Třicetitisícová odměna pro naše vojáky pomáhající s pandemií koronaviru je zasloužená

 31. 12. 2020      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Trojnásobné odměny pro vojáky pomáhající s pandemií koronaviru. Takovéto rozhodnutí padlo na závěr roku na Ministerstvu obrany. Ministr Lubomír Metnar tak po zásluze odmění vojáky, pro které byl boj s touto nemocí nejen závazkem, ale také posláním. Připomeňme také, že při službě v Alzheimer centrech a dalších místech nasazení se řada vojáků, bohužel, nevyhnula nákaze koronavirem, dle neoficiálních statistik jde minimálně o jednu třetinu.

„Po začátku první vlny pandemie ministr rozhodl, že tyto prostředky mají být využity zejména na ocenění za pomoc v boji s nemocí covid. S ohledem na vývoj situace následně v průběhu podzimu rozhodl o navýšení této částky až na skoro 800 milionů korun,“ řekl Právu mluvčí Ministerstva obrany Mgr. Jan Pejšek. Pro vojáky nasazené v boji s pandemií koronaviru to znamená jednorázovou odměnu ve výši zhruba 30 tisíc korun. O reálné odměně a její výši pak rozhodují velitelé vojáků. Ti mají přihlédnout k tomu, kdo reálně sloužil a pomáhal v boji s covid-19.

vp_covid
Foto: Již od počátku pandemie COVID-19 se vedle Integrovaného záchranného systému a Armády České republiky snažila být nápomocna i Vojenská policie (na snímku). | army.cz

Mluvčí generálního štábu, plukovnice Magdalena Dvořáková upřesnila, že během první vlny a do konce října obdrželo sedm tisíc vojáků, kteří pomáhali s covidem, 72 milionů korun. „To znamená, že jeden voják dostal průměrně 10 tisíc korun,“ dodala plukovnice Magdalena Dvořáková. Vojenští lékaři a zdravotníci byli odměněni společně s ostatními zdravotníky v říjnové výplatě. Tímto aktem resort obrany jasně ukazuje, že pomoc vojáků nebere na lehkou váhu. Otázkou zůstává, zdali si tuto pomoc uvědomují i poslanci, kteří rozhodují o armádním rozpočtu a zda-li bude ona desetimiliardová ztráta z rozpočtu na obranu skutečně vrácena, ideálně hned na začátku roku 2021.

O tom, že naši vojáci pomáhají, hovoří i nasazení pro mnohé represivní složky, tedy Vojenské policie (VP). Již od počátku pandemie COVID-19 se vedle integrovaného záchranného systému (IZS) a Armády České republiky snažila být nápomocna právě Vojenská policie. Ať už se jednalo o střežení vysoce postižených oblastí, zabezpečení celoplošného testování nebo výpomoc v sociálních a zdravotnických zařízeních, Vojenská policie byla vždy přítomna. Příslušníci Velitelství VP Olomouc pomáhali na covidových odděleních FN u sv. Anny v Brně. Asistovali například zdravotnickým pracovníkům při hygienické péči o pacienta, starali se celkově o hygienu prostředí, lůžek a zdravotnických prostředků. Dále zajišťovali pacientům stravu, transport biologického a zdravotnického materiálu nebo distribuci laboratorních výsledků. „Během našeho působení v nemocnici u sv. Anny jsme se snažili pomáhat, co to jen šlo. Velkou hnací silou pro nás byl zdravotnický personál. Museli jsme se tři týdny každý den otáčet, ale personál nemocnice je takto zapřažen od samého začátku pandemie. Nikdo z nich přitom neztrácí elán a mají stále úsměv na rtech, čímž posilují i morálku pacientů. Všichni mají můj neskonalý obdiv,“ řekl po skončení působení v Brně nadporučík O. H.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP