Vojenský technický ústav má nový spektrometr pro rozbor kvality pohonných hmot

 30. 03. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Tribotechnická laboratoř Zkušebny speciálních systémů a pohonných hmot v odštěpném závodu Vojenský technický ústav pozemního vojska ve Vyškově se zabývá tribotechnickou diagnostikou motorů, převodovek a hydraulických systémů. Právě pro tyto účely slouží nový FTIR spektrometr NICOLET iS20, umožňující identifikovat druh pohonných hmot, dále obsah paliva, vody, glykolu, antioxidačních a protioděrových přísad, oxidačních produktů, nitračních a sulfatačních produktů a sazí.

iveca_01Foto: V armádě bude zařízení sloužit k rozboru pohonných hmot, jejich kontrole a tím samozřejmě se dá i předcházet technickým závadám motorů v případě odhalení nekvalitních, pohonných hmot. (ilustrační foto) | Ministerstvo obrany ČR

Identifikace druhu pohonných hmot se provádí porovnáním FTIR spektra vzorku s FTIR spektrem deklarovaného druhu pohonných hmot. Obsah paliva se vyhodnocuje na základě porovnání FTIR spektra vzorku s FTIR spektrem téhož nepoužitého nového oleje. Přirozeným způsobem se může do motorového oleje dostat až 5 % hmotnosti paliva, zejména při častých a opakovaných jízdách vozidla na krátké vzdálenosti, kdy se motor nestačí zahřát na provozní teplotu. Pokud množství paliva v oleji překročí uvedenou mez, znamená to ve většině případů závadu na motoru a je zapotřebí servisní zásah.

Obsah vody a glykolu se vyhodnocuje podobným způsobem. Přirozeně se může do motorového oleje dostat až 0,2 % hmotnosti vody. Pokud množství vody v oleji překročí uvedenou mez, je nutno olej vyměnit. Je-li zvýšený obsah vody doprovázen přítomností glykolu, znamená to závadu na chladícím systému motoru a je zapotřebí servisní zásah. Obdobný postup je aplikován při stanovení ostatních parametrů.  

Ramanova spektroskopie a FT-IR ATR spektroskopie se používá již dlouhá léta. Nové zařízení, které Vojenský technický ústav získal, se ve své předešlé verzi používalo kupříkladu i při takzvané „Metanolové aféře,“ kdy se odhaloval obsah metanolu v alkoholických nápojích.

V armádě bude zařízení sloužit k rozboru pohonných hmot, jejich kontrole a tím se samozřejmě dá i předcházet technickým závadám motorů v případě odhalení nekvalitních, pohonných hmot. To je devizou převážně moderních motorů, které jsou díky plnění všemožných Euro norem na palivo značně vybíravé.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP