Vojenské lesy a statky ČR, s. p. by měl i nadále až do roku 2026 zajišťovat ostrahu uvolněných vojenských objektů

 21. 08. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Vláda se příští týden ve středu chystá projednat resortem obrany připravovanou veřejnou zakázku, jejíž předmětem je ostraha uvolněných vojenských objektů formou fyzické ostrahy do doby jejich prodeje a předání novému nabyvateli. Jedná se o zabezpečení nepotřebného majetku proti jeho zcizování nebo poškozování. Konkrétně se jedná o ochranu objektů: Babice u Říčan, Libeř u Dolních Břežan, Kasárna Míšov, Kasárna Líně – brána Zbůch a Kasárna Kozlov, u kterých 31. 12. 2022 končí platnost stávající smlouvy na ostrahu se státním podnikem Vojenské lesy a statky ČR (VLS ČR). Právě VLS ČR by pak měl v ostraze objektů pokračovat i nadále, a to až do roku 2026 (resp. od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2026). Celková cena za ostrahu uvolněných objektů bude činit 43 374 168 Kč bez DPH.

ostraha_VLSFoto: Vojenské lesy a statky ČR, s. p. by měl i nadále až do roku 2026 zajišťovat ostrahu uvolněných vojenských objektů | Ministerstvo obrany ČR

Důvodem zadání vertikální spolupráce je nemožnost zabezpečení ochrany objektů vlastními silami ministerstva obrany (MO) z důvodu chybějících služebních (pracovních) míst v tabulkách počtů dotčených organizačních celků MO.

Podle MO je nakupovaná služba pro resort ekonomicky a funkčně výhodná. Alternativou by bylo vytvoření příslušných pracovních míst a jejich naplnění, což je ale od 1. 1. 2023 prakticky nerealizovatelné. Tato alternativa by byla zhruba stejně drahá, ale navíc by bylo nutno finančně zabezpečit nezbytné činnosti s tím spojené jako řízení a organizace služeb, kontrolní činnost, školení, personální, logistické a finanční zabezpečení. Výběrem jiného než současného centrálního poskytovatele služby v otevřené soutěži by se podle MO narušil jednotný způsob ochrany vybraných objektů jedním poskytovatelem služby podle zavedených pravidel nejen v celém resortu, ale i u jednotlivých útvarů a zařízení, které již službu VLS, s. p. využívají. Výhodou navrženého řešení je údajně i pružná reakce rezortní organizace na případné změny v potřebě zabezpečení služby při požadavku AČR na znovuoživení uvolněného objektu v návaznosti na vývoj bezpečnostní situace ve světě.

VLS ČR, s. p. v současné době zabezpečuje ostrahu 7 uvolněných objektů s finančním objemem téměř 12 mil. Kč bez DPH ročně. Kromě toho VLS ČR, s. p. zabezpečuje vstup a ochranu vojenských objektů, a to již od ledna 2005 do současnosti. K  zabezpečení této služby je v současné době uzavřeno 11 smluv s místy plnění na území celé České republiky a finančním objemem přes 52 mil. Kč měsíčně včetně DPH. V letech 2005 – 2021 činily výdaje MO na ochranu užívaných objektů cestou VLS ČR, s. p. cca 6 mld. Kč vč. DPH.

Termín uzavření smlouvy se předpokládá do 30. listopadu 2022.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP