Vojenská policie certifikuje první jednotku MSU KFOR

 03. 06. 2023      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

V červenci letošního roku bude vyslána první jednotka Vojenské policie, aby svými schopnostmi podpořila zahraniční operaci Joint Enterprise na území Kosova. Toto uskupení bude plnit úkoly společně s italskými Carabinieri v sestavě specializovaného prvku MSU (Multinational Specialized Unit).

Příslušníci italských Carabinieri a české Vojenské policie
Foto: Příslušníci italských Carabinieri a české Vojenské policie | nrtm. Klára Pomajbíková

Z důvodu reakce NATO na posílení bezpečnostní situace v oblasti Kosova, je jednotka MSU využívána ke stabilizačním operacím, například ke sběru dat a vyhodnocování informací z kriminálního prostředí. Podílí se však i na monitorování situace při protestech a nepokojích, které v roce 2022 začaly mezi Srbskem a Kosovem eskalovat, a na které je schopna reagovat.

Čeští vojenští policisté budou v Kosovu poskytovat primárně schopnost zvládání davu (CRC - Crowd Riot Control), ale například i schopnosti v oblasti dopravně pořádkové služby. Aby bezmála 30 vojenských policistů, kteří jsou součástí 1. jednotky VP MSU KFOR, bylo plnohodnotně připraveno plnit všechny úkoly v zahraniční operaci, museli projít půlroční přípravou a výcvikem. Toto půlroční úsilí bylo završeno tzv. certifikací, která proběhla v  týdnu od 22. 5. - 26. 5. 2023 v Přerově  na Bochoři za účasti hodnotitelského týmu italských Carabinieri. 

Modelová situace - dopravně pořádková činnostFoto: Modelová situace dopravně pořádková činnost | nrtm. Klára Pomajbíková

A jak taková certifikace výcviku probíhá? Na první pohled by se mohlo zdát, že vojenští policisté skládají maturitní zkoušku. Tak tomu ovšem není. Jejich schopnosti jsou ověřovány při modelových situacích, v simulovaných reálných podmínkách a následně jsou vyhodnocovány. Mezi modelové situace může být zahrnuta například dopravní nehoda se zraněním osob, kdy cvičící musí poskytnout první pomoc, zabezpečit místo dopravní nehody a vše řádně zdokumentovat ve spolupráci s  místní policií, případně s dalšími dotčenými subjekty. Další modelovou situací je např. patrolování v určité části operačního prostoru, kdy vojenští policisté musí provést detekci a monitorování pohybu narušitele prostoru, okamžitě tento incident hlásit a provést nezbytná opatření, v souladu s operačními postupy. Jak již bylo zmíněno, naše jednotka bude v Kosovu poskytovat i schopnost CRC, proto jednou z modelových situací je i demonstrace a tzv. „zvládání davu“. Cvičící se v tomto případě musí dopravit na místo incidentu, zabránit davu v naplnění jeho cílů, de-eskalovat situaci a nastolit stav před demonstrací. 

Modelová situace k využití jednotky CRCFoto: Modelová situace využití jednotky CRC | nrtm. Klára Pomajbíková

Příslušník VP v CRC kompletuFoto: Příslušník Vojenské policie v CRC kompletu | nrtm. Klára Pomajbíková

Jak uvádí pplk. gšt. Ing. Zdeněk Koreczki, řídící cvičení: „Hlavním smyslem certifikačního cvičení je připravit jednotce nepřetržitou sérii incidentů, které se snaží intenzivně procvičit. Tato kontinuální aktivita simuluje potenciálně nejhorší možné scénáře a vytváří tak vysokou zátěž, která dostatečně otestuje připravenost jednotlivců i celé jednotky.“  

veliciFoto: Řídící cvičení jednotky Vojenské policie MSU KFOR, pplk. Zdeněk Koreczki | nrtm. Klára Pomajbíková

Toto byla jen malá ukázka schopností, které musí naši příslušníci VP se stoprocentní jistotou ovládat nejen v mírových, ale i krizových situacích, před samotným vysláním do zahraniční operace. Vojenští policisté jsou po úspěšné certifikaci připraveni kvalitně a sebevědomě plnit úkoly spojené s jejich vysláním prostoru operace.

Zdroj: Vojenská policie

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP