Vojenští zdravotníci při výcviku sází i na moderní simulátory poranění

 26. 07. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Realistické simulace, které dokáží navodit skutečný stav poranění a potřebu správného postupu při jejich ošetření, se stávají běžnou součástí výcviku CLS (Combat Life Saver), ale i dalších odborností, které vyžadují dokonalou znalost postupů při poskytnutí první pomoci, typicky pak zaškrcení rány atp. Z toho důvodu armáda nyní poptává další simulátor, který dokáže v reálném prostředí nasimulovat různě závažná poranění.

simul_01Foto: Realistické simulace, které dokáží navodit skutečný stav poranění a potřebu správného postupu při jejich ošetření, se stávají běžnou součástí výcviku CLS (Combat Life Saver). | Ministerstvo obrany ČR

V případě poptávky po realistickém simulátoru je zadavatelem přímo Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové v čele s prof. MUDr. Romanem Chlíbkem, Ph.D. Zájemce, který se chce daného tendru zúčastnit, má pak na přihlášení necelý týden.

Poptávaný systém musí umět dokázat imitovat následující poranění a mít tyto vlastnosti:

 • možnost provedení bilaterální přední a axiální jehlové torakocentézy
 • možnost provedení bilaterální chirurgické torakotomie
 • sešití a svorkování pokožky na všech místech
 • možnost zajištění periferního IV vstupu
 • možnost sternálního intraoseálního přístupu;
 • periferní IV podávání léčiv;
 • možnost krvácení z horních a dolních končetin;
 • možnost provedení chirurgického zajištění dýchacích cest;
 • možnost převozu ve vrtulníku a armádních vozidlech.

Výbava simulátoru (výměnné díly a příslušenství) by pak měla obsahovat: 

 • anatomicky závěsný systém hrudníku s hmatatelnými žebry
 • převlek hrudníku (minimálně 2x)
 • pokožku krku (minimálně 5x)
 • pevný ochranný kryt krku
 • pouzdra pro naplnění krve v hrudníku (minimálně 50x)
 • vnitřní krycí podložku pro hrudní drenáž (minimálně 50x)
 • náhradní trachey (minimálně 20x)
 • rukáv se svalem pro šití
 • žíly (minimálně 15x)
 • opravná sadu pro opravu simulátoru
 • líčidla pro poranění
 • baterie a nabíjecí zařízení pro baterie připojitelné do el. sítě
 • čerpací systém krvácení: 2 bezdrátové ovladače; 2 baterie; 1 nabíječky baterií; 2 femorální návleky, 2 brachiální návleky, 1 poranění po výbuchu – návlekové kalhoty, sada (cca 9,5 litru) krevního koncentrátu pro vytvoření až cca 47,3 litru umělé krve     

Doplňková hyperrealistická sada poranění (Hyperrealistic moulage kit) kompatibilní s výše uvedeným simulátorem by pak měla obsahovat: 

 • povrchové a hluboké lacerace
 • uzavřené a mnohočetné fraktury
 • zabodnuté předměty a šrapnelové rány
 • popáleniny částečné a úplné
 • částečné horní amputace
 • abdominální vyhřeznutí
 • otevřené poranění hrudníku
 • extraorbitální avulze s nebo bez poškození oka
 • maxiofaciální trauma s nebo bez dentálního poranění
 • chemické, biologické, radiologické a nukleární zranění
 • vstup i výstup střelné rány více kalibrů (5,56, 7,62 a 9 mm)

V praxi je pak patrné, že díky těmto sofistikovaným výukovým a výcvikovým prostředkům simulujícím rozličná poranění (např. zranění při najetí na IED, nástřelu atp.) dokáží vojáci či medici v praxi postupovat velmi efektivně a tato kvalitní příprava prostřednictvím moderních realistických simulátorů je posouvá na zcela novou úroveň schopností.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP