V současné době se nedaří plnit stanovené rekrutační cíle podle představ, což mimo jiné povede i k dalším legislativním změnám

 04. 06. 2024      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Ministryně obrany Jana Černochová se dnes setkala s náčelníkem Generálního štábu AČR genpor. Karlem Řehkou za účelem probrání záležitostí týkajících se bezpečnostní situace u nás v ČR i ve světě, aliančních plánů a změn, které se týkají nadcházejícího červencového summitu ve Washingtonu, rozpočtu na obranu v závislosti na výši HDP či rekrutace.

Foto: Ministryně obrany Jana Černochová se dnes setkala s náčelníkem Generálního štábu AČR genpor. Karlem Řehkou  | Jan Zilvar / CZ DEFENCE
Foto: Ministryně obrany Jana Černochová se dnes setkala s náčelníkem Generálního štábu AČR genpor. Karlem Řehkou | Jan Zilvar / CZ DEFENCE

V rámci legislativních změn ministryně obrany na následné tiskové konferenci sdělila, že se již řadu věcí podařilo změnit, avšak očekávají se ještě další změny spojené s aliančními plány a koncepcemi, které úpravy legislativy jednotlivých členských zemí vyžadují.

Na dnešní schůzce se řešila také náborová otázka, kdy Jana Černochová potvrdila, že se v současné době nedaří plnit stanovené cíle podle představ, což mimo jiné povede i k dalším legislativním změnám. Ministryně v této souvislosti zmínila např. tzv. stabilizační příspěvek, který by měl pomoci v rámci rekrutace v oblastech, kde v současné době není velký zájem o vstup do AČR.

Podle ministryně obrany je v současné době nejpalčivější situace týkající se rekrutace na Žatecku, kde působí 4. brigáda rychlého nasazení (4. brn). Ta má dlouhodobě podstav v podobě cca 50 % své naplněnosti. V této souvislosti Černochová zmínila i problematiku žádostí o přeložení, kdy se stává, že voják, který k 4. brn nastoupí, chce po čase přeložit do jiné části ČR, což způsobuje problémy. Právě vyšší finanční prostředky v rámci služby ve vybraných regionech by pak tuto problematiku podle ministryně obrany mohly být řešením.

Foto: Podle ministryně obrany je v současné situaci nejpalčivější situace týkající se rekrutace na Žatecku  | Jan Zilvar / CZ DEFENCE
Foto: Podle ministryně obrany je v současné době nejpalčivější situace týkající se rekrutace na Žatecku | Jan Zilvar / CZ DEFENCE

Generál Řehka ve své řeči zmínil, že se jednalo o jednu z pravidelných schůzek se zástupci resortu obrany, ve které se mimo jiné řešila situace týkající se aliančního obranného plánování, včetně role České republiky (případné vyčlenění jednotek AČR do kolektivní obrany, Host Nation Support apod.). Dále se řešila otázka modernizace AČR a s tím spojený požadavek na vysokou odbornost vojáků, kteří budou nové sofistikované systémy obsluhovat. Generál Řehka pak ohledně personální otázky potvrdil nutnost zefektivnit nejen rekrutaci nových vojáků z povolání, ale také zajistit udržitelnost stávajících vojáků v rámci jednotlivých odborností a vybraných lokalit.

Foto: Generál Řehka potvrdil nutnost zefektivnit nejen rekrutaci nových vojáků z povolání, ale také zajistit udržitelnost stávajících vojáků v rámci jednotlivých odborností a vybraných lokalit.  | Jan Zilvar / CZ DEFENCE
Foto: Generál Řehka potvrdil nutnost zefektivnit nejen rekrutaci nových vojáků z povolání, ale také zajistit udržitelnost stávajících vojáků v rámci jednotlivých odborností a vybraných lokalit. | Jan Zilvar / CZ DEFENCE

Zeptali jsme se, o jaké konkrétní zmíněné legislativní úpravy má armáda zájem. Ministryně obrany nám sdělila, že se jedná například o úpravu legislativy jiných resortů nežli ministerstva obrany, konkrétně např. ministerstva zdravotnictví či ministerstva dopravy (Host Nation Support). Ministryně pak v rámci zajištění zmíněné vyšší motivace vojáků zmínila úpravu zákona č. 221 o vojácích z povolání v souvislosti s navýšením motivačních benefitů.

Generál Řehka se pak k naší otázce a k zákonu č. 221 vyjádřil v tom smyslu, že nejde jen o to benefity kumulovat, ale jde o to mít je také dobře a chytře nastavené, aby se s nimi mohlo efektivně pracovat a cílit na ty správné skupiny. Ohledně potřeb Armády ČR genpor. Řehka sdělil, že armáda identifikovala v rámci různých plánů a cvičení několik balíků případných změn do budoucna s tím, že se na daných případných změnách (např. v rámci řešení krizových stavů, řízení apod.) bude ještě ve spolupráci s resortem obrany pracovat.

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP