Jaroslav Míka: Dokážu si představit pokračování Gripenů v AČR i za horizont tohoto desetiletí

 20. 05. 2021      kategorie: Rozhovory
Přidat na Seznam.cz

Plukovník gšt. Ing. Jaroslav Míka, který je v současné době velitelem 21. základny taktického letectva Čáslav, slouží v AČR již od roku 1995, kdy tehdy nastoupil jako pilot. V letech 2001 – 2003 byl velitelem 6. roje letecké skupiny 4. základny taktického letectva v Čáslavi a v letech 2004 – 2007 pak působil jako velitel 3. roje nadzvukových letounů 21. základny taktického letectva. V roce 2007 se pak stal velitelem 211. taktické letky základny taktického letectva a v této funkci působil až do roku 2013. Poté byl až do roku 2015 zástupcem velitele 21. křídla taktického letectva v Čáslavi, kde následně (2015 – 2016) působil jako velitel. V letech 2016 – 2018 byl náčelníkem Odboru bojové přípravy Velitelství vzdušných sil AČR v Praze a v letech 2019 a 2020 pak působil jako zástupce velitele 21. základny taktického letectva v Čáslavi. Od listopadu 2020 je pak plk. Míka velitelem 21. základny taktického letectva v Čáslavi. V rámci zahraničních misí se plk. Míka zúčastnil Operation Air Policing Baltic States (Baltic Air Policing, Litva), kde působil jako velitel 1. kontingentu AČR. Pana plukovníka jsme se, nejen v souvislosti s jeho novou funkcí, zeptali na pár otázek.

mika_01
Foto: Velitel 21. základny taktického letectva Čáslav, plukovník gšt. Ing. Jaroslav Míka | 21.zTL / Ministerstvo obrany ČR

1) 26. října 2020 jste po plukovníkovi Petru Tománkovi převzal funkci velitele 21. základny taktického letectva. Jak Vám, po téměř půl roce ve funkci, jako pilotovi českých vzdušných sil, velení vyhovuje?

Velení 21. základně považuji za vrchol své dosavadní vojenské kariéry. Vzhledem k tomu, že jsou velitelé na všech stupních k výkonu své funkce kontinuálně připravováni, nasedl jsem, jak se pomyslně říká do „rozjetého vlaku." Mojí výhodou byla skutečnost, že jsem zastával více než rok funkci zástupce velitele základny a měl jsem tak dostatek času se se stylem řízení a velení celé základně seznámit.

Abych odpověděl i z pohledu pilota českých vzdušných sil, představuje velení základny přímý kontakt s leteckým výcvikem a jako velitel základny mohu provádět intenzivnější letecký výcvik ve srovnání se zastáváním funkce na nadřízených stupních v Praze.

foto_3Foto: 21. základna taktického letectva je vyzbrojena nadzvukovými letouny JAS-39 Gripen | Ministerstvo obrany ČR

2) V jaké kondici se nyní 21. základna personálně nachází, a to jak létajícího tak nelétajícího personálu. Co výcvik nováčků, jak tento v současné, obtížné době probíhá?

Personálně je základna naplněna z více než 90 %. Při pohledu na toto číslo je na tom základna relativně dobře. Pokud se však podíváme na naplněnost po jednotlivých odbornostech, jsou zde rozdílné aktuální stavy a predikce vývoje do budoucna.

U létajícího personálu se potýkáme s nedostatečným přísunem nových pilotů, kdy kulminují dopady nedostatečného náboru a výcviku nových pilotů ze vzdělávacího procesu. Na situaci systém reagoval již v roce 2017 a od roku 2019 nastupují noví piloti na studium na univerzitě v požadovaných počtech. Studium je pětileté, a tak pomyslné světlo na konci tunelu dosáhneme za tři roky.

Výcvik nováčků všech odborností probíhá až na tři týdny v březnu 2021 bez přerušení. Jistě, musela se přijmout organizační opatření tak, abychom eliminovali zavlečení a šíření nákazy mezi příslušníky útvaru. To ovšem neznamená, že si můžeme dovolit „luxus" v podobě zastavení výcviku všech odborností. Vždyť náš prioritní úkol ochrany vzdušného prostoru ČR a NATO plníme 24/7 a bez kontinuálního výcviku veškerého personálu jej nelze dlouhodobě zajišťovat.

3) Občas se hovoří o náboru nových pilotů z civilu, řada leteckých společností má existenční potíže. Zaznamenáváte zvýšený zájem o službu z řad civilních pilotů? Pokud ano, do jaké míry je jejich výcvik jednodušší oproti standardním armádním pilotům - nováčkům?

Vzdušné síly AČR zaznamenávají zvýšený zájem o službu z řad civilních pilotů. U transportního a vrtulníkového letectva jejich rekrutace probíhá. U taktického letectva však striktně zařazujeme piloty pouze z řad absolventů Univerzity obrany. Létání a výcvik na jednomístných proudových strojích má totiž svá specifika, která jdou za hranici pouhého ovládání stroje ve vzduchu. Hlavním cílem letu taktického letounu není jeho pohyb ve vzduchu, ale vnímejme taktický letoun spíše jako zbraňový systém, který se pohybuje nad zemí. Ve světle takového přístupu je kvalifikace civilního pilota opravdu jen jedna z požadovaných schopností pro výkon vojenského taktického letce.

Slabší ekonomická výkonnost civilních leteckých společností má druhotný pozitivní dopad na taktické letectvo. Jedná se především o větší zájem mladých lidí vstoupit do armády a opadá zájem vojáků armádu opouštět. V podstatě jsem to zevšeobecnil, protože se tento efekt vztahuje na celou ekonomiku a celou AČR.

4) Do jaké míry je zabezpečen chod hotovostních letounů a posádek s ohledem na koronavirus? Mají piloti nařízené karantény, či jak je zabezpečena non-stop služba s ohledem na ochranu našeho vzdušného prostoru, či systém NATINAMDS (NATO Integrated Air and Missile Defence Systém)?

Ochrana vzdušného prostoru je pro 21. základnu permanentní úkol. Není to ovšem úkol jediný. Pro plnění funkce základny v co největším rozsahu jsme museli přijmout taková opatření, aby nedocházelo ke kontaktu personálu mezi směnami, aby pro případ výskytu pozitivního případu bylo nakaženo, popřípadě posláno do karantény, co nejméně lidí. Proto celá základna pracovala a dodnes pracuje na směny, které se navzájem nemíchají v minimálně týdenních cyklech. Samozřejmě jsme v rámci přítomného personálu dodržovali všechna aktuální hygienická opatření.

5) Je letos v plánu Air Policing např. v Pobaltí, či na Islandu, nebo i do těchto plánů zasáhl koronavirus?

Mise Air Policing v Pobaltí je naplánována na rok 2022. Koronavirus nemá na naše nasazení vliv. Ostatně, koronavirus neměl vliv na plnění mezinárodních závazků AČR jako celku. AČR zůstala v tomto kritickém období plně funkční organizací, která navíc pomáhala a pomáhá i v ostatních oblastech naší společnosti. Naši příslušníci základny se zapojili po boku ostatních vojáků při pomoci přetíženému zdravotnímu a sociálnímu systému, zapojili se do asistence PČR v době uzavření okresů apod.

jas--39-gripen-archiv-vel-vzs
Foto: Čeští stíhači pravidelně střeží vzdušný prostor pobaltských zemí v rámci Baltic Air Policing | Ministerstvo obrany ČR

6) Pane plukovníku, pomalu se blíží doba, kdy bude naše stíhací letectvo čelit otázce "jak dál". Co si myslíte o možném pokračování Gripenů v AČR? Váš předchůdce, plukovník Tománek, se v říjnu 2020 v rámci rozhovoru pro CZ Defence vyjádřil, že jednoznačně ano.

Jednoznačné ANO mého předchůdce mohu jen potvrdit. Dokážu si představit možné pokračování Gripenů v AČR i za horizont tohoto desetiletí. Není to ovšem jediná možná varianta vybavení taktického letectva nadzvukovými letouny. V loňském roce byla zřízena expertní skupina ze strategického stupně AČR, jejíž hlavním úkolem je provést analýzu vývoje, potřeb a nasazení taktického letectva za horizont roku 2030. Z této analýzy vzejdou odpovědi na otázky, kam má taktické letectvo směřovat, jak bude veliké a jak bude vybavené.

7) 21. základna taktického letectva nyní disponuje jednou VPD (Vzletovou a přistávací dráhou). Jsou současné letištní kapacity v Čáslavi dostatečné pro optimální provoz stíhacího letectva?

Provoz stíhacího letectva z jedné VPD v Čáslavi je možné zajišťovat bez problémů, i kdybychom létali více než dnes. Pokud se máme bavit o nějakých omezeních ohledně stávající infrastruktury, je největší výzvou její modernizace a pravidelné investice do údržby. V horizontu příštích let nás čeká nezbytná rekonstrukce VPD, která by již nemusela splňovat přísné požadavky kvality pro zajištění bezpečného letového provozu.

foto_5Foto: Plukovník Míka před letem | prap. Martin Král / Ministerstvo obrany ČR

8) Je prostor základny podle Vás dostatečně chráněn resp. monitorován proti případným narušitelům, když vezmeme v úvahu, že na některých úsecích rozlehlého letištního perimetru nejsou fyzické zábrany.

Naštěstí Vás mohu v tomto ohledu poopravit. V současné době jsou kolem celého perimetru základny fyzické zábrany vstupu nepovolaných osob. Ale jak uvádíte, je tento perimetr opravdu rozlehlý. Oblast tzv. Force Protection základny je jednou z nejdůležitějších, které musí být na základně dobře nastavené. Vzhledem k rozlehlosti areálu jsou nejkritičtější části základny zajištěny ještě dalšími prostředky, jako jsou další oplocení, různá čidla, fyzická ostraha a další. Jak vidíte, ochrana infrastruktury, systémů, techniky a lidí je velice komplexní záležitost technická, organizační a zdrojová.

9) Pane plukovníku, nákup nových letounů  L-39NG se stále protahuje. Ředitel odboru komunikace MO, Jan Pejšek, se nedávno pro CZ Defence v otázce zájmu o L-39NG vyjádřil následovně: „Zájem o využití letounů L-39NG pro výcvik armádních pilotů trvá.  V nejbližší době se uskuteční společné setkání zástupců LOM PRAHA a Aero Vodochody k řešení dalšího postupu v dané věci. Výcvik armádních pilotů není ohrožen." Může mít případné další prodlužování nákupu výše uvedených letounů pro vaší základnu nějaký dopad?

Na tuto otázku nejsem schopen odpovědět přímo, protože se nejedná o letadla, která by měla sloužit u nás na základně. Výcvik nových pilotů, kteří pak nastupují službu k leteckým základnám, zajišťuje CLV Pardubice. Smlouva o zajištění takového výcviku je platná do konce roku 2025. CLV bylo a je spolehlivým partnerem a dodavatelem služeb. Nemám důvod se domnívat, že by tomu nemělo být i nadále.

10)  Máte nyní v rámci Vašeho vytížení ve velitelské funkci vůbec ještě čas zasednout za knipl gripenu?

Práce velitele základny je velice úzce spjata s leteckým výcvikem a přípravou pilotů. Velitel základny má ve svých povinnostech dané předpisem mj. odpovědnost za kvalitu a bezpečnost leteckého výcviku. Bez aktivního provádění leteckého výcviku bych mohl jako velitel ztratit přímý kontakt s běžným leteckým provozem a plnění mých povinností by nebylo efektivní. Upřímně mi povinnost vykonávat letecký výcvik vůbec nevadí, spíše naopak. Musím tedy organizovat svůj pracovní čas tak, abych za knipl Gripenu usedal.

foto_2
Foto: Plukovník gšt. Ing. Jaroslav Míka je stále aktivním pilotem letounu JAS-39 Gripen | 21.zTL / Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP