Nové rušiče STARKOM významně zvyšují schopnosti 532. praporu elektronického boje

 25. 12. 2023      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Armáda České republiky resp. 532. prapor elektronického boje (532. prEB) v rámci své modernizace obdrží celkem 8 kusů nových mobilních komunikačních rušičů STARKOM. Tento systém na podvozku Tatra Force 8×8 s několika stožáry s anténními systémy dokáže například rušit rádiovou komunikaci protivníka, jeho systémy velení a řízení vojsk či leteckou komunikaci. Za účelem získání více informací nejen o systému STARKOM, ale také o celkových schopnostech 532. praporu elektronického boje, jsme tento opavský útvar osobně navštívili. 

Video: Reportáž z naší návštěvy 532. praporu elektronického boje | CZ DEFENCE

Po celou dobu naší návštěvy se nám věnoval přímo velitel 532. prEB pplk. Lukáš Hoza, který naší redakci nejprve blíže představil samotný útvar, jeho schopnosti a techniku. Prapor, který sestává ze čtyř rot plnících úkoly EW (Electromagnetic Warfare – elektromagnetický boj) a jedné roty logistiky, má za úkol v rámci elektromagnetického boje plnění úkolů spojených s elektromagnetickými podpůrnými opatřeními a elektromagnetickými protiopatřeními. Zejména jde o provádění elektromagnetického sledování komunikačních a nekomunikačních emitorů v elektromagnetickém spektru, dále vedení elektromagnetického útoku na C3 systémy (Command, Control, Communications) velitelství a manévrových jednotek a podporu v rámci informačních operací apod. Prapor se samozřejmě nezabývá jen elektromagnetickými útoky, ale také může realizovat elektromagnetickou obranu vlastních sil v podobě narušování C3 systémů nepřítele, působením proti rádiově odpalovaným IED (improvizovaným výbušným zařízením), dronům a přesným zbraním. Součástí této obranné činnosti je také odhalení přítomnosti nepřátelských emitorů a jejich polohy. Dalším úkolem 532. praporu elektronického boje je také podpora vzdušných sil, kde prapor např. přispívá k celkovému přehledu o vzdušné situaci.

Foto: Nový mobilní rušič STARKOM na speciálním podvozku Tatra Force 8x8 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Nový mobilní rušič STARKOM na speciálním podvozku Tatra Force 8x8 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

V rámci elektromagnetického boje pak prapor konkrétně zajišťuje vyhledávání, zachycení, identifikaci a lokalizaci nepřátelských emitorů, na které pak v případě potřeby aplikuje elektromagnetická protiopatření ve formě rušení a klamání. Při elektromagnetické obraně 532. prEB využívá aktivních či pasivních elektromagnetických ochranných opatření, kdy aktivní opatření je nepřítel schopen detekovat a pasivní nikoliv. Prapor je v případě potřeby schopen kooperovat s ostatními útvary, jako např. s 533. praporem bezpilotních systémů, který také spadá, stejně jako 532. prEB, pod 53. pluk průzkumu a elektronického boje a reálně jsou všechny tyto schopnosti implementovány pod modulární jednotku ISR.

Význam a potřeba schopností 532. prEB neustále rostou, jelikož v dnešní době u AČR v podstatě neexistuje žádný druh sil, který by nevyužíval rádiový přenos, jehož narušení nepřítelem by mohlo mít na bojišti fatální následky.

U praporu v současné době slouží technika zajišťující elektromagnetická podpůrná opatření, jako je v oblasti komunikační např. již starší pasivní průzkumný systém RUP-FM-M či mobilní komplety elektronického boje a radiové zaměřovače RZ-12. V rámci nekomunikační oblasti pak prapor disponuje např. pasivním sledovacím systémem Věra S/M (které jsou v současné době nahrazovány moderními pasivními sledovacími systémy DPET), stanicemi dalekého dosahu (SDD), směroměrným radiotechnickým pátračem (SRTP) apod. Elektromagnetická protiopatření pak zajišťují starší mobilní KV rušič (MKVR), rušiče řady STAR V nebo nově mobilní rušiče STARKOM.

Foto: Příslušníci 532. prEB při výcviku v učebně s nainstalovaným simulátorem elektronického boje (SIMULEB) | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Příslušníci 532. prEB při výcviku v učebně s nainstalovaným simulátorem elektronického boje (SIMULEB) | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Právě rušič STARKOM nás zajímal nejvíce, neboť se jedná o skutečně unikátní a velmi výkonný systém, který dosavadní schopnosti 532. praporu elektronického boje výrazně navyšuje. STARKOM je určen k detekci a rušení taktických fonických a datových radiových spojů v pásmu VKV, UKV a SKV. Rušič je schopen efektivně pracovat proti nepřátelským vozidlovým či ručním radiostanicím, poskytuje antidronovou ochranu, umí zarušit globální družicové polohové systémy (GNSS - Global Navigation Satellite System) nebo letecké komunikační spojení (v 1. a 2. leteckém pásmu), v případě potřeby ruší GSM sítě či vojenské systémy velení a řízení C2 (Command and Control).

Foto: Mobilní rušič STARKOM v rozvinutém stavu | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Mobilní rušič STARKOM v rozvinutém stavu | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Frekvenční rozsah rušiče je VKV-SKV se součtovým výkonem 2490 W. Mobilní rušič STARKOM má vlastní zdroj napájení a je tak energeticky soběstačný. Osádka vozidla i citlivá elektronika (kabina i nástavba) je chráněna protiminovou a balistickou ochranou na úrovni K2 a M1. Osádka rušiče je také chráněna před hrozbami CBRN (Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear). K přímé ochraně osádky navíc slouží lafetovaný kulomet FN Minimi, který se nachází na střeše pancéřované kabiny vozidla. Celé vozidlo chrání také multispektrální mobilní maskování, a to ve viditelné, infračervené a mikrovlnné oblasti. Mobilní rušič je schopen přepravy po vlastní ose, po železnici nebo může být přepraven např. transportními letouny Antonov An-124-100, či Boeing C-17 Globemaster III. Rušič STARKOM je, co se týká dalšího doprovodu, plně autonomní a vše si veze tzv. s sebou, nepotřebuje tedy, kromě doplňování PHM, žádnou další podporu. Plné rozvinutí rušiče do operačního stavu trvá řádově několik minut a v případě operačního nasazení je pak STARKOM schopen nepřetržitě operovat v řádu desítek hodin. Obsluha rušiče STARKOM je schopna 100% zastupitelnosti.

Přestože je nový rušič STARKOM u 532. praporu elektronického boje zaveden nově, již nyní se počítá, stejně jako u ostatních nově zaváděných systémů do AČR, s budoucí softwarovou podporou (update) a s technickým zhodnocením (hardware).

Foto: Mobilní rušič STARKOM chrání mimo jiné multispektrální mobilní maskování | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Mobilní rušič STARKOM chrání mimo jiné multispektrální mobilní maskování | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

V rámci naší návštěvy jsme veliteli 532. prEB pplk. Lukáši Hozovi položili následující otázky:

Zarušení v radiovém spektru je v podstatě „přepsání“ původního (nepřítelova) signálu signálem silnějším, čímž se však prozrazuje pozice rušiče nepříteli. Jak tento problém řešíte? 

Jsme si vědomi tohoto rizika. Počítáme s ním a k jeho zmírnění přijímáme řadu organizačních a technických opatření. 

Dá se říct, která všechna spektra elektromagnetického a dalších spekter se dají, v rámci pasivních sledovacích prostředků, monitorovat?

V zásadě je prvním omezením fyzika – šíření elektromagnetické vlny a zejména její útlum v atmosféře. Dalším praktickým omezením je taktická využitelnost takto získané informace. Obecně lze říct, že celé pásmo od dlouhých vln (některé typy komunikací) až po ultrafialové záření (MWS – Missile Warning System), záleží na účelu a úkolu.

Co vše jste schopni v rámci elektromagnetických podpůrných opatření o nepříteli zjistit? Jistě to není jen existence nepřátelského vysílače a jeho pozice. Do jaké míry pak tyto schopnosti Armádě ČR zvýší budoucí akvizice letounů F-35?

Zcela nepochybně, jako na všechny prostředky EW je třeba se na ně dívat jako na součást celku. Senzory EW, pátrající v EMS mají přímou souvislost s efektory – tedy prostředky, které ve spektru aktivně působí. Informace získaná senzory EW pak souběžně s tím, po dalším zpracování a integraci do celkového přehledu rozšiřuje povědomí o aktuální situaci a přispívá do celé řady procesů, včetně targetingu.

Prostředky EW integrované v F-35 (AN/ASQ-239) jsou primárně určeny k elektromagnetické obraně (ED) samotného letounu, ale podílejí se i na včasném varování před hrozbami, na tvorbě povědomí o situaci a podporují proces targetingu. Jako takové se zcela nepochybně podílí na vysokých schopnostech jak samotného letounu, tak i efektivitě jím plněných a podporovaných taktických činností. Data získaná tímto systémem EW integrované do ucelené informace pak mohou významně ovlivnit průběh vedené operace.

Jak úzce musí 532. prEB spolupracovat např. se skupinou kybernetických sil a informačních operací (KySIO)?

Vedení elektromagnetického boje jako součást bojové podpory vyžaduje integraci do celé řady činností a velmi úzkou spolupráci se všemi prvky, které působí v EMS (Electromagnetic Spectrum – elektromagnetické spektrum, pozn. redakce) v rámci tzv. elektromagnetických operací. Prioritně se to týká managementu kmitočtového spektra, informačních a komunikačních systémů a pak všech prvků, které ke své činnosti využívají EME (Electromagnetic Environment - elektromagnetické prostředí, pozn. redakce). Navíc prostředky elektromagnetického boje mohou poskytovat jak informace, tak i efektory pro případné kybernetické a informační operace, navigační boj, boj proti bezpilotním prostředkům a další činnosti. Tzn., že v případě potřeby 532. prEB bude spolupracovat jak s KySIO, tak i s ostatními prvky AČR. Nicméně je třeba mít na paměti, že 532. prEB je pouze výkonný prvek. Správná a efektivní integrace elektromagnetického boje vyžaduje spolupráci na všech úrovních – od strategické, přes operační, až po nejnižší taktické stupně a všechny musí kooperovat se svými protějšky na daných úrovních.

Mobilní rušič STARKOM je umístěn na speciálním podvozku Tatra Force 8x8. Může tento systém provádět rušení i v případě přesunu, tedy za pohybu, nebo musí být daný rušič statický? Do jaké míry pak (jestli vůbec) pohyb vozidla STARKOM ovlivňuje kvalitu rušení?

Rušič je schopen činnosti za pohybu a obecně lze konstatovat, že nedochází k ovlivňování kvality rušení.

Obsluha rušičů STARKOM musí být velmi odborná a specializovaná. Dá se podobných znalostí dosáhnout i v civilní sféře, nebo si podobné odbornosti musí armáda vyškolit sama? Jak dlouho takové vyškolení obsluhy trvá?

Základní odborná příprava zabere přibližně 3 měsíce čistého času, pak navazuje nikdy nekončící udržovací a pro některé rozšiřovací příprava. Dále část obsluhy absolvuje řidičský výcvik k přeškolení na specifika vozidla. Všichni vojáci poté musí mít osvojeny základy vševojskové, odborné a speciální přípravy.

Foto: Mobilní komunikační rušič STARKOM | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Mobilní komunikační rušič STARKOM | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Kolikačlenná je obsluha rušiče STARKOM? Jaký je poměr automatizace vedení provozu vůči fyzické obsluze rušiče?

Obsluha prostředku je čtyřčlenná. Se vzrůstajícími nároky soudobého a budoucího bojiště na techniku EW se samozřejmě zvyšuje i míra automatizace. Prostředek STARKOM umožňuje autonomně reagovat na známé hrozby. Role obsluhy nicméně nabývá na důležitosti v neznámém prostředí, kde nejsou známy hrozby a prostředky protivníka.

Naše pasivní sledovací prostředky vždy patřily mezi světovou špičku. Platí toto tvrzení i v současnosti, co se schopností a výkonnosti českých systémů týče? Jaké jejich schopnosti byste vyzdvihl?

Bylo by jednoduché prohlašovat, že naše prostředky patří mezi světovou špičku. Je třeba mít na paměti, že oblast EW je považována za velmi citlivou, a proto je téměř nemožné mít informace o skutečné úrovni prostředků ve světě. Nelze tedy naše prostředky objektivně porovnávat.

U jednotlivých prostředků nejde o superlativy v jednotlivých parametrech, ale o schopnost podpořit taktické činnosti jednotek a vedené operace ve všech požadovaných oblastech, a toto se nám víceméně daří. Co nás staví do výhodné pozice je, že na rozdíl od řady západních zemí se u našich pozemních sil podařilo v minulosti zachovat schopnosti EW v téměř celé šíři, čímž jsme si udrželi know-how a máme tedy na co dále navazovat (i když i u nás byl v této oblasti útlum, když ozbrojené síly reagovaly na požadavky operací vedených např. v Afghánistánu či Iráku a snažila se vyjít s velmi omezeným rozpočtem). Výsledkem tohoto je např. prostředek STARKOM. Jen vydefinování požadavků na nové prostředky je bez tohoto know-how téměř nemožné. 

Dále mohu zmínit, že ČR již od dob Varšavské smlouvy excelovala v pozemních časoměrně hyberbolických systémech (typ PELS – Precision Emitter Location System) jako např. již dávno vysloužilá Tamara a dnešní DPET.

Jaké civilní vzdělání je pro váš útvar optimální, resp. ve kterých „vodách“ rekrutujete nové uchazeče?

Nejvhodnější jsou uchazeči s elektrotechnickým vzděláním nebo vzděláním v IT oboru či dalších technických oborech. Avšak i v oblasti EW je potřeba širší palety schopností, ale může se zde uplatnit i personál bez tohoto vzdělání, který ovšem musí být schopen vyhovět poměrně širokým požadavkům při přípravě u útvaru, musí být aktivní a schopný samostatného myšlení.

Ohledně praktických zkušeností se systémem STARKOM jsme se zeptali velitele čety elektronického útoku poručíka D. F. na následující:

Rušič STARKOM se již účastnil několika cvičení. Jaké jsou vaše praktické zkušenosti s tímto moderním systémem?

Jedná se o novou techniku, která přináší usnadnění stávajících možností a možnosti zcela nové. Na cvičeních rušič splnil všechny požadované úkoly, takže s technikou jsme spokojeni. Pro operátory nového rušiče se jedná o snazší výstavbu a ovládání systému, která šetří čas a operátoři se mohou více věnovat svým dalším činnostem.

Jak dlouho podle vás operátorům potrvá plnohodnotně ovládat moderní systém STARKOM? 

Základní ovládání techniky se dá v rámci intenzivního výcviku zvládnout během týdne, avšak vycvičenost operátora, který pracuje v elektromagnetickém prostředí s mnoha druhy signálů, může logicky trvat i léta.

Co vaše účast na jednotlivých cvičeních? Neměli byste se na základě faktu, že se vždy na cvičeních v rámci práce s vysílačkami apod. pracuje v elektromagnetickém prostředí, vždy těchto cvičení účastnit?

Přestože je každé cvičení zaměřené na něco jiného, máte pravdu, že prostředky, které používá téměř kterákoliv jednotka AČR, mají co dočinění s elektromagnetickým spektrem, což je naše zájmová oblast. Neúčastníme se úplně všech cvičení, ale své zastoupení v těch komplexnějších cvičeních určitě máme. Pak samozřejmě existují cvičení, která jsou zaměřena přímo na naši odbornost, a těch se pochopitelně také účastníme.

Rozumí si rušič STARKOM s podobnými systémy v rámci ostatních aliančních armád?

Systém STARKOM byl od začátku stavěn tak, aby byl kompatibilní s komunikačními systémy v rámci NATO. Používáme tedy více méně stejnou technologii jako naši spojenci.

Obsluha moderního rušiče STARKOM vyžaduje od operátorů specifickou a vysokou odbornost, ostatně vysoké nároky jsou kladeny na příslušníky celého 532. praporu elektronického boje. Co vás konkrétně vedlo k této odbornosti?

Máte pravdu, nejedná se o běžnou odbornost. Já osobně jsem ji získal studiem na Univerzitě obrany, kde jsem studoval přímo obor elektronického boje a radiolokace, který mě baví. A to je asi to nejdůležitější. Později na praporu jsem si také mohl prakticky ověřit své dosavadní schopnosti, např. prací s novým rušičem STARKOM, díky čemuž mohu svou dosavadní schopnost dále posouvat.

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP