Vít Ducháček: Před hrdostí tankistů smekám

 20. 07. 2020      kategorie: Rozhovory
Přidat na Seznam.cz

Podplukovník Vít Ducháček, v současné době velitel 73. tankového „Hanáckého“ praporu, je voják s pestrou paletou zkušeností. Postupoval od velitele mechanizované čety červených baretů, přes štábního důstojníka na generálním štábu až k veliteli tankového praporu těžké brigády. Rovněž působil i v zahraničních operacích na Balkáně a v Afghánistánu. Pana podplukovníka jsme se ohledně 73. tankového praporu zeptali na pár otázek.

duchacekFoto: Podplukovník Vít Ducháček, v současné době velitel 73. tankového „Hanáckého“ praporu | army.cz

1) Pane podplukovníku, můžete nám představit 73. tankový prapor a jeho působení v AČR?

73. tankový prapor je útvarem pozemních sil Armády České republiky určeným k plnění taktických úkolů samostatně nebo v sestavě mechanizované brigády. Vyznačuje se vysokou pohyblivostí a manévrovací schopností, zejména v terénu, vysokou palebnou silou, vysokou odolností proti působení prostředků nepřítele a schopností vedení operací ve dne i v noci. Toto jsou informace, které se dozvíte na našich webových stránkách. Můžeme říct, že jsme ocelovou pěstí Armády České republiky. Nebudu mluvit pouze o tankistech. Tankový prapor nejsou jen tanky a osádky tanků. Tankový prapor tvoří vojáci a vojákyně. Začíná to první osádkou první tankové roty a končí u sběrače raněných na praporním obvazišti. K tomu připojuji štáb praporu, který je nervovým systémem praporu. Každá jednotka praporu je nezbytná pro plnění operačního úkolu praporu.

tank_01
Foto: 73. tankový prapor je útvarem pozemních sil Armády České republiky určeným k plnění taktických úkolů samostatně nebo v sestavě mechanizované brigády. | 73. tankový prapor

2) Jste v zeleném nováčkem, dříve jste působil na generálním štábu a u červených baretů. Můžete porovnat své dřívější působení se současným velením 73. tankového praporu?

Sloužit u červených baretů byla velká příležitost. Po škole, kdy každý absolvent procházel personálními pohovory, bylo jasné, že mi na základě dobrých výsledků, nabídnou možnost sloužit u 4. brigády rychlého nasazení. Velice rád jsem sloužil u 41. mechanizovaného praporu u 1. mechanizované roty, kde byla navíc schopnost provádění výsadků. Jak šel čas a zkušeností přibývalo, získal jsem možnost sloužit na generálním štábu a být u vzniku integrovaného pracovního týmu „Přezbrojení 7. mechanizované brigády“ – pořízení pásového bojového vozidla pěchoty. Ke konci mého působení jsem zastupoval českou armádu v pracovní skupině na pozici nestálý člen projektu Optimisation of the main battle tank capability in Europe (optimalizace schopností hlavního bojového tanku v Evropě), kde se řešilo společné pořízení/modernizace tanků pro státy Evropské unie.

Velet tankovému praporu je nová výzva. Jsem moc rád, že jsem tuto možnost dostal. Je to největší výzva doposud, především proto, že se jedná o jedinečný prapor, jedinečné velitele a jedinečné vojáky a vojákyně. Kolektiv srdcařů, kterým pro prapor bijí jejich ocelová srdce. Po zkušenostech, které jsme získali v posledním „koronavirovém“ období vím, že se na ně mohu stoprocentně spolehnout. Zapůsobilo na mě, během napjaté situace a nasazení na hranicích to, že jsme byli zrovna v průběhu přípravy techniky na letní provoz. Tím, že jsme nasadili značnou část praporu k posílení Policie České republiky na hranicích, jsme odebrali pracovní sílu na „přechody“. Tankistům jsem nabízel, že budou posíleni kolegy z jiných rot a ze štábu. A tady se mi nejvíce potvrdila hrdost tankistů. Zapůsobil na mne výrok jednoho z tankistů, že to jsou jejich tanky, se kterými pracují, cvičí a znají je a nikoho cizího do tanku nepustí. Mají vše pevně v rukou. I jejich hrdost a odhodlání mi při převzetí funkce hodně pomohla se začlenit. Jak jsem řekl, jsou to srdcaři.

tank_02
Foto: 73. tankový prapor je kolektiv srdcařů, kterým pro prapor bijí jejich ocelová srdce. Po zkušenostech, které jsme získali v posledním „koronavirovém“ období vím, že se na ně mohu stoprocentně spolehnout. | 73. tankový prapor

3) Do jaké míry zasáhl prapor koronavirus s ohledem na výcvik,  pomoc na hranicích atp.?

První radikální změna pro výcvikový plán na rok 2020 bylo zrušení nasazení 73. tankového praporu do 14. stráží roty  BAF (Bagram Air Field) pro základnu Bagram úkolové uskupení AČR RS (Resolute Support). Z tohoto důvodu máme na tento výcvikový rok za úkol končit taktickým cvičením praporního úkolového uskupení s bojovou střelbou v měsíci prosinci. To jsou změny, které se nás týkaly na začátku tohoto roku a v průběhu minulého roku. Vlivem Covid – 19 jsme stavěli dvě uskupení v operaci OKO. V rámci operace OKO jsme posílili Policii České republiky v jejích úkolech na státních hranicích. Část mých jednotek byla v uskupení Brno II – Znojmo a Olomouc – Jeseník. Tento úkol jsme splnili výtečným způsobem. Naši zdravotníci se zapojili do chytré karantény jako mobilní odběrové týmy. V neposlední řadě byla část praporu vyčleněna na pomoc k vybudování polní nemocnice u Litovle. Nicméně, poslední rotace úkolové uskupení Znojmo ukončila činnost 7.června a Olomouc 14.června. Od této doby se prapor připravoval na vyvedení tankových a mechanizovaných jednotek, které se konalo od 29.června do 10.července. Začátek prázdnin byl pro nás opravdu nabitý. V původním plánu mělo dojít ke kontrolám sladěnosti rot a první tanková rota měla být na soutěži “STRONG EUROPIEN TANK CHALLANGE“. Soutěž tankových čet, která se pravidelně koná od roku 2016 v německém výcvikovém prostoru Grafenwöhr. Vzhledem k zavedeným opatřením pro naši republiku a z toho vyplývající omezení výcviku. Bude opět probíhat znovu oživení schopností a stmelení tankových jednotek, po jednotlivých stupních až do úrovně rota. 

4) Základem tankového praporu jsou, vyjma vojáků, logicky tanky. Jaká je podle Vás, co se tanků týče, současná situace?

Prapor je vyzbrojen tanky T-72M4CZ a pro rotu AZ verzí T-72M1. Samozřejmě že tato technika není top, ale v dobrých rukách a s inovativním taktickým myšlením může tato technika změnit situaci na bojišti. 

5) Na cvičeních lze vídat převážně tanky starší verze T-72M1 oproti modernizovaným T-72M4CZ. Je to díky současné nízké provozuschopnosti a bojeschopnosti tanků T-72M4CZ?

Tady bych oponoval. T-72M1  využíváme například jako značkování nepřítele na cvičeních nebo k vyzbrojení aktivní zálohy. Ale první, druhá a třetí tanková rota cvičí na T-72M4CZ. Z důvodu pravidelné údržby, dochází k tomu, že si jednotlivé jednotky tanky propůjčují. Z důvodu značkování nepřítele a výcviku AZ, probíhá cvičení na T-72M1, také provádíme kurzy a výcvik na T-72M4CZ a T-72M1, jak pro profesionály, tak i pro AZ, aby v případě potřeby byly osádky zaměnitelné a já abych měl jakýsi „Pool“ ekvivalentního počtu tanků a osádek odpovídající síle praporu kdykoliv k dispozici.

tank_04Foto: Prapor je vyzbrojen tanky T-72M4CZ a pro rotu AZ verzí T-72M1. Samozřejmě že tato technika není top, ale v dobrých rukách a s inovativním taktickým myšlením může tato technika změnit situaci na bojišti. | 73. tankový prapor

6) Lze v současné době s tanky T-72M1 spolu s funkčním počtem tanků T72-M4CZ plnit svěřené úkoly v plné míře?

Tankový prapor má tři tankové roty profesionálů, tankovou rotu AZ tvořenou šesti tankovými četami a mechanizovanou rotu. Jak je již zmíněno v předešlé otázce, úkoly budeme plnit na víc než v plné míře a s plným profesionálním nasazením.

7) Nedávno se Vám vrátil po dlouhé době jeden kus modernizovaného tanku T-72M4CZ z generálky. Domníváte se, že doba, po kterou byl tank v péči techniků je optimální, či časově neúměrná potřebám AČR, resp. potřebám 73. tankového praporu?

Z mého hlediska velitele, bych chtěl co nejvíce tanků a za co nejkratší dobu. Jsem zastánce kvality, chci, aby naše tanky byly v dobrém technickém stavu. A to si vyžaduje péči. Jak od nás tak i od VOP CZ (vojenský opravárenský podnik).

8) Nyní je aktuální nákup nových bojových vozidel pěchoty, na tankány se v politické rétorice tak trochu zapomíná. Dle koncepce výstavby armády (KVAČR) je rok 2030 nejzazším termínem pro pořízení nových tanků.  Existuje již nějaký konkrétnější časový výhled řešení náhrady dosavadních tanků?

Ano, je. V průběhu roku 2019 vznikl integrovaný pracovní tým, který se zabývá přezbrojením T-72M4CZ. V týmu jsou zastoupení specialisté průřezově z rezortu MO a samozřejmě jsou v tomto týmu i zástupci 73. tankového praporu. Ale to je otázka spíše pro vyšší strategický stupeň.

9) Jak na Vás působí občasné připomínky na sociálních sítích, že i v Lešanech je více funkční a schopné techniky než u 73. tankového praporu? Jak proti těmto posměškům bojovat?

Ono je úsměvné, když člověk nepracuje v oboru. Přečte si někde nepotvrzenou informaci na sociální síti a bere ji jako fakt. Tankový prapor má v současné době 30 tanků T-72M4CZ a 20 tanků T-72M1. O naši techniku se pravidelně staráme, tak jako se lidé starají o svá auta. Aby stroj dobře fungoval, musí dostat odpovídající péči. Je tu ale důležitější věc, než je tank samotný. A to je personál. Je potřeba s lidmi pracovat, vzdělávat, cvičit a to jak na technice, tak i na simulátorech a odborně připravovat jednotky praporu.

10) Hovoří se o velké vytíženosti vojenských výcvikových prostor. Mohou příslušníci 73.tankového praporu plnit všechny potřebné střelby a výcviky dle plánů?

Vlivem krize došlo k přerozdělení plánu. Samozřejmě jako velitel tankového praporu bych si přál více prostoru, více času na cvičení a na práci. Na druhou stranu, když spolupracujete s vojenskými újezdy, jsme po domluvě schopni doplánovat taktické směry, které se hodí pro tankový prapor. Potom mohou jednotlivé tankové roty cvičit. Dle mého názoru, je to o spolupráci a ochotě jednat se zástupci výcvikového prostoru a i při údržbě VVP se vždy najde čas na přidělení potřebných prostor. Na stupni prapor je to už komplikovanější, těch prostorů není tolik, ale jak jsem již uvedl, v měsíci prosinci čeká „sedmdesáttrojku“ velké praporní cvičení s bojovými střelbami a z toho vyplývající požadavky na vojenský výcvikový prostor.

11) Zapojí se Vaši vojáci v příštím roce do zahraničních misí (Mali, Pobaltí atp.)?

Jestli se bavíme přímo o tankovém praporu, tak nikoliv. Do konce roku 2022 prapor nestaví jednotku do zahraniční operace. Jednotliví vojáci doplňují mise ať už v Mali nebo v Pobaltí. Vyslal jsem například dva velitele rot - kapitána Vávru a kapitána Chromce, kteří posílili 2. úkolové uskupení výcvikové mise Evropské unie - Mali, kde vykonávali funkci velitele a zástupce velitele kontingentu.

tank_03Foto: Jednotliví vojáci doplňují mise ať už v Mali nebo v Pobaltí. Vyslal jsem například dva velitele rot - kapitána Vávru a kapitána Chromce, kteří posílili 2. úkolové uskupení výcvikové mise Evropské unie - Mali, kde vykonávali funkci velitele a zástupce velitele kontingentu. | 73. tankový prapor

12) Příslušníci 73. tankového praporu se umisťují na předních místech sportovních soutěží. Například letní a zimní Survival, čím to tak je?

Je to dáno tankovou odborností. Jsou tak zapálení pro věc, že rádi dokazují své výborné kvality na všech frontách. Jak při práci s technikou, tak i sami mezi sebou. Jsem rád, že je vždycky vidím na předních místech.

6
Foto: Příslušníci 73. tankového praporu se umisťují na předních místech sportovních soutěží. | 73. tankový prapor

13) Co byste našim čtenářům vzkázal na závěr?

Je jedno jestli máme barety zelené, červené, nebo jiné barvy. Uniformu máme všichni stejnou a na levém rameni nosíme vlajku naší vlasti. Jsme jeden tým, jeden celek a jsme tu pro naši republiku. 

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP