Už druhým rokem se vojáci a vojákyně z 13. dělostřeleckého pluku v Jincích intenzivně zapojují do darování krve

 17. 11. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Každého čtvrt roku přijíždí odběrový tým z Ústřední vojenské nemocnice v Praze, konkrétně z Oddělení hematologie a krevní transfuze, s materiálem a vybavením pro odběr plné krve do areálu kasáren 13. dělostřeleckého pluku, který prostřednictvím darování krve pomáhá již druhým rokem.

krev_01Foto: Příslušníci 13. dělostřeleckého pluku prostřednictvím darování krve pomáhají již několikátým rokem | kpt. Gabriela Kugler, des. Vladimír Šandor

V letošním roce se díky přízni a pomoci našich dělostřelců odebralo u pluku bezplatně celkem 63 000 ml plné krve, což rozhodně není zanedbatelné množství. V průměru se na jeden odběrový den sejde kolem 50 vojáků, kteří si nechávají odebrat tzv. plnou krev, což je odběr cca 450 ml krve z žíly dárce.

„Spolupráci s 13.dělostřeleckým plukem velmi vítáme, protože pro transfuzní službu je důležité mít co nejširší základu dárců krve, kteří chodí opakovaně a pravidelně. Příslušníci ozbrojených sil jsou navíc z mnoha důvodů ideální dárci –⁠ jsou mladí a zdraví a pokud se naváže podobná spolupráce jako s dělostřelci z „Jaselského“ pluku, není víc, co si přát. Chtěl bych tímto poděkovat všem dárcům z jinecké posádky a jejímu velení za výbornou spolupráci, která je mj. skvělým příkladem a inspirací,“ řekl plk. gšt. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D., Primář oddělení hematologie a krevní transfuze ÚVN Praha.

krev_02Foto: V letošním roce se díky přízni a pomoci našich dělostřelců odebralo u pluku bezplatně celkem 63 000 ml plné krve, což rozhodně není zanedbatelné množství. | kpt. Gabriela Kugler, des. Vladimír Šandor

Dárcem krve se může stát každý člověk ve věku 18-65 let, který váží alespoň 50 kg a neprodělal nebo netrpí závažným onemocněním (výčet nemocí a chorob je uveden například na webových stránkách nemocnic, na transfuzním oddělení v Poučení pro dárce krve a samotný dárce stvrzuje svým podpisem pravost udávaných informací ve vyplněném Dotazníku dárce krve před provedením odběru). Mezi další podmínky, kdy se nesmí darovat krev, patří například trhání zubů, čerstvé tetování, kratší doba po porodu, než je půl roku a další. Samozřejmě by měl být dárce fyzicky zdráv, nejíst alespoň 14 hodin před odběrem tučné jídlo a být dostatečně hydratovaný. Vhodnost konkrétního člověka pro darování krve pak posoudí individuálně lékař před odběrem. Vlastní odběr trvá něco kolem deseti minut, kdy odběrová sestra provede odběr požadovaného množství krve, poté místo vpichu ošetří a dárce se odebere na občerstvení anebo dostane občerstvovací balíček. Každému dárci náleží za provedený odběr ze zákona pracovní volno s náhradou mzdy (ve výši 100 % průměrné mzdy) z důvodu obecného zájmu a může si odběr uplatnit jako dar pro snížení daňového základu ve výši 3000 Kč. 

Díky skvělé spolupráci mají vojáci zájem pomáhat i v roce 2023, protože každá kapka krve pomáhá.

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP