výcviku do Přerova a já si myslím, že to letiště ukázalo velký potenciál a že by mohlo do budoucna být i určitým zázemím pro část výcviku. Já si myslím, že je to velmi důležité mít i tyto možnosti rozvoje, protože jak jsem zmiňoval, požadavky se neustále zvětšují a my na to musíme reagovat. A řekněme si otevřeně, že pardubické letiště pojme pouze nějaký rozsah výcviku a zbytek by mohl být realizován právě skrze přerovské letiště,“ konstatuje Jiří Protiva.

Státní podnik LOM PRAHA bude také u všech třech klíčových projektů, které jsou obsaženy také v Koncepci rozvoje Armády České republiky do roku 2035 – bojové a víceúčelové vrtulníky, nadzvukové letouny 5. generace a střední transportní letouny. Pokud jde o vrtulníky Venom a Viper, Jiří Protiva říká: „My se nacházíme v určité unikátní situaci, protože LOM PRAHA ukazuje, že se dokáže transformovat a že v současné době opravuje nejenom vrtulníky řady Mi, kde jsme přišli s národní cestou, kdy jsme schopni tyto vrtulníky udržet ve vzduchu i bez podpory ruských konstrukčních kanceláří, ale že jsme významně kompetentní právě i k platformě H1. Pro nás je důležité si vybudovat tuto kompetenci prostřednictvím šikovných leteckých mechaniků a dalších odborností, které k tomu potřebujeme. My jsme v současné době společně s armádou v jakési fázi nabývání těchto schopností a já jsem rád, že s armádou velmi dobře fungujeme na náměšťské základně,“ říká Jiří Protiva a doplňuje, že již dnes se personál LOM PRAHA stará o stroje H1, které na základně jsou.

Foto: Víceúčelový vrtulník UH-1Y Venom, v pozadí bitevní vrtulník AH-1Z Viper | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Víceúčelový vrtulník UH-1Y Venom, v pozadí bitevní vrtulník AH-1Z Viper | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Budoucí spolupráce pak podle ředitele půjde dvěma směry. Tím prvním je zmiňovaná údržba a servis. „Nejenom, že máme vyškolené zaměstnance, ale my je budeme dál školit. Chtěl bych připomenout, že jsme navýšili rozsah průmyslové spolupráce s firmou Bell. Nedávno jsme podepsali šestý projekt, který se věnuje údržbě a opravám kompozitních dílů primární konstrukce. To znamená, že nabýváme nové schopnosti, které chceme v příštích letech dál rozšiřovat. Máme se společností Bell domluvena další školení, která by právě měla připravit naše mechaniky na vyšší stupně údržby,“ upřesňuje ředitel Protiva a doplňuje druhou linii spolupráce, kterou je simulační centrum. „Tam už je všechno v naprosto ostrém provozu. Vybudovali jsme budovu, která už jede. Je tam připraven simulátor, který byl certifikován. Už je spuštěn i výcvik. A neměl bych ještě zapomenout na jednu věc, a to je pomoc a podpora Armády ČR v přejímání, proclívání a katalogizaci zboží, které souvisí s touto platformou a kde zabezpečujeme právě podporu v rámci dodávky náhradních dílů a dalších kontrolních měřících přípravků apod.,“ dodává ředitel Protiva.

Dalším významným posunem v portfoliu služeb LOM PRAHA je průmyslová spolupráce v rámci projektu F-35. „Dlouhodobě zastávám názor, že cokoliv se pořídí do Vzdušných sil Armády České republiky, tam bychom měli v menším či větším rozsahu být a přihlásit se o naši roli. Nám se to už fakticky podařilo v tom smyslu, že jsme s týmem domluveni na dvou konkrétních průmyslových dohodách. Ta první se věnuje výcviku, kdy Lockheed by měl přizpůsobit naše osnovy tak, abychom mohli s novými letouny provádět základní výcvik pro piloty s potenciálem pro F-35. A druhá dohoda se bude týkat naší dceřiné společnosti a mě velmi těší, že tam jsme domluvili údržbu, provoz, ale i modernizace a upgrade samotného simulátoru, který by měl být umístěn v České republice,“ plánuje Jiří Protiva, který věří, že tento projekt do budoucna přinese ještě další příležitosti.

Foto: F-35 Lightning II na Dnech NATO 2023 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Dalším významným posunem v portfoliu služeb LOM PRAHA je průmyslová spolupráce v rámci projektu F-35 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Relativní novinkou je pak vyjednávání resortu obrany o pořízení dvou středních transportních letounů Embraer C-390 Millennium pro potřeby AČR. Ty zatím ve výbavě naší armády citelně chybějí. I v tomto případě chce být LOM PRAHA „u toho“. „Bylo to jedno z velkých témat právě na dubajské Air Show, kde jsme se setkali se zástupci Embraer a kde jsme se potkali nejenom na exekutivní vrcholové úrovni, ale kdy jsme i na pracovní úrovni rozpracovali možnosti, které by státní podnik LOM PRAHA mohl zhmotnit do určité participace právě na projektu dvou středních dopravních letounů pro Armádu České republiky. Tam jednáme obecně o problematice servisu a údržby a taktéž logistice,“ prozrazuje Jiří Protiva.

Foto: Momentka z rozhovoru s ředitelem státního podniku LOM PRAHA Jiřím Protivou | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Momentka z rozhovoru s ředitelem státního podniku LOM PRAHA Jiřím Protivou | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Rozhovor s ředitelem státního podniku LOM PRAHA Jiřím Protivou byl, jak jsme již uvedli v úvodu, bilanční, proto se logicky nabízí otázka, o čem si budeme povídat na konci příštího roku. „Čas přinese určitě zajímavé věci. My budeme pokračovat v tom, co jsme v letošním roce započali. Já bych byl rád, abych vám v příštím roce mohl říct, že jsme se zapojili do projektu Embraer.

Foto: Embraer KC-390 Millennium na letošních NATO Days | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Embraer KC-390 Millennium na letošních NATO Days | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Také bych rád řekl, že jsme pokročili v dohodách v souvislosti s platformou F-35 a že jsme zase třeba něco nového přinesli do portfolia státního podniku LOM PRAHA,“ nastiňuje ředitel LOM PRAHA Jiří Protiva. 

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP