VOP CZ by mohla mít díky spolupráci s BAE Systems práci na další roky zajištěnou

 23. 09. 2020      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Pokud tender na dodávku bojových vozidel CV90 MkIV vyhraje společnost BAE Systems, bude se zároveň jednat o vítězství pro společnost VOP CZ. Právě ta bude stěžejním a strategickým partnerem pro výrobu vozidel pro českou armádu. Kromě přímé výroby zásadních komponent vozidel CV90 a jejich kompletaci počítá navíc BAE se strategickou spoluprací s VOP CZ v otázce zapojení českého zbrojního průmyslu, a také akademické obce. A to nejen pro produkci pro české území.  

CV90 Norway 2Foto: Bojové vozidlo CV90 | BAE Systems

Průmyslová spolupráce navrhovaná společností BAE Systems jako součást dodávky bojových vozidel pěchoty pro Armádu ČR je založená na konceptu, který se osvědčil již při šesti úspěšných exportních programech vozidel v dalších zemích Evropy. Spolupráce s českým průmyslem spočívá na pěti základních pilířích – přenosu technologií, vývoji, výrobě, podpoře a inovacích - které vyhovují požadavkům české strany a zároveň jsou realistické z hlediska harmonogramu zakázky. 

Průmyslová spolupráce na vysoké úrovni, ne IKEA styl

„Průmyslová spolupráce pro nás není jen smontování vozidla z dodaných dílů, ale skutečné zapojení českého průmyslu do výroby, a také vývoje vozidla ve všech jeho variantách. Chceme do České republiky přenést i náročnější činnosti, věříme ve schopnosti českých techniků a odborníků a jsme připraveni jim pomoci dosáhnout vyšší úrovně technického vzdělání v rámci spolupráce,“ říká Tommy Gustafsson-Rask, generální ředitel BAE Hägglunds, výrobce vozidel CV90. Jak upřesňuje, BAE bude s VOP CZ a dalšími partnery sdílet informace, podílet se na výuce a následné realizaci. 

„S VOP CZ jednáme dlouhodobě a všechna naše jednání nás přesvědčují o připravenosti VOP CZ se do společného projektu zapojit. VOP CZ je na tuto roli velmi dobře připravena a ve spolupráci s dalšími státními i soukromými společnostmi může být projekt nákupu a provozu BVP pro českou armádu dlouho očekávanou vzpruhou,“ ujišťuje Gustafsson-Rask. 

spoluprace
Foto: Schéma průmyslové spolupráce | BAE Systems

Častým dotazem je, zda BAE Systems počítá s výstavbou nové továrny přímo v České republice. „Nemyslíme si, že vznik nové továrny a montování vozidel v ní je to, co Česká republika potřebuje. Vznik další montovny je něco, o čem jsme si mysleli, že je dávno mimo potřeby ČR, mimo jiné kvůli příliš velké závislosti českého průmyslu na těch, kdo tyto montovny využívají. Tento model nakonec může být jedním z důvodů zdržení dodávek vozidel a ČR nic dobrého nepřinese,“ vysvětluje Gustafsson-Rask. BAE Systems proto sází na osvědčené a fungující české podniky, a to jak ty vlastněné státem (VOP CZ, VTU, VVU), tak také na privátní společnosti (MEOPTA, RAY Services nebo VR Group). Právě i na výběru partnerů z českého obraného průmyslu chce BAE úzce spolupracovat s VOP CZ. Již dnes je v seznamu možných partnerů přes 40 společností z celé České republiky. 

Model průmyslové spolupráce společnosti BAE Systems vytváří pro Českou republiku zároveň příležitosti pro vznik nových patentů, výrobků a hardwarových a softwarových řešení pro široké spektrum produktů. Vzhledem k tomu, že všechny tyto inovace budou pocházet od českých odborníků, zůstane veškeré duševní vlastnictví v českých rukou jako zdravý základ pro příští generace vědců, konstruktérů a dalších, jak z hlediska intelektuálních principů, tak z hlediska zdrojů financování. „Návratnost veškerých investic společnosti BAE System spočívá nejen v penězích. Stávají se základem silného průmyslu zaměřeného na bojová vozidla, a to nejen na jejich výrobu, ale také na vývoj výjimečných inteligentních technologií pro bojová vozidla a jiné prostředky. Věříme, že náš program průmyslové spolupráce může pro český zbrojní průmysl znamenat počátek nové éry, která přinese budoucí zisky. Přidanou hodnotou tohoto řešení je, že „mozky“ zůstávají doma,“ vysvětluje Tommy Gustafsson-Rask.

Inspirace inovacemi

Klíčovou součástí průmyslové spolupráce mezi Českou republikou a společností BAE Systems jsou inovace. „Již dnes spolupracujeme s Českým vysokým učením technickým v Praze (ČVUT) v oblasti kybernetické bezpečnosti vojenských platforem a v příštích dnech bude podepsána smlouva o úvodní studii kybernetické bezpečnosti bojových vozidel. Cílem společnosti BAE Systems je rozšířit tuto spolupráci na vývoj umělé inteligence a autonomních systémů,“ říká Tommy Gustafsson-Rask.

Součástí nastavení průmyslové spolupráce je také suverenita české armády

„Naše zkušenosti ukazují, že právě suverenity každé armády je nesmírně důležitá a začíná na tom, že vybavení, které vlastní, zvládne nejen sama spravovat, ale dále rozvíjet. Proto spolu s vozidly dodáváme kompletní dokumentaci k nim, takzvané blueprints, a „učíme je“ naše nové uživatele,“ popisuje důležitou část spolupráce generální ředitel BAE Hägglunds Tommy Gustafsson-Rask. Česká armáda tak získá veškeré technické informace k tomu, aby mohla sama vozidla dále rozvíjet a spravovat. To je velmi důležité. Protože to například umožňuje vyrábět si náhradní díly, nebýt závislý na žádném jiném státně, ani na žádné soukromé společnosti ve strategické správě tak významné vojenské výbavy. To vše se také odráží v nastavení průmyslové spolupráce BAE. I to je důvod, proč BAE odmítá montovnu jako formu průmyslové spolupráce. Nemají smysl a jsou spíše kontraproduktivní. Jedině když vozidlo na české straně pochopí, naučí se jej znát do detailu, pak s ním mohou dále pracovat,“ zdůrazňuje Gustafsson-Rask.

Jedinečná nabídka pro Českou republiku. Globální bitevní laboratoř pro bojová vozidla pěchoty

V rámci smlouvy na dodávku BVP CV90 MkIV nabízí společnost BAE Systems, že v Česká republice vybuduje Globální bitevní laboratoř, která by soužila jako výcvikové a vývojové centrum pro všechny dnešní uživatele strojů CV90 z celého světa. Česká republika by tím získala skutečně výlučné postavení při vývoji ozbrojených sil budoucnosti. Společnost BAE Systems věří, že se jedná o jedinečnou příležitost zdokonalit technické schopnosti platformy CV90 díky znalostem a dovednostech českých odborníků a spolupráci mezi akademickou sférou a českým průmyslem, plně v souladu s Inovační strategií České republiky. 

Pro BAE System znamená podpora inovačních a výzkumných center důležitou investici do budoucnosti vlastního podnikání. Z toho důvodu spolupracujeme s nejlepšími podniky z různých oborů na celém světě, a i v České republice jsme již zahájili konkrétní projekty spolupráce (např. s ČVUT). Součástí naší vize je „bitevní laboratoř“, která by představovala ojedinělé zařízení pro všechny uživatele BVP CV90. Chtěli bychom vybudovat středisko pro bojová vozidla, které by navrhly a postavily české subjekty. Středisko pro inovace bojových vozidel se stane centrem budoucího vývoje strojů CV90 pro celou komunitu jejich uživatelů,“ popisuje Tommy Gustafsson-Rask. 

Ostatně společnost BAE Systems již dnes spolupracuje s ČVUT na výzkumu kybernetické bezpečnosti bojových vozidel. Vizí BAE je přeměnit tento (placený) akademický výzkum na zcela praktický vývoj zabezpečení s využitím umělé inteligence, který nalezne uplatnění i jinde než v bojových vozidlech BAE Systems. ČVUT a další spolupracující české subjekty budou moci přihlásit nové patenty a rozšířit své technické schopnosti.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP